Edit

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

info@gfd.gr

Σάββατο 02/07/2022

Δ.Βαρτζόπουλος: Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ερώτηση σχετικά με τις αλλαγές, που πρέπει, να επέλθουν στην εκπαίδευση των ανηλίκων μεταναστών και προσφύγων στα πλαίσια της νέας μεταναστευτικής πολιτικής της Κυβερνήσεως της ΝΔ, υπέβαλε στην Υπουργό Παιδείας ο βουλευτής Β´ Θεσσαλονίκης Δ. Βαρτζόπουλος.

Ο βουλευτής σημείωσε, ότι η μέχρις τούδε εξαιρετικά μακρά περίοδος αναμονής της εξετάσεως των αιτήσεων ασύλου (2 χρόνια) δημιούργησε την αίσθηση της ανυπαρξίας διαφοροποιήσεων και αντιμετωπίσεως των παρανόμως εισελθόντων ως ενιαίου συνόλου.

Η αλλαγή της πολιτικής αντιμετωπίσεως του μεταναστευτικού προβλήματος από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δημιουργεί νέες συνθήκες. Η ταχεία έκδοση αποφάσεων επί των αιτήσεων ασύλου είναι πλέον ορατή.

Ως εκ τούτου στην χώρα θα παραμείνουν μόνον, όσοι δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Αυτονοήτως αυτοί εντάσσονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς απολύτως καμία διάκριση. Εν προκειμένω φυσικά η ένταξη
αυτή θα πρέπει να συμβεί με αντικειμενικά κριτήρια επιδόσεων, έτσι ώστε να μη κωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία. πχ είναι αδιανόητος η ένταξη στα ΕΠΑΛ, που επεχειρήθη σε ορισμένες περιοχές, εάν οι μαθητές στερούνται των απαιτούμενων προσόντων.

Οι απορριφθέντες, κρινόμενοι ότι εισήλθαν παρανόμως, θα ενταχθούν σε προγράμματα επαναπατρισμού ή μετακινήσεως σε άλλες ασφαλείς χώρες. Τούτο σημαίνει, ότι μέχρις κρίσεως της αιτήσεως ασύλου και δεδομένου του ορατού πλέον χρόνου αναμονής η παρεχόμενη εκπαίδευση θα πρέπει, να γίνεται στην μητρική τους γλώσσα με διερμηνείς, είτε στα αγγλικά/γαλλικά, σε περιβάλλοντα το δυνατόν οικεία, εν προκειμένω αποτελούμενα το δυνατόν από ομοεθνείς είτε ομοθρήσκους τους.

Πολλώ δε μάλλον το αυτό ισχύει και για όλους όσους θα επαναπατρισθούν ή θα μεταφερθούν σε άλλους ασφαλείς προορισμούς.

Η διατήρηση της συνέχειας της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των ανηλίκων είναι απαραίτητος για την ομαλή και απρόσκοπτο ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και δεν θα πρέπει, να διαταράσσεται μέχρις οριστικής διευθετήσεως του μέλλοντος τους. Άρα η νέα πολιτική αντιμετωπίσεως του μεταναστευτικού επιβάλλει την προσφορά τάξεων ένταξης στο εγχώριο εκπαιδευτικό σύστημα μόνον στους οριστικώς τεθέντες υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας, ενώ οι λοιποί εντάσσονται σε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές δομές με την διδασκαλία γενομένη με μετάφραση στα εθνικά τους ιδιώματα είτε σε διεθνείς γλώσσες (αγγλικά/ γαλλικά).

Οι νέες συνθήκες, που διαμορφώνονται με την οργανωμένη προσπάθεια παρανόμου μαζικής εισβολής, θα οδηγήσουν αναποδράστως σε αύξηση των αριθμών. Δεδομένου, ότι οι ευάριθμες θέσεις των προγραμμάτων ΕΣΤΙΑ και ΗΛΙΟΣ θα πρέπει να αποδοθούν μόνον σε δικαιουμένους διεθνούς προστασίας, θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των φιλοξενουμένων σε ελεγχόμενους καταυλισμούς. Μέχρις στιγμής οι εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών των καταυλισμών εξυπηρετούνται από παρακείμενες σχολικές μονάδες.

Τούτο είναι εξαιρετικά δυσλειτουργικό. Η αύξηση των αριθμών θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε άσκοπες προστριβές με τον εντόπιο πληθυσμό.
Εν προκειμένω παραδειγματική είναι η ακολουθουμένη από Γερμανία και Αυστρία πρακτική προσφοράς όλων των απαραιτήτων εκπαιδευτικών υπηρεσιών εντός των καταυλισμών, πρακτική, που υπηρετεί κατά βέλτιστο τρόπο την lege artis εκπαίδευση και την φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών, μέχρις ότου αποφασισθεί η μελλοντική τους εγκατάσταση.
Η πρακτική αυτή πρέπει, το ταχύτερον δυνατόν, να εφαρμοσθεί και στα καθ´ ημάς κατέληξε ο βουλευτής.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα