Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Τετάρτη 07/06/2023

Δ. Βαρτζόπουλου: Οι προϋποθέσεις επιτυχίας του Σχεδίου Ανάκαμψης

Η υπαρξιακή αειφόρος επιτυχία του Σχεδίου Ανάκαμψης « Ελλάδα 2.0» εξαρτάται από συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, τόνισε στην παρέμβαση του στην Βουλή ο βουλευτής Β´ Θεσσαλονίκης Δ. Βαρτζόπουλος. Συγκεκριμένα:

1. Την επαγγελματική εκπαίδευση

2. Την οικοδόμηση ενός κοινωνικού κράτους

3. Την υιοθέτηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου και

4. Την διοικητική μεταρρύθμιση του Δημοσίου και της Δικαιοσύνης.

Τούτο διότι, όπως επισημαίνει στην σχετική της μελέτη και η Τράπεζα της Ελλάδος, «σε αντίθεση με την παροδική οικονομική επέκταση που χρηματοδοτείται από επιχορηγήσεις και δάνεια, οι διαρθρωτικές αλλαγές οδηγούν σε μόνιμη αύξηση της παραγωγικής ικανότητας», που μάλιστα προκαλούν το 40% της ετήσιας αύξησης του ΑΕΠ. Την μεγαλύτερη συμβολή έχει εν προκειμένω η ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση του εργατικού δυναμικού μέσω της εκπαίδευσης και της κοινωνικής πολιτικής και ακολουθεί η αύξηση της παραγωγικότητας μέσω οικονομιών κλίμακος και του ανταγωνισμού με την μείωση των διοικητικών βαρών στο επιχειρείν.

Όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση, υπογράμμισε ο Βουλευτής, αρκεί να εφαρμόσουμε πραγματικά τους νόμους, που ψηφίσαμε. Δηλαδή:

1. Τα «εργαστήρια δεξιοτήτων» της πρωτοβάθμιας, να οδηγούν στα ΕΠΑΛ ή την μαθητεία το 70% των μαθητών.

2. Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης να οδηγούν μέσω των Επιμελητηρίων σε πραγματικές δουλειές και

3. Η τριτοβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση να καταστεί θελκτική αποκτώντας σοβαρά επαγγελματικά δικαιώματα και απ’ ευθείας πρόσβαση από τα ΕΠΑΛ χωρίς Πανελλήνιες.

Όσον αφορά την οικοδόμηση ενός Κοινωνικού Κράτους προϋπόθεση είναι η δημιουργία ενός «Εθνικού Συστήματος Προνοίας», που θα υλοποιήσει το Εθνικό Σχέδιο για την Αναπηρία, και προϋποθέτει έναν επιδημιολογικό Αναπηρικό Χάρτη και ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρυθμίσεως. Η πρόσβαση σε όλα αυτά απαιτεί την δημιουργία επί τέλους Συστήματος Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης. Η μόνη λύση εν προκειμένω είναι το κεντροευρωπαϊκό μοντέλο της ελεύθερης επιλογής ιατρού και όχι φυσικά το βρετανικό του σοσιαλιστικού gatekeeping, που δυστυχώς παρεισέφρησε και στην κυβερνητική εισήγηση, διαμαρτυρήθηκε ο κ. Βαρτζόπουλος.

Δεν υπάρχει ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος χωρίς ενιαία Κοινωνική Υπηρεσία, που εν προκειμένω μπορεί να βασισθεί στον ΟΠΕΚΑ με επιχειρησιακούς βραχίονες τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Δήμων. Αυτή πρέπει, να μετεξελίξει το «Ελάχιστο

Εγγυημένο Εισόδημα», στην “εγγυημένη αξιοπρεπή διαβίωση“, που θα περιλαμβάνει ένα ευρύτερο πλέγμα υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Όσον αφορά την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου είναι αναπόφευκτη βέβαια η παραχώρηση της μερίδος του λέοντος του ενεργειακού και ψηφιακού μετασχηματισμού στις μεγάλες εταιρίες του χώρου. Αυτό καθιστά ακόμη πιο απαραίτητη, υπογράμμισε ο Βουλευτής, την θέσπιση κινήτρων για τις ατομικές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ώστε να συνεργαστούν, συγχωνευθούν ή εξαγοραστούν με στόχο τη δημιουργία αποτελεσματικών μεγεθών. Το ίδιο ισχύει και για την ενίσχυση του αγροτοδιατροφικού τομέα με πρόταξη της Συμβολαιακής Γεωργίας. Βασική η αναβάθμιση των Επιμελητηρίων και Συνεταιρισμών με καταλυτικό ρόλο στην μόχλευση χρηματοδοτικών εργαλείων και απλοποιήσεως των διοικητικών διαδικασιών.

Ριζικός εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης και της Δικαιοσύνης νοείται μόνον με αξιολόγηση όλων βάσει ποσοτικών Δεικτών Επίδοσης, κατέληξε ο κ. Βαρτζόπουλος. Τούτο προϋποθέτει προγράμματα δράσεων με ποσοτικούς στόχους παντού και φυσικά ευρωπαϊκούς τρόπους πρόσληψης και προαγωγής ξεπερνώντας το παρωχημένο ΑΣΕΠ.

Είναι μοναδική ευκαιρία ύστερα από 200 χρόνια, να παραδοθεί πραγματικά στους επιγόνους μια νέα Ελλάδα.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα