Διευκρινίσεις από τον ΟΑΕΔ για τη μισθοδοσία Προγράμματος Υγείας

Σε διευκρινίσεις σχετικά με την υλοποίηση και τη μισθοδοσία του Ειδικού Προγράμματος «απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας» προχώρησε ο ΟΑΕΔ αναφέροντας ότι · στο σύνολο των 3.158 ωφελούμενων που τοποθετήθηκαν στους Φορείς Υποδοχείς του προγράμματος στους 2.783 έχει καταβληθεί κανονικά η μισθοδοσία. Επίσης, σημειώνεται ότι «στους 330 ωφελούμενους που απασχολούνται στα νοσοκομεία……