Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Δευτέρα 11/12/2023

Κρούσμα covid- 19 στην Κοινωνική Προστασία του Δήμου Λαγκαδά

Προσωρινή αναστολή εισόδου απο Κρούσμα covid- 19  για είκοσι τέσσερις (24) ώρες, στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, (Χρυσοστόμου Σμύρνης 29, Λαγκαδάς).

Στη Δομή «Κέντρο Κοινότητας»  Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών« Κοινωνικό Παντοπωλείο»
του Δήμου Λαγκαδά (Ματαπά 5, Λαγκαδάς), κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων προς αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του COVID-19, προκειμένου να προβούμε στις περαιτέρω ενέργειες όπως αυτές ορίζονται στο από 01-10-2020 Πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος του .

ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

ΘΕΜΑ: «Προσωρινή αναστολή εισόδου σε οργανικές μονάδες του Δήμου
Λαγκαδά».
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αριθμός απόφασης :1587/2020
Ο Δήμαρχος Λαγκαδά
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 1 περ. γ’ του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α’/08-06-2006).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περ. δ. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010).
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαγκαδά (ΦΕΚ 2925/τ. Β΄/01-
11-2012),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 830/τ.Β’/29-3-2016 και ΦΕΚ
1004/τ.Β’/26-3-2019).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις.
5. Τις διατάξεις της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
64/14.03.2020 τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» όπως κυρώθηκε με το
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α’).
6. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/02-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π)
σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».
7. Το από 01-10-2020 Πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος του ΕΟΔΥ.
8. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού κατόπιν επιβεβαιωμένου κρούσματος στο Δήμο Λαγκαδά
και με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και την εξυπηρέτηση του
δημοσίου συμφέροντος καθώς και την προστασία των εργαζομένων.
9. Τις σχετικές οδηγίες που προέκυψαν από την επικοινωνία του Συντονιστή Covid-19
Δήμου Λαγκαδά με τον ΕΟΔΥ(1135).
10. Τις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5fa542285a2bb5aa27547ba7 στις 06/11/20 14:40
2
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την προσωρινή αναστολή εισόδου ατόμων για είκοσι τέσσερις (24) ώρες, στη Διεύθυνση
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, (Χρυσοστόμου Σμύρνης 29, Λαγκαδάς), στη
Δομή «Κέντρο Κοινότητας» και στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών« Κοινωνικό Παντοπωλείο»
του Δήμου Λαγκαδά (Ματαπά 5, Λαγκαδάς), κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων προς
αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του COVID-19, προκειμένου να προβούμε στις περαιτέρω
ενέργειες όπως αυτές ορίζονται στο από 01-10-2020 Πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος του
ΕΟΔΥ.
ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ :
1. Συντονιστής Covid-19.
2. Γραφείο Δημάρχου.
3. Γενική Γραμματέα.
4. Ιατρός Εργασίας.
5. Αντιδημάρχους.
6. Προέδρους Σχολικών Επιτροπών.
7. Προέδρους ΝΠΔΔ.
8. Προϊσταμένους Τμημάτων
και Διευθύνσεων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα

Aδεια προστασίας μητρότητας σε όλες τις μισθωτές

Με διατάξεις στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών