Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

info@gfd.gr

Σάββατο 28/01/2023

Δημήτρης Βαρτζόπουλος: Έναρξη πραγματικής Κοινωνικής Πολιτικής

Ουσιαστικό εργαλείο πραγματικής κοινωνικής πολιτικής είναι η χορήγηση μικροπιστώσεων έως 25000€ εκτός τραπεζικού συστήματος και χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις υποστήριξε στην Ολομέλεια ο κ. Δ. Βαρτζόπουλος.

Το εργαλείο αυτό απέδειξε την αποτελεσματικότητα του στις αναπτυσσόμενες χώρες εδώ και δεκαετίες.

Και στην Δύση όμως εδώ και είκοσι χρόνια οι μικροπιστώσεις αυτές δίδουν στους νέους, που θεμελιώνουν την ύπαρξη τους, την πρώτη ευκαιρία, βοηθούν μικροεπιχειρηματίες, να πατήσουν στα πόδια τους, να αναπτυχθούν και να εξειδικευθούν αλλά είναι και ισχυρό όπλο στην δεύτερη προσπάθεια άνεργων ή αυτών, που ατύχησαν.

Ιδιαιτέρας σημασίας, τόνισε ο Βουλευτής, είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, που θα παρέχουν τα ιδρύματα μικροδανείων. Τούτο θα οδηγήσει σε εξειδίκευση τους, που θα βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών αλλά και θα γίνει εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής.

Βέβαια είναι η ζήτηση, που καθορίζει την προσφορά.

Η συνεργασία τους όμως με τα Επιμελητήρια και τον ΟΑΕΔ μπορεί να δείξει δρόμους, ιδίως για τους νέους αποφοίτους των ΕΠΑΣ. Η δυνατότης χορηγήσεως των εγγυήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο ενισχύει επιθυμητές επενδυτικές κατευθύνσεις.

Ο κ Βαρτζόπουλος υπογράμμισε τις καινοτόμες δυνατότητες, που προκύπτουν. Πρότεινε:

Αντλώντας ιδέες από την ιστορική εμπειρία του ευρωπαϊκού συνεταιριστικού κινήματος, να δοκιμάσουμε το εργαλείο της μικροχρηματοδότησης σε ομάδες επιχειρηματιών και μάλιστα με αμοιβαία εγγυοδοσία. Νέοι επιστήμονες, νέες start ups και ομάδες αγροτών θα μπορούσαν να ωφεληθούν τα μάλα. Θα ήταν μια μικρή επανάσταση

Να εισάγουμε εδώ και τώρα επιτέλους και στην χώρα μας τα σπουδαστικά δάνεια.

Μια πραγματική ανακούφιση για τις χιλιάδες των οικογενειών, που υποβάλλουν κάθε χρόνο αυτές τις απέλπιδες αιτήσεις μετεγγραφών- 12000 πέρισυ- επειδή δεν μπορούν, να ανταπεξέλθουν στα έξοδα των σπουδαστών παιδιών τους.

Όλοι γνωρίζουν, ότι τα φοιτητικά επιδόματα έχουν κριτήρια δύσβατα και δεν ξεπερνούν τα 300-400€ μηνιαίως. Ένα σωστό μήνυμα στην κοινωνία και τους νέους, θα ήταν να εγγυάτο το Δημόσιο μέσω του ΙΚΥ τα δάνεια αυτά για τους υποτρόφους του και να επιδοτούσε ένα τμήμα τους.

Βασικό στοιχείο κάθε κοινωνικής πολιτικής, κατέληξε ο Βουλευτής, είναι ο σωστός και έγκαιρος εντοπισμός των εχόντων πραγματική χρείαν. Την ανάγκη αυτή θα την συναντούμε συνεχώς. Θα την δούμε και στην προστασία της πρώτης κατοικίας και στην ατομική πτώχευση. Χρειάζονται βέβαια αυστηρά κριτήρια επιλογής των δικαιούχων.

Ο εντοπισμός τους όμως δεν γίνεται μόνο με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Όσο κατερχόμεθα την κοινωνικοοικονομική κλίμακα αυτές αρχίζουν και νοσούν, στα μεγάλα βάθη αποκτούν μάλιστα συχνά αισθητηριακή αφασία.

Δεν καταλαβαίνουν τι τους λένε!

Ο μόνος πραγματικά αξιόπιστος τρόπος είναι, να έχουμε μια κοινωνική υπηρεσία, επαρκώς στελεχωμένη, επί τόπου κατά τα βέλτιστα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα

Ενημέρωση Δημοτών σε Ξυλόπολη και Άσσηρο

Ενημέρωση Δημοτών από Διατροφολόγο, Κοινωνική Λειτουργό και Ψυχολόγο σε Ξυλόπολη και Άσσηρο. Ο Δήμος Λαγκαδά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας , στo πλαίσιo