Edit

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

info@gfd.gr

Σάββατο 02/07/2022

Απόφαση Περιφέρειας Χωροθέτισης της (ΜΕΑ) ΧΥΤΑ Μαυροράχης

Απόφαση Περιφέρειας Χωροθέτισης της (ΜΕΑ) ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

Πατήστε εδώ και δείτε όλη την απόφαση 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Θεσσαλονίκη 14-05-2020
Α.Π.: 207010(704)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση : 26ης Οκτωβρίου 64
Ταχ. Κώδικας : 546 27
Τelefax : 2313 325459
Πληροφορίες : Γ. Τσαγκαρλής, Ε. Μινοπούλου,
Θ. Συμεωνίδης
Τηλέφωνο : 2310325550, 2310325528, 2310325405
e-mail : G . Tsagarlis @ pkm . gov . gr,
E . Minopoulou @ pkm . gov . gr
T.Simeonidis@pkm.gov.gr
ΠΡΟΣ: 1) Περιφερειακό Σύνδεσμο
ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας
Φράγκων 6-8,
54626-Θεσσαλονίκη
1) ΚΟΙΝ :
2) 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
3) Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
26ης Οκτωβρίου 64
ΤΚ 54627-Θεσ/νίκη
2) Γενικός Δ/ντής Ανάπτυξης &
Περιβάλλοντος
26ης Οκτωβρίου 64
ΤΚ 54627-Θεσ/νίκη

ΘΕΜΑ: Βεβαίωση Δυτικού τομέα
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
ΣΧΕΤ : 1. Η με αριθμ. πρωτ. 5418/22-4-2020 αίτηση του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ της
ΠΚΜ «Υποβολή Φακέλου για την έκδοση βεβαίωσης χωροθέτισης για την κατασκευή της
Μονάδας επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας»
2. Η με αρ. πρ. 12605/15.04.2020 Βεβαίωσης Χρήσεων Γης από τη Δ/νση Πολεοδομίας
του Δήμου Λαγκαδά
3. To με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΒEΔA/13693/908/8-9-2017 έγγραφο του Τμ. Βιοποικιλότητας
και προστατευόμενων περιοχών του ΥΠΕΝ
4. Το με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/20495/160/06-03-2020 έγγραφο του ΥΠΕΝ/Γραφείο Γενικής
Δ/νσης περιβαλλοντικής Πολιτικής
5. Η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 – Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών
για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων
Περιβαλλοντικών Υποδομών». (ΦΕΚ 436/Β/14-02-2019).
6. Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (1999) του υγροτόπου των λιμνών Κορώνειας-Βόλβης,
της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης περιβάλλοντος του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και ειδικά το σημείο σημ. 9 της σελ. Δ-35 της παρ. 4.
7. Η με αριθμ. οικ. 73125(1068)/3 Φεβρουαρίου 2020, 2η Τροποποίηση της
602161(8148)/25-9-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και παροχής
εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
8. Η με αριθμ. 225831(3368)/2020 (ΦΕΚ 1838Β) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και
περιβάλοντος της ΠΚΜ «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και
άλλων πράξεων του τομέα Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους
Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος»
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την από 12-5-2020 αυτοψία της Υπηρεσίας.
1
Με την πιο πάνω 1) σχετική αίτηση του, ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦοΔΣΑ
Κεντρικής Μακεδονίας, αιτείται την έγκριση Χωροθέτισης της Μονάδας Επεξεργασίας
Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικού τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με
τις διατάξεις της 5) σχετικής ΚΥΑ.
Από την εξέταση των στοιχείων του ερωτηματολογίου και των λοιπών περιεχομένων
του φακέλου της αίτησης διαπιστώνονται τα παρακάτω:
H Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικού τομέα της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, προβλέπεται από τον εγκεκριμένο και εν ισχύ ΠΕΔΣΑ της ΠΚΜ, και
αποτελεί έργο Α προτεραιότητας, που θα συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων του ΕΣΔΑ
και του ΠΕΔΣΑ.
H ΜΕΑ προτείνεται να χωροθετηθεί στην περιοχή του Δ/Δ Καρτερών, της Δ/Ε Λαχανά
του Δήμου Λαγκαδά.
Σύμφωνα με το 2) σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Λαγκαδά, ο
Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, κατέθεσε αίτημα στον Δήμο
Λαγκαδά για την έκδοση βεβαιώσεων χρήσεων γης για τρεις εναλλακτικές θέσεις
χωροθέτισης της ΜΕΑ, με κωδικούς 11,12 και 13.
Η θέση που προτείνεται για την χωροθέτιση της ΜΕΑ, αναφέρεται με κωδικό 13,
όπως προκύπτει και από τον υποβληθέντα φάκελο, βρίσκεται επί της αγροτικής οδού
πρόσβασης στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, 1 περίπου Km από την στροφή της ΠΕΟ Θεσσαλονίκης
– Σερρών και 3 περίπου Km από τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Πρόκειται για αγροτικές εκτάσεις,
με μη επίπεδη επιφάνεια, χαμηλούς λοφίσκους και σημαντική κλίση προς νότο, οι οποίες
σήμερα καλλιεργούνται με σιτηρά ή είναι χέρσες.
Μέσα στα όρια της έκτασης δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη κανενός κτίσματος, ούτε η
διέλευση γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος.
Στις γειτονικές εκτάσεις δεν διαπιστώθηκε επίσης η ύπαρξη άλλων δραστηριοτήτων,
η λειτουργία των οποίων δυνητικά θα μπορούσε να είναι ασύμβατη με την ΜΕΑ.
Η προτεινόμενη θέση περικλείεται από τα σημεία με τις παρακάτω συντεταγμένες
του Πίνακα 1:
Πίνακας 1. Συντεταγμένες κορυφών του χώρου 13
Στην ανωτέρω έκταση περιλαμβάνονται τα παρακάτω αγροτεμάχια, ή τμήματα
αγροτεμαχίων: 1052,1053,1054,1085,1086,1087,1055,1056,1063,1064,1065,1391,1392,
1393,1090,1079,1091,1092,1394,1395,1400,1401,1402,1403,1404 του αγροκτήματος
Καρτερών.
Από τα αναφερόμενα στο έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Λαγκαδά,
προκύπτουν τα εξής:
Στην περιοχή όπου προτείνεται η χωροθέτιση της ΜΕΑ (κωδικός 13, ως παραπάνω), δεν
υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης (βρίσκεται εκτός περιοχής εγκεκριμένων ΓΠΣ, ή
ΣΧΟΟΑΠ ή ΖΟΕ). Δεν βρίσκεται επίσης μέσα σε προστατευόμενη περιοχή Natura 2000,
2
Σημεί
ο
Χ Υ
Α1 419.533,97 4.524.142,11
Α2 419.739,57 4.524.038,42
Α3 419.576,58 4.523.552,76
Α4 419.468,11 4.523.269,17
Α5 419.390,25 4.523.265,91
Α6 419.059,81 4.523.380,32
Α7 419.221,07 4.523.742,12
Α8 419.401,96 4.523.923,67
αλλά βρίσκεται μέσα στην Γ΄ ζώνη προστασίας του Εθνικού Πάρκου των λιμνών ΚορώνειαςΒόλβης.
Οι μόνοι περιορισμοί που υπάρχουν για την χωροθέτιση της ΜΕΑ, απορρέουν από τις
περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Γ ζώνης προστασίας της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης
(1999) του Εθνικού Πάρκου των λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, ή και από άλλες Υπηρεσίες και
Φορείς (φορέας διαχείρισης λιμνών, αρχαιολογία, δασαρχείο, κλπ).
Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 5 της 5) σχετικής ΚΥΑ, απαιτείται βεβαίωση
χωροθέτισης.
Από τα παραπάνω 1 έως 6 σχετικά προκύπτουν τα εξής :
α) Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2036/2016 απόφαση του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ,
ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 39524/2008 ΚΥΑ και κατ΄ επέκταση και η ΚΥΑ 6919/2004 (ΦΕΚ
Δ΄248), για την προστασία της περιοχής του Εθνικού Πάρκου των λιμνών Κορώνειας –
Βόλβης, για να αντικατασταθούν με Π. Διατάγματα.
β) Σύμφωνα με το 3) σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΝ, στην παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.
3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ Α’ 60), ρητώς
ορίζεται ότι, έως την έκδοση των Π.Δ., λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψιν το περιεχόμενο των
Ε.Π.Μ., σχετικά με τις δραστηριότητες εντός των εκάστοτε προστατευόμενων περιοχών. Η
ανάγκη και υποχρέωση της διασφάλισης της διατήρησης του προστατευτέου αντικειμένου
της περιοχής όπως αυτή ρητά αναφέρεται στις διατάξεις του νόμου αυτού και όπως αυτή
απορρέει από τα άρθρα των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΟΚ, εξακολουθεί να ισχύει.
Επιπλέον, οι ρυθμίσεις της ΚΥΑ 39524/2008 δεν έχουν αντικατασταθεί από άλλες για τη
διασφάλιση του παραπάνω σκοπού και επομένως μέχρι την έκδοση του ΠΔ για την περιοχή
οι αποφάσεις και οι γνωμοδοτήσεις κρίνεται σκόπιμο να λαμβάνονται υπόψη οι
κατευθύνσεις της ΕΠΜ.
γ) Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 2) σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας του
Δήμου Λαγκαδά, η θέση 13 βρίσκεται στην Γ΄ ζώνη προστασίας του Εθνικού Πάρκου
Κορώνειας-Βόλβης, εκτός περιοχών Νατούρα 2000, και η χρήση και η δόμηση προκύπτουν
από το Π.Δ 24-5-1985 για την εκτός σχεδίου δόμηση, με όλους τους τυχόν περιορισμούς
που προκύπτουν από άλλες Υπηρεσίες και Φορείς (φορέας διαχείρισης λιμνών,
αρχαιολογία, δασαρχείο, κλπ). Οι ανωτέρω περιορισμοί, σύμφωνα με την 5) σχετική ΚΥΑ,
λαμβάνονται υπόψη στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Συμπερασματικά η
χωροθέτιση της ΜΕΑ στην προτεινόμενη θέση 13, σύμφωνα με την Δ/νση Πολεοδομίας του
Δήμου Λαγκαδά, είναι εφικτή με τους όρους και περιορισμούς του σημ. 9 της σελ. Δ-35 της
παρ. 4 της ΕΠΜ.
δ) Από την εξέταση της παρ. 4, σελ Δ-32 μέχρι Δ-36 της ΕΠΜ, διαπιστώνεται ότι η
χωροθέτιση της ΜΕΑ, σαν εγκατάσταση επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, δεν υπάγεται
στις δραστηριότητες που απαγορεύεται η εγκατάστασή τους στην Γ΄ ζώνη προστασίας.
Συγκεκριμένα:
δ1) στο σημείο 1 σελ Δ-32, αναφέρεται ότι στην Γ΄ ζώνη προστασίας δεν
επιτρέπεται η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων της ομάδας Ι της κατηγορίας Α του άρθρου
4 της ΚΥΑ 69369/5386/1990. Στην ομάδα ΑΙ όμως της ΚΥΑ αυτής δεν περιλαμβάνονται οι
εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, αλλά το συγκεκριμένο έργο της ΜΕΑ
υπάγεται στην ομάδα ΑΙΙ της ΚΥΑ. Αυτό επισημαίνεται και στο 4) σχετικό έγγραφο του
ΥΠΕΝ/Γραφείο Γενικής Δ/νσης περιβαλλοντικής Πολιτικής.
δ2) Στο σημείο 4 σελ Δ-32, αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση
δραστηριοτήτων που θα αντλούν και θα αποχετεύουν στο περιβάλλον ποσότητες
αποβλήτων πάνω από ένα όριο (π.χ. 50 m
3
/d). Σύμφωνα με τα στοιχεία του
ερωτηματολογίου που υποβλήθηκε, η ΜΕΑ θα διαθέτει στο περιβάλλον πολύ λιγότερα
επεξεργασμένα υγρά απόβλητα από το όριο των 50 m
3
/d.
3
δ3) στο σημείο 9, δεν αναφέρεται κάποια απαγορευτική διάταξη, αλλά
επισημαίνεται ότι για την υλοποίηση κάθε έργου μεγάλης κλίμακας, απαιτείται η εξέταση
εναλλακτικών λύσεων και σε περίπτωση μη ύπαρξης άλλων λύσεων, τότε απαιτείται η
επιβολή πολύ αυστηρών περιβαλλοντικών όρων και η συστηματική παρακολούθηση της
τήρησής τους. Στην συγκεκριμένη περίπτωση εξετάστηκαν 13 συνολικές εναλλακτικές
θέσεις χωροθέτισης της μονάδας, οι τρεις υποβλήθηκαν ως οι καταλληλότερες στην Δ/νση
Πολεοδομίας του Δήμου και τελικά προκρίνεται η θέση με κωδικό 13.
ε) Σύμφωνα με το 4) σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΝ/Γραφείο Γενικής Δ/νσης
περιβαλλοντικής Πολιτικής, η ΜΕΑ «είναι προφανές ότι θα έχει σημαντικότατα οφέλη για το
φυσικό περιβάλλον (σε σχέση με έναν ΧΥΤΑ), και υπάρχει συμβατότητα του έργου μέσα
στην Γ΄ ζώνη προστασίας του Εθνικού Πάρκου».
Ύστερα από τα παραπάνω, εγκρίνουμε την χωροθέτιση της ΜΕΑ Δυτικού τομέα, της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην θέση με κωδικό 13, όπως αυτή περιγράφεται με
τις συντεταγμένες των σημείων του Πίνακα 1 του εγγράφου αυτού, αλλά και στην 2) σχετική
βεβαίωση χρήσεων γης της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Λαγκαδά, με τους όρους ότι,
κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση,
1. να οριστικοποιηθεί το θέμα της προμήθειας των απαιτούμενων ποσοτήτων νερού
(γεώτρηση, δίκτυο, ή άλλο)
2. να γίνει οριοθέτιση των ρεμάτων με τα οποία γειτνιάζει ο χώρος, εφόσον
απαιτηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
H Υπηρεσία δεν δεσμεύεται, αν στο επόμενο στάδιο της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, προκύψουν άλλοι λόγοι μη συμβατότητας, που δεν εξετάζονται στο στάδιο
αυτό (αρχαιολογία, δασική υπηρεσίας, φορείς προστατευόμενων περιοχών, κλπ).
Η παρούσα βεβαίωση δεν υποκαθιστά τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις ή άδειες από
άλλους φορείς και Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η βεβαίωση
θα χρησιμοποιηθεί για την εκκίνηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης
(έκδοση ΑΕΠΟ ΑΙ).
Η παρούσα βεβαίωση εξεδόθη με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία με ευθύνη του
φορέα του έργου και παύει να ισχύει σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων βάσει των
οποίων εξεδόθη.
Η ΜΕΑ, με το σημερινό νομικό πλαίσιο, κατατάσσεται στην τέταρτη ομάδα της με
αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471Β /10-8-2016), «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της
υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4
του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)», με α/α 13 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας
(ανάκτησης και διάθεσης) αστικών στερεών αποβλήτων (εργασίες R3, R10, R12, D8, D9,
D13)». Συνεπώς, μετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση σαν έργο ΑΙ κατηγορίας, θα πρέπει
να λάβει από την Υπηρεσία μας έγκριση λειτουργίας, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/19.
Παρακάτω παρατίθενται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της 5΄
σχετικής ΚΥΑ καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο που ο φορέας της δραστηριότητας
πρέπει να προσκομίσει για την έκδοση έγκρισης λειτουργίας.
Α. Γενικά Δικαιολογητικά:
α. Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) και Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)
του έργου ή απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές
4
Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
β. Τεχνική έκθεση οργάνωσης και λειτουργίας της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον
αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό, με περιεχόμενο:
β1. Το τοπογραφικό διάγραμμα (γενική διάταξη εγκατάστασης) που υποβλήθηκε για την
ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ, στο οποίο αποτυπώνονται όλες οι εγκαταστάσεις της μονάδας,
επικαιροποιημένο σύμφωνα με την κατασκευή της εγκατάστασης.
β2. Περιγραφή της δραστηριότητας (εισερχόμενα και εξερχόμενα απόβλητα ανά κωδικό
ΕΚΑ, αντίστοιχες ποσότητες, αναλυτικό διάγραμμα ροής εκτελούμενων
εργασιών, μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων, αέρια-στερεά-υγρά απόβλητα-παραγόμενα
προϊόντα και διάθεσή τους κ.λπ.).
β3. Περιγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού, ισχύς και μηχανολογική κάτοψη.
β4. Κατάταξη της δραστηριότητας σε α/α της 4ης Ομάδας της υπουργικής απόφασης
37674/2016, όπως ισχύει και είδος εργασιών ανάκτησης R ή/και Διάθεσης D.
γ. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού σε περίπτωση υφιστάμενων
κτιρίων/εγκαταστάσεων, με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκειά τους, ότι δεν
απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτιριακής
εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο
κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι είναι σύμφωνη με την Απόφαση
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της
δραστηριότητας.
Β. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):
α. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και τυχόν αποδεικτικά τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή
νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών και βεβαιώσεις πληρωμής προστίμων, εφόσον
υπάρχουν υφιστάμενα κτίρια.
β. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
γ. Άδεια χρήσης νερού στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση.
δ. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου
3Α ν. 2244/1994 για τα εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη της μονάδας, εφόσον απαιτείται
(ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/89003/443/2018, Β’ 5674).
ε. Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής
σύνδεσης ή έγκριση εισόδου – εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των
οδών) έμπροσθεν της μονάδας, Υπηρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου
κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος – έξοδος της εγκατάστασης
εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.
στ. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου.
ζ. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, για τις μονάδες που αποθηκεύουν ή/και επεξεργάζονται
επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 4042/2012.
η. Τεχνικο-οικονομική μελέτη υπολογισμού του κόστους αποκατάστασης και
μεταφροντίδας της εγκατάστασης.
θ. Λογαριασμός ειδικού αποθεματικού που θα διατίθεται για έργα αποκατάστασης και
μεταφροντίδας.
ι. Πρόγραμμα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου της εγκατάστασης.
Για την έγκριση λειτουργίας απαιτείται καταβολή παραβόλου, ύψους 150 ευρώ για τα
έργα Υποκατηγορίας Α1. Το παράβολο υποβάλλεται μαζί με την αίτηση έγκρισης
λειτουργίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της 5΄ σχετικής ΚΥΑ.
• ποσοστό 80% του παράβολου, εισπράττεται υπέρ της οικείας Περιφέρειας και κατατίθεται στον λογαριασμό της τράπεζας Πειραιώς με ΙΒΑΝ: GR18 0171 2150 0062 1503
0021 621 και ειδική επωνυμία: «Π.Κ.Μ.- Παράβολο της ΚΥΑ
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019»
5
• και ποσοστό 20% υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, στον Αναλυτικό Λογαριασμό
Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 «Λοιπά παράβολα», με οίκοθεν καταβολή (Δ.Ο.Υ) από τον
φορέα της δραστηριότητας.
Εσωτ. Διανομή
1. Δ/ντή Υπηρεσίας
2. Προϊστάμενο Τμ. Π&Υ
3. Συμεωνίδης Θεόδωρος
4. Φάκελος ΧΥΤΑ Μαυροράχης
Ε. Π.
O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τσαγκαρλής Γεώργιος
Χημικός Μηχανικός με Αβ

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα