Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

info@gfd.gr

Σάββατο 10/12/2022

Έκτακτη επιχορήγηση στα Λουτρά Λαγκαδά 165.581,45 ευρώ

Έκτακτη επιχορήγηση ο Δήμος Λαγκαδά  στα Λουτρά Λαγκαδά Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μον. Α.Ε. με το ποσό 165.581,45 ευρώ

(Ν. 4690/20 -ΦΕΚ 104/Α’/20)
0,00
165.581,45 165.581,45 0,00
Σύνολο: 165.581,45
2. Την αριθμ.83/4.054/10-02-2020 τροποποίηση της 756/22264/02-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λαγκαδά περί
μεταβίβασης στον αντιδήμαρχο της αρμοδιότητας έκδοσης και υπογραφής των αποφάσεων διάθεσης πίστωσης δαπανών,
κατά τις κείμενες διατάξεις.
1. Τις διατάξεις:
Έχοντας υπόψη:
α. Των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 143Α/2014) όπως ισχύει,
β.Των ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/06) και 3852/2010 (Α΄87), όπως ισχύουν καθώς και του άρθρου 203 του ν. 4555/2018
“Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”(ΦΕΚ 133/19.7.2018)
γ. του Π.Δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145 Α/2016) όπως ισχύει
δ. του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/2016)”Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει
Την έγκριση της δαπάνης & τη διάθεση της πίστωσης ύψους εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ένα Ευρώ
και σαράντα πέντε Λεπτά (165.581,45 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω KAE του οικονομικού έτους 2020 για την ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΣΧΕΤ ΤΟ ΥΠ . ΑΡ. 588/16-07-2020 ΑΙΤΗΜΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ι.Π.Λ. ΜΟΝ. Α.Ε.)
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
7. Την ανάγκη έγκρισης πραγματοποίησης και διάθεσης της εν λόγω δαπάνης
6. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωση είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
5. Την υπ΄αρ. 22/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Π/Υ οικονομικού έτους 2020, η οποία
επικυρώθηκε με την υπ΄αρ. 12.311/13-03-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
4. Την υπ΄αρ. ………?……….απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί κατανομής των εξειδικευμένων πιστώσεων
για……?…………..(π.χ. συλλόγους, εκδηλώσεις)
3. Το υπ΄αριθμ. 30.070/21-08-2020 τεκμηριωμένο αίτημα απο “ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ” περί της αναγκαιότητας για “ΕΚΤΑΚΤΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΣΧΕΤ ΤΟ ΥΠ . ΑΡ.
588/16-07-2020 ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ι.Π.Λ. ΜΟΝ. Α.Ε.)”
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι: α) η ανωτέρω δαπάνη συνολικού
ύψους εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ένα Ευρώ
και σαράντα πέντε Λεπτά (165.581,45 €) είναι εντός του διαθέσιμου
ποσοστού της πίστωσης των λογαριασμών:
00.6739.002
σύμφωνα με τα υπόλοιπα του παραπάνω πίνακα και β) η συνδρομή
των προϋποθέσεων της παρ.1 α του άρθ.4 του πδ 80/2016.
Καταχωρήθηκε με α/α 303 στο Μητρώο Δεσμεύσεων. με AA Βεβ:303
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ 

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα

Δράσεις ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς στο δυτικό παράκτιο μέτωπο

Δράσεις ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς στο δυτικό παράκτιο μέτωπο από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας             Δράσεις  ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς για την προστασία, τη φροντίδα και