Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Δευτέρα 25/09/2023

Επικίνδυνη παιδική χαρά σε πλατεία του Λαγκαδά

Άκρως επικίνδυνη είναι η παιδική χαρά σε πλατεία του Λαγκαδά επί της οδού Βασ.Αλεξάνδρου , και αν μη τι άλλο το γεγονός αυτό θα έπρεπε να απασχολεί τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, καθώς  κάθε παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου δήμου, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της.

Σε περίπτωση δε ατυχήματος σε παιδική χαρά που δεν είναι σφραγισμένη και είναι προσβάσιμη ο δήμος δεν αποποιείται την ευθύνη του με την τοποθέτηση πινακίδας στην οποία αναγράφεται ότι η χρήση της γίνεται με ευθύνη των γονέων.

Με την απόφαση 28492/2009 καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών των δήμων, καθώς και η διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου αυτών, προκειμένου να πιστοποιηθούν και να λάβουν το «Ειδικό Σήμα Καταλληλότητας Λειτουργίας».

 

Όπως αναφέρει η υπουργική απόφαση 28492/2009 του Υπουργείου Εσωτερικών για να θεωρείται μια παιδική χαρά ασφαλής ώστε να φιλοξενεί παιδιά πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις :

· Είσοδο κοινού με ελάχιστο άνοιγμα 1,00μ. Στην περίπτωση που προβλέπονται είσοδοι υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, θα χωροθετούνται μακριά από την είσοδο κοινού για λόγους ασφαλείας.

· Ζώνη όδευσης στο εσωτερικό της, πλάτους 1,50μ.

· Κατάλληλο και επαρκή φωτισμό

· Επαρκή αριθμό καθισμάτων για τους συνοδούς

· Βρύση με πόσιμο νερό

· Σημεία σκίασης προστατευμένα από τον ήλιο και τη βροχή προκειμένου για παιδικές χαρές άνω των 400 τμ.

· Εξωτερικές και εσωτερικές προσβάσεις για ΑΜΕΑ

· Καλάθια απορριμμάτων

· Σύστημα αποτροπής εισόδου ζώων συντροφιάς

· Ζώνες πρασίνου

· Πινακίδα εισόδου η οποία φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλόλητας λειτουργίας της παιδικής χαράς και τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες :

· Ø Διάγραμμα διάταξης εξοπλισμού της παιδικής χαράς (στην περίπτωση που είναι μεγάλη)

· Ø Απαγόρευση εισόδου σε άτομα που δεν συνοδεύουν παιδί

· Ø Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους – συνοδούς ατόμων με αναπηρία

· Ø Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά

· Ø Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

· Ø Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο λειτουργίας της παιδικής χαράς

· Ø Πληροφόρηση για τον τρόπο υποβολής παραπόνων

· Ø Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας

· Ø Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς.

 

Σε περίπτωση δε ατυχήματος σε παιδική χαρά που δεν είναι σφραγισμένη και είναι προσβάσιμη ο δήμος δεν αποποιείται την ευθύνη του με την τοποθέτηση πινακίδας, η οποία αναφέρει ότι η παιδική χαρά δεν είναι πιστοποιημένη. Ως εκ τούτου, κάθε δήμος οφείλει να τηρεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή τις υπ΄ αριθμό 28492/2009 (Β΄931) και 27934/2014 (Β΄2029) αποφάσεις, οι οποίες ορίζουν ότι όλες οι παιδικές χαρές που ανήκουν στους ΟΤΑ πρέπει να έχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, όπως περιγράφονται σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου (44/07.08.2014), προκειμένου να εξασφαλίζει την ακίνδυνη χρήση των παιδικών χαρών, αφού προηγουμένως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους.

 

Παράλληλα στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι «οσάκις ο οικείος δήμος κρίνει πως μια παιδική χαρά είναι ακατάλληλη οφείλει να τη σφραγίζει ο ίδιος άμεσα ή να αποξηλώσει τα επικίνδυνα παιχνίδια σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που έχει δώσει το υπουργείο κατά καιρούς. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση ατυχήματος σε παιδική χαρά, η οποία είναι σφραγισμένη και είναι προσβάσιμη στο κοινό, ο οικείος δήμος ουδόλως αποποιείται την ευθύνη του με την τοποθέτηση πινακίδας στην οποία αναγράφεται ότι η παιδική χαρά δεν διαθέτει πιστοποίηση και η χρήση της γίνεται με ευθύνη των γονέων ή των συνοδών των ανηλίκων».

 

Το πρόβλημα των παιδικών χαρών είναι μόνο μια όψη του προβλήματος της διάθεσης ελεύθερων χώρων στην πόλη της του Λαγκαδά.

Επειδή, στα αστικά κέντρα οι παιδικές χαρές αποτελούν το μόνο χώρο για να παίζουν με ασφάλεια τα παιδιά

Επειδή, είναι εξαιρετικά σημαντικό να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας στις παιδικές χαρές, καθώς αφορούν την ασφάλεια των παιδιών μικρής ηλικίας

Επειδή, οι παιδικές χαρές, οι ελεύθεροι χώροι, τα πάρκα, και η ορθή και επαρκής πεζοδρόμηση συνθέτουν τα ελάχιστα προαπαιτούμενα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων

 

Ερωτάται ο κ. Αρμόδιος Αντιδήμαρχος, ο κ. Δήμαρχος και άπας καθ νόμο υπεύθυνος:

Πόσες είναι οι πιστοποιημένες παιδικές χαρές του Δήμου Λαγκαδά και αν υπάρχουν προτάσεις πιστοποίησης ή δημιουργίας νέων παιδικών χαρών;

Ποια είναι επακριβώς τα κριτήρια για την πιστοποίηση μιας παιδικής χαράς και ποιος ο φορέας υλοποίησης της πιστοποίησης ;

Προτίθεται να προχωρήσει σε έρευνα για τα αίτια του περιστατικού και σε έλεγχο όλων των πιστοποιημένων παιδικών χαρών του Δήμου Λαγκαδά;

Υπάρχει το καθ νόμο υπεύθυνο συνεργείο του Δήμου Λαγκαδά που ελέγχει τις υπάρχουσες παιδικές χαρές, τις οποίες αν κριθούν ακατάλληλες, φροντίζει να θέσει εκτός λειτουργίας ξηλώνοντας τα ακατάλληλα παιχνίδια;

 

Έιναι αντιληπτό ότι για να  να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών, είμαστε αναγκασμένοι να προσφύγουμε στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα στρεφόμενοι κατά παντός υπευθύνου;

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα