Τα χρέη του Μαρινόπουλου στους προμηθευτές

Τα χρέη του Μαρινόπουλου στους προμηθευτές . Για να διασωθεί το δίκτυο της Μαρινόπουλος από τον Σκλαβενίτη, όπως συζητούν σήμερα οι τράπεζες, θα πρέπει να γίνει ένα ιδιωτικό κούρεμα χρέους αντίστοιχο με εκείνο που έγινε προς τους ιδιώτες πιστωτές της Ελλάδας στο PSI. Και θα χρειαστούν καινούργια χρήματα από τα χρηματοκιβώτια των τραπεζών, για να…