Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Παρασκευή 21/06/2024

Έκλεισε η πισίνα στα Λουτρά Λαγκαδά με παράταση 2 ημερών

Έκλεισε,πισίνα,Λουτρά Λαγκαδά,παράταση,2 ημερών,

Έκλεισε η πισίνα στα Λουτρά Λαγκαδά με παράταση 2 ημερών παρά την σύμβαση που υπήρξε .

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Παράταση ή μη σύμβασης μισθώσεως των δύο εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών μετά του κυλικείου αυτών της Λουτρά Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Εν συνεχεία τέθηκε υπ΄όψη των Μελών η νέα αίτηση που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της επιχείρησης σήμερα στις 29/08/2018 λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 840 του μισθωτή
κ.Βλασίδη με την οποία ζητείται τελικά η παράταση της μίσθωσης μόνο για τις δύο πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου , ήτοι για 01/09 έως και 02/09/2018.

Στην συνέχεια κάλεσε ο Πρόεδρος τα Μέλη να αποφανθούν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο Αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε γνώση της υπ΄αρίθ.828/2018 εισήγησης , της νέας κατατεθείσας αίτησης υπ΄αρίθ.840/29-08-2018 του κ.Βλασίδη Δημήτριου , τις διατάξεις του άρθρου 13 του καταστατικού της εταιρίας, και μετά από διεξοδική συζήτηση ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Κάνει αποδεκτό το αίτημα του μισθωτή κ.Δημήτριου Βλασίδη και εγκρίνει την παράταση μίσθωσης των δύο ανοικτών κολυμβητικών δεξαμενών μετά του κυλικείου αυτών για το χρονικό διάστημα από την επομένη της λήξης του αρχικού συμφωνητικού (511/24-05-2018 , ΑΔΑ:Ψ6ΛΙΟΚΕ1-2ΥΥ) και για δύο (2) ημέρες , ήτοι από 01/09/2018 έως και 02/09/2018. Β. Καθορίζει το μίσθωμα παράτασης όπως αυτό διαμορφώνεται κατ΄αναλογία του μηνιαίου μισθώματος δυνάμει του από 24/05/2018 συμφωνητικού , ήτοι στο ποσό των 200,00 € (διακόσια ευρώ) πλέον χαρτοσήμου 3,6%. Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικοί όροι και τα σχετικά άρθρα του από 24/05/2018 συμφωνητικού Δ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Σταύρο Σ. Αντωνιάδη στην υπογραφή του συμφωνητικού παράτασης μίσθωσης

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα