Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Τετάρτη 29/05/2024

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ

ΛΑΓΚΑΔΑΣ 2015

Με αφορμή τις πρόσφατες ερωτήσεις του “Ενεργού Δημότη” για θέματα περιβάλλοντος και ανακύκλωσης, αν και αυτές έχουν ήδη απαντηθεί επανειλημμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο, καταθέτουμε σήμερα μια συνοπτική εικόνα του προγράμματος ανακύκλωσης και των περιβαλλοντικών δράσεων που υλοποιούνται από την σημερινή διοίκηση του Δήμου Λαγκαδά.
Σε συνέπεια των προεκλογικών μας δεσμεύσεων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σημαντικές δράσεις σε τομείς που έμεναν στο περιθώριο τα προηγούμενα 4 χρόνια. Η συντονισμένη διεκδίκηση της σωστής λειτουργίας του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, η σύσταση Γραφείου Περιβάλλοντος για την συλλογική οργάνωση των περιβαλλοντικών δράσεων, η ενίσχυση της υπηρεσίας Ανακύκλωσης και η εφαρμογή νέων μεθόδων διαχείρισης απορριμμάτων είναι ορισμένες μόνο από αυτές.
– Όσον αφορά στη σύσταση του Γραφείου Περιβάλλοντος, η διαδικασία συγκρότησής του προχωρά κανονικά: Γνωρίζουν πολύ καλά στον “Ενεργό Δημότη” ότι τον Απρίλιο του 2015 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαγκαδά προχώρησε στην έγκριση και ψήφιση πίστωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Σχεδιασμός και προγραμματισμός πολιτικών προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή του Δήμου Λαγκαδά», προϋπολογισμού 24.600,00€. Στο άμεσο μέλλον θα προχωρήσει η ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα ξεκινήσει η λειτουργία του Γραφείου.
– Σχετικά με το μεγάλο ζήτημα του ΧΥΤΑ Μαυροράχης: Είναι γνωστό ότι έπειτα από συνεχείς πιέσεις της Διοίκησης σε συνεργασία με τους περιβαλλοντικούς συλλόγους της περιοχής μας και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων μας, καταφέραμε σημαντικά αποτελέσματα σε θέματα που έμεναν στάσιμα για χρόνια. Μετά τις κινητοποιήσεις μας, ο ΦΟΔΣΑ προχώρησε σε δημοπράτηση της λιμνοδεξαμενής και των πηγαδιών συλλογής βιοαερίου, ώστε να αποφευχθεί η έντονη οσμή στην περιοχή του ΧΥΤΑ.
Για το ίδιο θέμα είχε προηγηθεί σειρά ενεργειών ήδη από τον πρώτο μήνα διοίκησής μας. Η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος στις 10-9-2014 εισηγήθηκε στην οικονομική επιτροπή του Δήμου Λαγκαδά την ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή νομικής συμβουλής για την άσκηση ένδικων μέσων ως προς την τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ Μαυροράχης.
Στην συνέχεια κατατέθηκε τεχνική έκθεση ενστάσεων στο ΥΠΕΚΑ ως προς την προτεινόμενη τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ. Στις 25-11-2014 ακολούθησε συμπληρωματική έκθεση ενστάσεων στο ίδιο Υπουργείο.
Στις 17-11-2014 ζητήθηκε από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο – αυτοψία στο χώρο του ΧΥΤΑ για να διαπιστωθεί ο τρόπος λειτουργίας των κυψελών, του βιολογικού καθαρισμού και της διαχείρισης του παραγόμενου βιοαερίου.
Στις 14-1-2015 και αφού προηγήθηκε αυτοψία στο χώρο του ΧΥΤΑ, κατατέθηκε μηνυτήρια αγωγή ως προς την απόθεση των απορριμμάτων εντός της κυψέλης 3 στα πρανή των τοιχωμάτων και όχι στο αυτοτελές τμήμα του έργου.
Τον λόγο για τον οποίο δεν έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα τα ασφαλιστικά μέτρα, η παράταξη του “Ενεργού Δημότη” τον γνωρίζει επίσης πολύ καλά. Τα μέλη της Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου, εκ των οποίων 2 της παράταξης του “Ενεργού Δημότη”, έχουν ζητήσει να ενημερωθούν και να μελετήσουν τον φάκελο πριν προσχωρήσει η διαδικασία, γεγονός που σεβαστήκαμε και αναβάλαμε την κατάθεσή τους.
Η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος παρακολουθεί στενά το θέμα λειτουργίας του ΧΥΤΑ και στην παρούσα φάση, βρισκόμαστε εν αναμονή του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού. Έχουμε ήδη καταθέσει τις θέσεις μας και απαιτούμε από τον ΦΟΔΣΑ και την Πολιτεία να τις σεβαστεί και να τις ενσωματώσει σε αυτόν.
– Σχετικά με το τεράστιο ζήτημα της Ανακύκλωσης, έναν τομέα σημαντικό για την ποιότητα ζωής των Δημοτών, που όμως έμενε αδρανής τα 4 τελευταία χρόνια: Η διοίκησή μας έχει ξεκινήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Ανακύκλωσης. Ειδικοί κώδωνες περισυλλογής γυαλιού έχουν ήδη τοποθετηθεί από τον Απρίλιο σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Παράλληλα, στις 5 Μαΐου, ο Δήμος μας προχώρησε σε διαγωνισμό για την προμήθεια 415 κάδων κομποστοποίησης, προϋπολογισμού 73.800€ με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.
Επιπλέον, ερευνάται από την Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος η επιλογή ενός αγροτεμαχίου στον Δήμο μας, για να λειτουργήσει για πρώτη φορά στην περιοχή Κέντρο Συγκέντρωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών. Η σχετική μελέτη έχει ήδη ξεκινήσει και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση για το θέμα το επόμενο διάστημα.
Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η μελέτη της υπηρεσίας για την καταγραφή με συντεταγμένες των 67 ανεξέλεγκτων χώρων παράνομης εναπόθεσης απορριμμάτων, στους οποίους θα γίνει αποκομιδή και αποκατάστασή τους.
Τέλος, είμαστε εν αναμονή του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου εισάγοντας νέα δεδομένα στην διαχείριση απορριμμάτων.
Παράλληλα όλο αυτό το διάστημα υλοποιείται σειρά δράσεων για την ενημέρωση των πολιτών και την εκπαίδευσή τους στις νέες μεθόδους ανακύκλωσης. Πρόσφατο παράδειγμα, η λειτουργία Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης στο χώρο των Λουτρών Λαγκαδά, με σκοπό την εξοικείωση μικρών μαθητών Δημοτικών Σχολείων του Δήμου μας με την ιδέα της ανακύκλωσης μέσα από το παιχνίδι και την εκπαίδευσή τους για το ποια υλικά ανακυκλώνονται.
– Όσον αφορά στην κυκλοφορία του ειδικού οχήματος και των ημιυπόγειων κάδων: Η Διοίκησή μας ανέλαβε καθήκοντα όπως είναι γνωστό την 1η Σεπτεμβρίου. Το συγκεκριμένο όχημα ενώ είχε αγοραστεί με χρήματα του Πράσινου Ταμείου από την προηγούμενη διοίκηση, παραδόξως ανήκει μέχρι σήμερα στην ιδιοκτησία του προμηθευτή. Η καταληκτική ημερομηνία για την λήψη πινακίδων στο όχημα ήταν η 31/12/2014. Η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος ξεκίνησε άμεσα την διαδικασία για να περιέλθει το όχημα στην ιδιοκτησία του Δήμου ώστε να περάσει στην κυκλοφορία, αλλά λόγω αλλαγής του νομικού πλαισίου αυτό δεν κατέστη δυνατό (η χορήγηση άδειας του οχήματος δόθηκε το 2010, ενώ η αγορά του πραγματοποιήθηκε το 2014). Παρόλο που με συντονισμένες ενέργειες καταφέραμε να περάσουμε το όχημα 2 φόρες από ταξινόμηση, δεν ήταν δυνατό μέχρι σήμερα να δοθούν πινακίδες κυκλοφορίας.
Αυτός όμως δεν είναι ο μόνος λόγος που οι 12 (και όχι 15) ημιυπόγειοι κάδοι βρίσκονται ακόμη στο αμαξοστάσιο χωρίς να χρησιμοποιούνται. Σε δοκιμές που έγιναν από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, ο γερανός του οχήματος δεν μπορεί να σηκώσει τους παραπάνω κάδους!
Η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του Δήμου Λαγκαδά ενεργεί βάσει ενός συγκεκριμένου προγράμματος δράσεων θέτοντας τις βάσεις για τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου συστήματος ανακύκλωσης, ικανού να συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συνδημοτών μας.
Καθώς πεποίθησή μας είναι ότι η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να επιτευχθεί μέσα από κοινές κοινωνικές δράσεις, προχωρούμε μέχρι σήμερα συλλογικά μετά από διαβούλευση με τους περιβαλλοντικούς φορείς και τους συλλόγους της περιοχής μας.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΪΟΣ ΗΛΙΑΣ

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα

vartzopoulos euroekloges 2024

Δ. Βαρτζόπουλος: Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγγυώνται ένα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό κράτος

Στο διακύβευμα της κάλπης των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου αναφέρθηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσε στην Πυλαία ο Υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, με κεντρικό σύνθημα της