Ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς κινητής η Vodafone Ελλάδας

Ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς κινητής η Vodafone Ελλάδας Με ανακοίνωσή της, η Vodafone Ελλάδας δηλώνει πως θα συμβάλλει ενεργά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας με ένα νέο επενδυτικό πλάνο 500 εκατ. ευρώ έως το 2020. Υλοποιώντας με επιτυχία τη στρατηγική της για την παροχή συνολικών λύσεων επικοινωνίας, η εταιρία ενισχύει διαρκώς τη θέση…