Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Δευτέρα 26/02/2024

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76
17 Ιανουαρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Οίκ. 747
Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα−
σχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων ανα−
γκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των
βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.Δ. 173/2014 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη
εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής»
(Α΄ 277),
β) της νομοθεσίας για την εκλογή των βουλευτών,
όπως έχει κωδικοποιηθεί με τα Π.Δ. 96/2007 «Κωδικο−
ποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας
για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 116) και 26/2012 «Κωδικο−
ποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας
για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 57) και ειδικότερα των
άρθρων 25 και 131 αυτών, όπως ισχύουν,
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Tο Π.Δ. 175/2014 «Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών»
(ΦΕΚ Α΄ 278).
3. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
4. Τον εξαιρετικά μεγάλο όγκο εργασιών, που απαι−
τείται για τη διοργάνωση και τη συστηματοποίηση των
ενεργειών και εργασιών για την προπαρασκευή και τη
διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανου−
αρίου, για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοι−
νοβουλίου και τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση
των αποτελεσμάτων.
5. Το γεγονός ότι οι εν λόγω εργασίες, λόγω της
φύσης και του όγκου τους, δεν μπορούν να πραγματο−
ποιηθούν από το προσωπικό που απασχολείται απο−
κλειστικά ή παράλληλα με αυτές, εντός του κανονικού
ωραρίου εργασίας.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, η οποία θα καθοριστεί με νεώτερη
απόφασή μας, αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε για το χρονικό διάστημα από 5−1−2015,
έως 1−2−2015, ειδικά συνεργεία προσφοράς έκτακτης
εκλογικής εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου απα−
σχόλησης των εργασίμων ημερών και κατά τις εξαιρέ−
σιμες ημέρες (αργίες), όπως Σάββατο − Κυριακή, και
τις νυχτερινές ώρες, με ειδική εκλογική αποζημίωση,
για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, κατά την
προπαρασκευή, διεξαγωγή, συγκέντρωση, μετάδοση και
έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανά−
δειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Στα ανωτέρω ειδικά εκλογικά συνεργεία μετέχουν
υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Εθνικού
Τυπογραφείου, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των
Περιφερειών, των Δήμων, περιλαμβανομένων και υπαλ−
λήλων λοιπών υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με
την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών, όπως
αναλυτικά εξειδικεύονται στις επόμενες παραγράφους.
Η προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία των
ανωτέρω βεβαιώνεται ως εξής:
• Για το προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών,
συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Γραμματειών Πλη−
θυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, Ισότητας των Φύλων
και Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, από το Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.
• Για το προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου, από
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.
• Για το προσωπικό του Γραφείου του Νομικού Συμ−
βούλου στο Υπουργείο Εσωτερικών, από τον Νομικό
Σύμβουλο.
• Για το προσωπικό της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού
Ελέγχου στο Υπουργείο Εσωτερικών, από τον οικείο
Προϊστάμενο.
• Για το προσωπικό της Υπηρεσίας Επιτρόπου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, από
τον οικείο Επίτροπο.
• Για το προσωπικό της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού
Ελέγχου στην πρώην Νομαρχία Αθηνών, από τον οικείο
Προϊστάμενο.
• Για το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων και του Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΑΥ) από
τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.
849

Ο μέγιστος αριθμός των απασχολούμενων υπό στοιχ. α), β), γ) και δ), ανά περιφερειακή Ενότητα, έχει ως ακο−
λούθως:
1. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας 24
2. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 35
3. Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας − Θάσου 28
4. Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης 25
5. Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης 27
6. Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας 26
7. Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 130
8. Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς 23
9. Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας 25
10. Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας 31

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 851
11. Περιφερειακή Ενότητα Σερρών 43
12. Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 21
13. Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών 13
14. Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς 15
15. Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 37
16. Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας 20
17. Περιφερειακή Ενότητα Άρτας 21
18. Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 17
19. Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων 43
20. Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης 16
21. Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας 31
22. Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας 51
23. Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας − Σποράδων 34
24. Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων 35
25. Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου 12
26. Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας 24
27. Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας−Ιθάκης 17
28. Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας 12
29. Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας 56
30. Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας 60
31. Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας 42
32. Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 24
33. Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας 45
34. Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας 18
35. Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας 38
36. Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας 19
37. Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδος 21
38. Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας 37
39. Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας 28
40. Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας 30
41. Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας 42
42. Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου − Λήμνου 27
43. Περιφερειακή Ενότητα Χίου 15
44. Περιφερειακές Ενότητες Σάμου − Ικαρίας 15
45. Περιφερειακές Ενότητες Νομού Κυκλάδων 22
46. Περιφερειακές Ενότητες Νομού Δωδεκανήσου 35
47. Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 63
48. Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 17
49. Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου 20
50. Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 31
51. Περιφέρεια Αττικής 558

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ε) Τέσσερις (4) υπάλληλοι για την υποστήριξη του γραφείου κάθε Περιφερειάρχη, πλην του Περιφερειάρχη
Αττικής.
Στους Δήμους
Ο μέγιστος αριθμός των απασχολούμενων ανά Δήμο, ορίζεται ως ακολούθως:
Δήμος αριθμός υπαλλήλων
Δήμος Αβδήρων 70
Δήμος Αγαθονησίου 4
Δήμος Αγιάς 54
Δήμος Αγίας Βαρβάρας 68
Δήμος Αγίας Παρασκευής 107
Δήμος Αγίου Βασιλείου 38
Δήμος Αγίου Δημητρίου 125
Δήμος Αγίου Ευστρατίου 4
Δήμος Αγίου Νικολάου 86
Δήμος Αγίων Αναργύρων−Καματερού 122
Δήμος Αγκιστρίου 5
Δήμος Αγράφων 47
Δήμος Αγρινίου 297
Δήμος Αθηναίων 1336
Δήμος Αιγάλεω 174
Δήμος Αιγιαλείας 200
Δήμος Αίγινας 45
Δήμος Ακτίου−Βόνιτσας 64
Δήμος Αλεξάνδρειας 137
Δήμος Αλεξανδρούπολης 202
Δήμος Αλιάρτου−Θεσπιέων 37
Δήμος Αλίμου 86
Δήμος Αλμυρού 69
Δήμος Αλμωπίας 111
Δήμος Αλοννήσου 10
Δήμος Αμαρίου 22
Δήμος Αμαρουσίου 134
Δήμος Αμοργού 13
Δήμος Αμπελοκήπων−Μενεμένης 103
Δήμος Αμυνταίου 88
Δήμος Αμφίκλειας−Ελάτειας 43
Δήμος Αμφιλοχίας 79
Δήμος Αμφίπολης 52
Δήμος Ανατολικής Μάνης 89
Δήμος Ανάφης 3
Δήμος Ανδραβίδας−Κυλλήνης 78
Δήμος Ανδρίτσαινας−Κρεστένων 75
Δήμος Άνδρου 52
Δήμος Αντιπάρου 8
Δήμος Ανωγείων 12
Δήμος Αποκορώνου 68
Δήμος Αργιθέας 15
Δήμος Άργους−Μυκηνών 155
Δήμος Άργους Ορεστικού 52
Δήμος Αριστοτέλη 66
Δήμος Αρριανών 45
Δήμος Αρταίων 140
Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 68
Δήμος Αρχανών−Αστερουσίων 67
Δήμος Ασπροπύργου 71
Δήμος Αστυπάλαιας 10
Δήμος Αχαρνών 186
Δήμος Βάρης−Βούλας−Βουλιαγμένης 103
Δήμος Βέλου−Βόχας 57
Δήμος Βέροιας 185
Δήμος Βιάννου 31
Δήμος Βισαλτίας 89
Δήμος Βοΐου 112
Δήμος Βόλβης 85
Δήμος Βόλου 306
Δήμος Βόρειας Κυνουρίας 60
Δήμος Βορείων Τζουμέρκων 31
Δήμος Βριλησσίων 59
Δήμος Βύρωνος 124

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 853
Δήμος αριθμός υπαλλήλων
Δήμος Γαλατσίου 104
Δήμος Γαύδου 1
Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη 27
Δήμος Γλυφάδας 166
Δήμος Γόρτυνας 80
Δήμος Γορτυνίας 89
Δήμος Γρεβενών 160
Δήμος Δάφνης−Υμηττού 89
Δήμος Δέλτα 100
Δήμος Δελφών 106
Δήμος Δεσκάτης 35
Δήμος Διδυμοτείχου 110
Δήμος Διονύσου 77
Δήμος Δίου−Ολύμπου 78
Δήμος Διρφύων−Μεσσαπίων 76
Δήμος Διστόμου−Αράχοβας−Αντίκυρας 26
Δήμος Δομοκού 63
Δήμος Δοξάτου 65
Δήμος Δράμας 147
Δήμος Δυτικής Αχαΐας 101
Δήμος Δυτικής Μάνης 36
Δήμος Δωδώνης 59
Δήμος Δωρίδος 60
Δήμος Έδεσσας 100
Δήμος Ελασσόνας 129
Δήμος Ελαφονήσου 6
Δήμος Ελευσίνας 70
Δήμος Ελληνικού−Αργυρούπολης 104
Δήμος Εμμανουήλ Παππά 69
Δήμος Εορδαίας 143
Δήμος Επιδαύρου 31
Δήμος Ερέτριας 42
Δήμος Ερμιονίδας 41
Δήμος Ερυμάνθου 41
Δήμος Ευρώτα 75
Δήμος Ζαγοράς−Μουρεσίου 30
Δήμος Ζαγορίου 26
Δήμος Ζακύνθου 151
Δήμος Ζαχάρως 53
Δήμος Ζηρού 70
Δήμος Ζίτσας 93
Δήμος Ζωγράφου 139
Δήμος Ηγουμενίτσας 93
Δήμος Ήλιδας 111
Δήμος Ηλιουπόλεως 163
Δήμος Ηρακλείας 88
Δήμος Ηρακλείου 98
Δήμος Ηρακλείου Κρήτης 347
Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 102
Δήμος Θάσου 45
Δήμος Θερμαϊκού 89
Δήμος Θέρμης 98
Δήμος Θέρμου 33
Δήμος Θεσσαλονίκης 658
Δήμος Θηβαίων 107
Δήμος Θήρας 48
Δήμος Ιάσμου 51
Δήμος Ιεράπετρας 87
Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 113
Δήμος Ιητών 12
Δήμος Ιθάκης 22
Δήμος Ικαρίας 40
Δήμος Ιλίου 142
Δήμος Ιστιαίας−Αιδηψού 87
Δήμος Ιωαννιτών 207
Δήμος Καβάλας 192
Δήμος Καισαριανής 72
Δήμος Καλαβρύτων 82

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Δήμος αριθμός υπαλλήλων
Δήμος Καλαμαριάς 140
Δήμος Καλαμάτας 200
Δήμος Καλαμπάκας 136
Δήμος Καλλιθέας 221
Δήμος Καλυμνίων 66
Δήμος Καντάνου−Σελίνου 28
Δήμος Καρδίτσας 165
Δήμος Καρπάθου 30
Δήμος Καρπενησίου 107
Δήμος Καρύστου 60
Δήμος Κάσου 5
Δήμος Κασσάνδρας 54
Δήμος Καστοριάς 136
Δήμος Κατερίνης 248
Δήμος Κάτω Νευροκοπίου 45
Δήμος Κέας 13
Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων 28
Δήμος Κερατσινίου−Δραπετσώνας 213
Δήμος Κέρκυρας 338
Δήμος Κεφαλονιάς 162
Δήμος Κηφισιάς 147
Δήμος Κιλελέρ 93
Δήμος Κιλκίς 220
Δήμος Κιμώλου 3
Δήμος Κισσάμου 55
Δήμος Κοζάνης 213
Δήμος Κομοτηνής 180
Δήμος Κόνιτσας 51
Δήμος Κορδελιού−Ευόσμου 144
Δήμος Κορινθίων 137
Δήμος Κορυδαλλού 142
Δήμος Κρωπίας 55
Δήμος Κυθήρων 22
Δήμος Κύθνου 5
Δήμος Κύμης−Αλιβερίου 139
Δήμος Κω 83
Δήμος Λαγκαδά 158
Δήμος Λαμιέων 206
Δήμος Λαρισαίων 292
Δήμος Λαυρεωτικής 60
Δήμος Λεβαδέων 100
Δήμος Λειψών 9
Δήμος Λέρου 30
Δήμος Λέσβου 305
Δήμος Λευκάδας 110
Δήμος Λήμνου 88
Δήμος Λίμνης Πλαστήρα 23
Δήμος Λοκρών 65
Δήμος Λουτρακίου−Περαχώρας−Αγίων Θεοδώ−
ρων
50
Δήμος Λυκόβρυσης−Πεύκης 63
Δήμος Μακρακώμης 60
Δήμος Μαλεβιζίου 71
Δήμος Μάνδρας−Ειδυλλίας 55
Δήμος Μαντουδίου−Λίμνης−Αγίας Άννας 63
Δήμος Μαραθώνος 68
Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας 39
Δήμος Μαρώνειας−Σαπών 81
Δήμος Μεγαλόπολης 94
Δήμος Μεγανησίου 10
Δήμος Μεγαρέων 80
Δήμος Μεγίστης 7
Δήμος Μεσσήνης 151
Δήμος Μεταμορφώσεως 57
Δήμος Μετσόβου 34
Δήμος Μήλου 21
Δήμος Μινώα Πεδιάδας 79
Δήμος Μονεμβασίας 95

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 855
Δήμος αριθμός υπαλλήλων
Δήμος Μοσχάτου−Ταύρου 104
Δήμος Μουζακίου 73
Δήμος Μύκης 37
Δήμος Μυκόνου 25
Δήμος Μυλοποτάμου 70
Δήμος Μώλου−Αγίου Κωνσταντίνου 46
Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 82
Δήμος Ναυπακτίας 155
Δήμος Ναυπλιέων 105
Δήμος Νεάπολης−Συκεών 173
Δήμος Νέας Ζίχνης 53
Δήμος Νέας Ιωνίας 140
Δήμος Νέας Προποντίδας 97
Δήμος Νέας Σμύρνης 154
Δήμος Νεμέας 30
Δήμος Νεστορίου 32
Δήμος Νέστου 88
Δήμος Νίκαιας−Αγίου Ιωάννη Ρέντη 270
Δήμος Νικολάου Σκουφά 54
Δήμος Νισύρου 12
Δήμος Νότιας Κυνουρίας 38
Δήμος Νότιου Πηλίου 46
Δήμος Ξάνθης 150
Δήμος Ξηρομέρου 49
Δήμος Ξυλοκάστρου−Ευρωστίνης 85
Δήμος Οινουσσών 4
Δήμος Οιχαλίας 58
Δήμος Ορεστιάδας 158
Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου 19
Δήμος Ορχομενού 43
Δήμος Παγγαίου 110
Δήμος Παιανίας 50
Δήμος Παιονίας 123
Δήμος Παλαιού Φαλήρου 140
Δήμος Παλαμά 69
Δήμος Παλλήνης 83
Δήμος Παξών 14
Δήμος Παπάγου−Χολαργού 104
Δήμος Παρανεστίου 30
Δήμος Πάργας 64
Δήμος Πάρου 40
Δήμος Πάτμου 18
Δήμος Πατρέων 447
Δήμος Παύλου Μελά 150
Δήμος Πειραιώς 452
Δήμος Πέλλας 200
Δήμος Πεντέλης 69
Δήμος Περάματος 69
Δήμος Περιστερίου 308
Δήμος Πετρουπόλεως 104
Δήμος Πηνειού 54
Δήμος Πλατανιά 69
Δήμος Πολυγύρου 76
Δήμος Πόρου 19
Δήμος Πρέβεζας 105
Δήμος Πρεσπών 14
Δήμος Προσοτσάνης 72
Δήμος Πύδνας−Κολινδρού 65
Δήμος Πυλαίας−Χορτιάτη 109
Δήμος Πύλης 77
Δήμος Πύλου−Νέστορος 116
Δήμος Πύργου 180
Δήμος Πωγωνίου 52
Δήμος Ραφήνας−Πικερμίου 39
Δήμος Ρεθύμνης 142
Δήμος Ρήγα Φεραίου 43
Δήμος Ρόδου 312
Δήμος Σαλαμίνας 98

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Δήμος αριθμός υπαλλήλων
Δήμος Σαμοθράκης 19
Δήμος Σάμου 131
Δήμος Σαρωνικού 65
Δήμος Σερβίων−Βελβεντού 80
Δήμος Σερίφου 12
Δήμος Σερρών 218
Δήμος Σητείας 80
Δήμος Σιθωνίας 40
Δήμος Σικίνου 2
Δήμος Σικυωνίων 84
Δήμος Σιντικής 106
Δήμος Σίφνου 16
Δήμος Σκιάθου 18
Δήμος Σκοπέλου 19
Δήμος Σκύδρας 71
Δήμος Σκύρου 15
Δήμος Σουλίου 63
Δήμος Σουφλίου 76
Δήμος Σοφάδων 86
Δήμος Σπάρτης 180
Δήμος Σπάτων−Αρτέμιδος 65
Δήμος Σπετσών 18
Δήμος Στυλίδας 50
Δήμος Σύμης 20
Δήμος Σύρου−Ερμούπολης 65
Δήμος Σφακίων 11
Δήμος Τανάγρας 49
Δήμος Τεμπών 66
Δήμος Τήλου 9
Δήμος Τήνου 42
Δήμος Τοπείρου 47
Δήμος Τρικκαίων 210
Δήμος Τρίπολης 197
Δήμος Τριφυλλίας 136
Δήμος Τροιζηνίας−Μεθάνων 38
Δήμος Τυρνάβου 70
Δήμος Ύδρας 15
Δήμος Φαιστού 80
Δήμος Φαρκαδόνας 56
Δήμος Φαρσάλων 75
Δήμος Φιλαδελφείας−Χαλκηδόνος 90
Δήμος Φιλιατών 54
Δήμος Φιλοθέης−Ψυχικού 81
Δήμος Φλώρινας 171
Δήμος Φολεγάνδρου 3
Δήμος Φούρνων Κορσεών 8
Δήμος Φυλής 97
Δήμος Χαϊδαρίου 95
Δήμος Χαλανδρίου 144
Δήμος Χαλκηδόνος 96
Δήμος Χάλκης 9
Δήμος Χαλκιδέων 209
Δήμος Χανίων 220
Δήμος Χερσονήσου 68
Δήμος Χίου 217
Δήμος Ψαρών 7
Δήμος Ωραιοκάστρου 86
Δήμος Ωρωπού 73
3. Το προσωπικό που θα μετέχει στα ειδικά εκλογικά συνεργεία των προηγούμενων παραγράφων
περιλαμβάνεται ονομαστικά στις βεβαιώσεις της παραγράφου 1.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα