Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το Live Lagadas και της Dadaloft μέσω του διαδικτυακού της τόπου http://livelagadas.gr/(στο εξής «το Live Lagadas»), προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά πριν προβούν σε επίσκεψη/ χρήση των σελίδων/ υπηρεσιών του. Η περιήγηση στο http://livelagadas.gr/ ή/ και η χρήση των υπηρεσιών συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων αυτών. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του http://livelagadas.gr/. Η εταιρία Live Lagadas και η Dadaloft  ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 και τον Λαγκαδά 57200 διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι δε επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.
Για τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν από τους παρόντες όρους ή σχετίζονται με αυτούς ή τις Υπηρεσίες, θα ισχύει η νομοθεσία της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, εξαιρουμένων των διατάξεων περί διενέξεων νόμων της Καλιφόρνια. Όλες οι αξιώσεις που προκύπτουν ή σχετίζονται με τους εν λόγω όρους ή τις Υπηρεσίες θα εκδικάζονται αποκλειστικά στα ομοσπονδιακά ή πολιτειακά δικαστήρια της κομητείας Santa Clara, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Εσείς και η Live Lagadas και η Dadaloft  ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 και τον Λαγκαδά 57200 συναινείτε στην προσωπική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.Ο κάτοχος του Domain GR , υπόκειται, «κατ αρχάς» στην νομοθεσία της χώρας του.
Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του http://livelagadas.gr/ (εκτός όσων υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή αποτελούν εμπορικά διακριτικά γνωρίσματα τρίτων) αποτελούν ιδιοκτησία της Live Lagadas και η Dadaloft  ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 και τον Λαγκαδά 57200 και διατίθενται στους επισκέπτες του http://livelagadas.gr/αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση ή αναπαραγωγή τους, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων.

Υποχρεώσεις επισκέπτη

O επισκέπτης του http://livelagadas.gr/ οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του http://livelagadas.gr/. Οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο http://livelagadas.gr/ απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών του από τον επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης του επισκέπτη. H Live Lagadas και η Dadaloft  ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 και τον Λαγκαδά 57200 διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί με οποιοδήποτε νόμιμο πρόσφορο μέσο κατά του επισκέπτη για την διακοπή της παραβίασης και την αποτροπή της επανάληψής της στο μέλλον, μη αποκλειόμενης της διεκδίκησης αποζημίωσης από τον επισκέπτη για ενδεχόμενη πρόκληση ζημίας.

Αποκλεισμός ευθύνης

Η Live Lagadas και η Dadaloft  ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 και τον Λαγκαδά 57200 δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των επισκεπτών με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο http://livelagadas.gr/ και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Η Live Lagadas και η Dadaloft ME ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 και τον Λαγκαδά 57200 , χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για ανάρτηση ορθών πληροφοριών και στοιχείων στο σύνολο των σελίδων του Live Lagadas, ώστε το σύνολο του περιεχομένου του να διέπεται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά που ήθελε προκληθεί στον επισκέπτη κατά την επίσκεψή του στο http://livelagadas.gr/ από οποιοδήποτε αιτία και ενδεικτικά λόγω μη ορθότητας ή μη πληρότητας του περιεχομένου ή μη διαθεσιμότητας.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Live Lagadas δεν αποτελούν σε καμιά περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη. Ο επισκέπτης αξιολογεί το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχει το http://livelagadas.gr/ και δρα αυτοβούλως, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της Live Lagadas και η Dadaloft  ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 και τον Λαγκαδά 57200 .

Η Live Lagadas και η Live Lagadas και η Dadaloft  ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 και τον Λαγκαδά 57200 σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται, και συνεπώς δεν ευθύνεται, την αδιάκοπη και άνευ σφαλμάτων παροχή των υπηρεσιών ή/και του περιεχομένου του http://livelagadas.gr/ , ούτε ακόμη την απουσία κακόβουλου λογισμικού προερχόμενου από τρίτους, ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων, είτε πρόκειται για την δικτυακή πύλη του http://livelagadas.gr/, είτε για κάποιο άλλο site ή server, μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο του.
H Live Lagadas  και η Dadaloft  ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 και τον Λαγκαδά 57200 δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων (websites) και σελίδων που ελέγχονται από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), τα οποία επιλέγει να επισκεφθεί ο επισκέπτης μέσω σύνδεσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners) που φιλοξενούνται στο http://livelagadas.gr/ . Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι επισκέπτες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους (web sites) και σελίδες. Η Live Lagadas  Live Lagadas και η Dadaloft  ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 και τον Λαγκαδά 57200 57200 σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων και των σελίδων αυτών ούτε συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.Ο κάτοχος του Domain, υπόκειται, «κατ αρχάς» στην νομοθεσία της χώρας του.

Για τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν από τους παρόντες όρους ή σχετίζονται με αυτούς ή τις Υπηρεσίες, θα ισχύει η νομοθεσία της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, εξαιρουμένων των διατάξεων περί διενέξεων νόμων της Καλιφόρνια. Όλες οι αξιώσεις που προκύπτουν ή σχετίζονται με τους εν λόγω όρους ή τις Υπηρεσίες θα εκδικάζονται αποκλειστικά στα ομοσπονδιακά ή πολιτειακά δικαστήρια της κομητείας Santa Clara, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Εσείς και η Live Lagadas  συναινείτε στην προσωπική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.

Πολιτική διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του Live Lagadas υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου και του Αμερικάνικου δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της California usa και τα Ελληνικά δικαστήρια .

Τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή στο newsletter του http://livelagadas.gr/ είναι:

  1. Υποχρεωτικά: Ε-mail, (εικονικό) όνομα χρήστη, όνομα, επώνυμο.
  2. Προαιρετικά: επάγγελμα, χώρα, φύλο και ηλικία

Η αποστολή του newsletter και τα περιεχόμενό του θα καθορίζονται κατά την κρίση της Live Lagadas και η Dadaloft ME ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 και τον Λαγκαδά 57200 , η οποία δεν εγγυάται συγκεκριμένο χρόνο ή συχνότητα αποστολής του. Η Live Lagadas και η Dadaloft  ME ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 και τον Λαγκαδά 57200 διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την αποστολή του newsletter οποτεδήποτε. Η εγγραφή του επισκέπτη για να λαμβάνει το newsletter δεν δημιουργεί καμία απολύτως αξίωσή του έναντι της Live Lagadas και η Dadaloft  ME ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 και τον Λαγκαδά 57200 είτε για τη λήψη του είτε από τη μη αποστολή του.

Σε κάθε περίπτωση το http://livelagadas.gr/ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Η χρήση/επίσκεψη συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών. Επιπλέον στην περίπτωση των δεσμών (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, η Live Lagadas και η Dadaloft ME ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 και τον Λαγκαδά 57200 δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Ανταποκρινόμαστε σε ειδοποιήσεις φερόμενης παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και τερματίζουμε λογαριασμούς παραβατών κατ’ επανάληψη, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο Νόμο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή, των ΗΠΑ.Παρέχουμε πληροφορίες για να βοηθάμε τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων να διαχειρίζονται την πνευματική τους ιδιοκτησία στο διαδίκτυο. Εάν πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα πνευματικά δικαιώματά σας και θέλετε να μας ειδοποιήσετε, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την υποβολή ειδοποιήσεων και την πολιτική της Live Lagadas και η Dadaloft  ME ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 και τον Λαγκαδά 57200 σχετικά με την ανταπόκριση σε αυτές

Υπεύθυνος εκδότης ειναι ο Ιωάννης Γιάννογλου .

Τελικοί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του http://livelagadas.gr/ , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, ερμηνεύoνται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών ενώ διέπονται και συμπληρώνονται , το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Live Lagadas και η Dadaloft ME ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 και τον Λαγκαδά 57200 και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της παρούσας συμφωνίας, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Για τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν από τους παρόντες όρους ή σχετίζονται με αυτούς ή τις Υπηρεσίες, θα ισχύει η νομοθεσία της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, εξαιρουμένων των διατάξεων περί διενέξεων νόμων της Καλιφόρνια. Όλες οι αξιώσεις που προκύπτουν ή σχετίζονται με τους εν λόγω όρους ή τις Υπηρεσίες θα εκδικάζονται αποκλειστικά στα ομοσπονδιακά ή πολιτειακά δικαστήρια της κομητείας Santa Clara, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Εσείς και η http://livelagadas.gr/ η Live Lagadas και η Dadaloft  ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 και τον Λαγκαδά 57200 συναινείτε στην προσωπική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.

Για πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους επικοινωνίας με την Live Lagadas και η Dadaloft ME ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 και τον Λαγκαδά 57200 , επισκεφθείτε την σείδα επικοινωνια μας στο http://livelagadas.gr/

USA VERSION TERMS AND CONDITIONS

TERMS AND CONDITIONS OF USE

Live Lagadas και η Dadaloft ME ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 και τον Λαγκαδά 57200 through its website http://livelagadas.gr/ (hereinafter «the Live Lagadas»), offers its services under the following terms, which visitors should be read carefully before proceed to visit / use the pages / services. The http://livelagadas.gr/ browsing and / or using the services implies full acceptance of these terms. The following terms of use apply to all content and what is included in the pages of Live Lagadas. The company Live Lagadas WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 reserves the right to modify the terms and conditions of use at any time, without prior notice, and the guests have each time to check for any changes and if they continue to use deemed acceptance of the modified terms and conditions.
For any disputes arising from these terms or related to them or the Services will apply the law of California, excluding conflict of laws provisions of California. All claims arising out of or relating to these terms or the Services will be litigated exclusively in the federal or state courts in the county of Santa Clara, California, USA. You and Live Lagadas end Dadaloft  WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 consent to the personal jurisdiction of such courts.
Intellectual property
To content and services http://livelagadas.gr/ (except those subject to copyright or third distinguishing marks are trademarks of third parties) are the property of Live Lagadas ME WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 and available to guests http://livelagadas.gr/ strictly for personal use. Prohibited in any way use or reproduce them in any medium and for commercial purposes without the written permission of the owner of such rights.

Obligations Visitor

O http://livelagadas.gr/ visitor must firstly comply with any applicable laws and regulations, and refrain from any illegal or unauthorized use of content and services http://livelagadas.gr/. Any damage caused to the http://livelagadas.gr/ resulting from the improper or illegal use of its services by the visitor belongs to the sphere of exclusive responsibility of the visitor. The Live Lagadas end Dadaloft  WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18reserves the right to turn with any appropriate legal means against the visitor to stop the violation and prevent its recurrence in the future, not excluding any claim for compensation by the guest for any injury .
Disclaimer

The Live Lagadas end Dadaloft  WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 has no responsibility for the communication of visitors to third party service providers advertised on http://livelagadas.gr/ for any commercial transaction that may arise from the relationship between them.
The Live Lagadas end Dadaloft  WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18, without warrant, and therefore not liable, exert maximum effort to post correct information and information across pages of Live Lagadas, so all the content to be governed by the maximum accuracy, clarity, timeliness, completeness, accuracy and availability. In no event be liable for any damage caused to the visitor wanted during his visit to http://livelagadas.gr/, from any cause and limited accuracy failure or incomplete content or unavailability.
The content and information contained in http://livelagadas.gr/ not in any way, directly or indirectly, pointing to act or omission. Visitors evaluate the content of the information supplied and Live Lagadas act voluntarily, excluding any liability Live Lagadas end Dadaloft  WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18.
The Live Lagadas end Dadaloft  WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 by no means certain, and therefore not liable, the uninterrupted and error free provision of services and / or contents of Live Lagadas, not even the absence of malicious software originating from third parties viruses or other harmful elements, whether the portal http://livelagadas.gr/, or any other site or server, through which it obtained its contents.
H Live Lagadas ME WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 does not control nor is responsible for the availability, content, protection of personal data, the quality and completeness of other websites (websites) and pages controlled by third parties (natural or legal persons) who chooses to visit the visitor through links (hyperlinks) titles or advertising (banners) hosted on Live Lagadas. Therefore, for any problem occurs during the visit / use, visitors must go directly to the respective sites (web sites) and pages. The Live Lagadas end Dadaloft  WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 in no way endorse or approve the content or services of sites and pages nor those associated with them in any other way.
For any disputes arising from these terms or related to them or the Services will apply the law of California, excluding conflict of laws provisions of California. All claims arising out of or relating to these terms or the Services will be litigated exclusively in the federal or state courts in the county of Santa Clara, California, USA. You and Live Lagadas end Dadaloft  WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 consent to the personal jurisdiction of such courts.

Management Policy and Privacy

The management and protection of personal data of the visitor / user services Live Lagadas subject to the relevant provisions of Greek law (Law 2472/1997 on the protection of individuals and the protection of personal data as supplemented by the decisions of the President of Privacy Commissioner, as Law 2774/1999 and European law and U.S. law (Directives 95/46/EC and 97/66/EC) and the courts of California usa.
The personal information required for subscription to the newsletter http://livelagadas.gr/ are:

  1. Required: E-mail, (virtual) user name, first name, last name.
  2. Optional: occupation, country, gender and age

The mission of the newsletter and content will be determined at the discretion of Live Lagadas ME WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18, which does not guarantee a specific time or frequency mission. The Live Lagadas ME WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 reserves the right to discontinue sending the newsletter at any time. The record of the visitor to receive the newsletter generates no claim whatsoever against Live LagadasME WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 or receiving either non-mission.
In any case http://livelagadas.gr/ reserves the right to change the terms of protection of personal data on information of visitors / users and within the relevant statutory framework. The use / visit implies acceptance of these terms. Moreover, in case of ties (links) to other web sites, Live Lagadas end Dadaloft  WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 is not responsible for the management and protection of personal data they observe.

Respond to notices of alleged copyright infringement and terminate accounts offenders repeatedly, in accordance with the procedure laid down in the Law on intellectual property in the digital era of IPA.Parechoume information to help copyright holders manage their intellectual property online. If you believe infringes your copyright and you want to notify us, you will find information about submitting notices and policy Live Lagadas end Dadaloft  WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 on the response to these

Final terms

These terms and conditions of use http://livelagadas.gr/, and any modification, erminefontai under the rules of good faith and practices while governed and supplemented, the European Union law and international treaties. Any provision of these terms is contrary to the law ceases to apply and remove from the present, but in no way affect the validity of the remaining terms. This constitutes the entire agreement between the Live Lagadas end Dadaloft  WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 and visitors / users of its pages and services. No modification of these terms will be taken into account and be a part of this Agreement, unless expressed in writing and incorporated herein.

For any disputes arising from these terms or related to them or the Services will apply the law of California, excluding conflict of laws provisions of California. All claims arising out of or relating to these terms or the Services will be litigated exclusively in the federal or state courts in the county of Santa Clara, California, USA. You and Live Lagadas end Dadaloft  WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 consent to the personal jurisdiction of such courts.

For information on how to contact Live Lagadas end Dadaloft  WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18, visit our contact seida http://livelagadas.gr/

Με την περιήγησή σας στο http://livelagadas.gr/ αποδέχεστε την χρήση cookies. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close