Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Τετάρτη 29/05/2024

Δήμος Λαγκαδά : Παράταση απαλλαγής δημοτικών τελών

Στο πλαίσιο της στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας παρατείνετε για δεύτερη φορά η προθεσμία για την υποβολή απαλλαγής τελών .

Πρόκειται για ένα επιπρόσθετο μέτρο ανακούφισης των επιχειρήσεων που απασχολούν πολλούς εργαζόμενους σε συνδυασμό με την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών για το διάστημα κατά το οποίο οι επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστές λόγω Covid-19 και την απαλλαγή για το ίδιο χρονικό διάστημα από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Το επιχειρείν του Δήμου Λαγκαδά στηρίζεται με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία. Κινούμαστε με σχέδιο, μελετώντας όλα τα δεδομένα, οπότε η εκτίμηση και η αξιολόγηση της κατάστασης θα είναι συνεχής», ανέφερε σχετικά ο Δήμαρχος Λαγκαδά Γιάννης Ταχματζίδης .

Ο Δήμος Λαγκαδά λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στις οποίες περιήλθαν οι επαγγελματίες του Δήμου μας λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας αποφασίζει έμπρακτα να στηρίξει την επιχειρηματικότητα με σκοπό την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. Πιο αναλυτικά, αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Απαλλαγή των δημοτικών τελών (τόσο από την καταβολή τέλους κοινόχρηστου χώρου όσο και από την καταβολή ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή) των επαγγελματιών του Δήμου Λαγκαδά, των οποίων οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) επλήγησαν από την πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα τα οποία ίσχυσαν κατά την χρονική περίοδο 2020-2021, που αποδεδειγμένα έχουν διακόψει υποχρεωτικά την λειτουργία τους.

Επιχειρήσεις που λόγω των περιορισμών δεν κάνουν χρήση του παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Για τα ποσά που έχουν καταβληθεί εντός του διαστήματος απαλλαγής θα πραγματοποιηθεί συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.

Β) Η αίτηση των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:

Δήλωση Ε3 έτους 2019 ή δηλώσεις Μ2/Μ3 για νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που μετεβλήθησαν.

Αντίγραφο λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για τις περιόδους διακοπής της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Αποδείξεις πληρωμής – εξόφλησης των ως άνω λογαριασμών.

Ε9 για ιδιόκτητα ακίνητα ή εν ισχύ μισθωτήριο (για το διάστημα της διακοπής) για μισθωμένα ακίνητα.

Υπεύθυνη δήλωση.

Αποδεικτικά για το χρόνο διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης (έντυπο δήλωσης αναστολής που υποβλήθηκε στο πρόγραμμα Εργάνη, από το οποίο προκύπτουν οι Κ.Α.Δ. της επιχείρησης και τεκμαίρεται η ολοσχερής διακοπή της λειτουργίας της).

Αναφορικά με την διαδικασία και τα μέσα απόδειξης:

Η χρονική περίοδος άρχεται από την ημερομηνία διακοπής της λειτουργίας των επιχειρήσεων (από τις 14-03-2020) σε εφαρμογή των μέτρων που ελήφθησαν για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και μέχρι την άρση αυτών.

Σύμφωνα με το Νόμο, για τα ποσά που έχουν καταβληθεί εντός του διαστήματος απαλλαγής, θα πραγματοποιηθεί συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.

Η απαλλαγή θα είναι ποσοστιαία, καθώς θα περιλαμβάνει μόνο το διάστημα της διακοπής λειτουργίας των επιχειρήσεων που διέκοψαν την δραστηριότητα τους υποχρεωτικά.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ στον εξής σύνδεσμο: https://dt.govapp.gr/ ενώ τα πρόσθετα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην υπεύθυνη του Δήμου Λαγκαδά για την συλλογή των αιτήσεων,Κα Βέρα Μακαρά.

E-mail:[email protected].

(Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2394330273)

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα

Λαγκαδάς: Ο Γιάννης Καραγιαννίδης Αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Κεντρικής Μακεδονίας

Ο δημοτικός σύμβουλος Λαγκαδά, Γιάννης Καραγιαννίδης, αναλαμβάνει νέα καθήκοντα ως αντιπρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΣΠΚΜ). Η εκλογή του έγινε