Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

info@gfd.gr

Παρασκευή 09/12/2022

Νέα καταγγελία βλέπει το φως της Δημοσιότητας στον Λαγκαδά

Νέα καταγγελία,φως,Δημοσιότητας,Λαγκαδά,δυο δημάρχους,23 σύμβουλους,
Νέα καταγγελία βλέπει το φως της Δημοσιότητας στον Λαγκαδά με εμπλεκόμενους δυο δημάρχους και 23 σύμβουλους για κατάργηση νόμου «εν γνώσει τους επεχείρησαν να ελαττώσουν την περιουσία του Δήμου Λαγκαδά» η διαχείριση της οποίας ήταν εμπιστευτική και «να ζημιώσουν κατά το ποσό του 1.137.126,85 ευρώ με αντίστοιχο περιουσιακό όφελος επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος» .

ΕΠΕΙΔΗ, οι τότε δημοτικοί Σύμβουλοι «από και κοινού και με κοινό δόλο» ψήφισαν υπέρ της εισήγησης της ανάκλησης της υπ’ αριθ. 12/1999 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά.

ΕΠΕΙΔΗ, το δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαγκαδά κατάργησε το Ν. 2539/1997 Άρθρο 20

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΑΒΒΙΔΗ 

 

ΠΡΟΣ:

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γραφείο κ. Υπουργού

Σταδίου 27

Αθήνα Τ.Κ. 101 83

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γραφείο κ. Υπουργού

Νίκης 5-7

Αθήνα Τ.Κ. 105 63

3. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

26ης Οκτωβρίου 5

Δικαστικό Μέγαρο

Θεσσαλονίκη Τ.Κ.546 27

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 12

Αθήνα Τ.Κ. 115 22

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92

Αθήνα Τ.Κ. 11853

3. Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ _ ΘΡΑΚΗΣ

Καθηγητού Ρωσσίδου 11

Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 546 22

4. ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

Ν. Παπαγεωργίου 1

Λαγκαδάς Τ.Κ. 57200
Λαγκαδάς 02/04/2019

ΑΝΑΦΟΡΑ

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΑΒΒΙΔΗ του Παναγιώτη, κατοίκου Λαγκαδά, Τ.Κ. 57 200, οδός Π. Μελά 22
ΚΑΤΑ

1. Του Δήμου Λαγκαδά

2. Της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης

Κύριοι,

Έχω την τιμή να Σας αναφέρω τα παρακάτω:

ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 2% και 5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2539/1997 από 01/01/1998 επιβάλλεται υπέρ των δήμων στην περιοχή των οποίων ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων τέλος σε ποσοστό 2% και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων κάποιων κατηγοριών επαγγελμάτων (π.χ. ταβέρνες, καφετέριες και κέντρα νυχτερινής διασκέδασης), όπως αυτά ειδικότερα καθορίζονται ειδικότερα στο νόμο. Αποδ. Νο 5

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθετική διάταξη με την υπ’ αριθμόν 12/1999 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λαγκαδά επιβλήθηκε το ανωτέρω τέλος. Αποδ. Νο 1

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 124/2003 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λαγκαδά ανακλήθηκε η ανωτέρω υπ’ αριθ. 12/1999 απόφαση και συνεπώς, όπως ενημερώθηκαν οι επαγγελματίες, καταργήθηκε η επιβολή του εν λόγω τέλους και όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. Πρωτ. 56926/05/28-9-2006 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η εν λόγω υπ’ αριθ. 124/2003 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λαγκαδά προφανώς ελέγχθηκε για τη νομιμότητά της και «….Ετέθη στο αρχείο στις 6/6/2003…». Αποδ. Νο 2

Άλλωστε όπως λέει ο Δήμαρχος στην εισήγησή του προς το Δ.Σ. κατά τη συζήτηση του θέματος είχε δεσμευτεί προς την εν λόγω κατηγορία πολιτών – «εκλογικών πελατών» για την κατάργηση του τέλους 2% και 5%. Αποδ. Νο 3

Στους εγκεκριμένους από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προϋπολογισμούς του Δήμου Λαγκαδά οικονομικών ετών 2003, 2004, 2005 και 2006 δεν συμπεριλήφθη στον σχετικό κωδικό κάποιο έσοδο από το ανωτέρω τέλος (παρά μόνο μη εισπραχθέντων παρελθόντων ετών) διότι έπαψε να ισχύει και όπως αναφέρεται στην σχετική εισήγηση. Αποδ. Νο 6

«…. Δεν προϋπολογίστηκε ποσό αφού η απαίτηση του τέλους αυτού από το έτος 2003 και εφεξής με σχετική απόφαση του Δ.Σ. η οποία εγκρίθηκε και από την Π.Κ.Μ. έπαψε να ισχύει…».

Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 9003/2007 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Λαγκαδά από το έτος 2001 έως και σήμερα (προφανώς εννοεί τα έτη 2001 και 2002 που ίσχυε το τέλος), βεβαιώθηκε ποσό τετρακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε εκατοστών (478.401,75 ευρώ), δηλαδή τα ετήσια έσοδα του Δήμου από το εν λόγω τέλος ανερχόταν κοντά στις 240.000 ευρώ για κάθε έτος (4 Χ 240.000 ευρώ = 960.000 ευρώ το λιγότερο συνολικά δεν εισέπραξε ο Δήμος Λαγκαδά τα έτη 2003, 2004, 2005 και 2006).

Με όλες τις παραπάνω ενέργειες τους ο μεν Δήμαρχος κος Ιωάννης Καραγιάννης αφενός μεν ‘’αλίευσε ψήφους’’ από τους επαγγελματίες του Δήμου (άλλωστε και ο ίδιος παραδέχεται ότι ήταν προεκλογική του δέσμευση αφετέρου δε με την εισήγησή του παραπλάνησε το Δ.Σ. και ως αποτέλεσμα ζημίωσε το Δήμο Λαγκαδά, η δε εποπτεύουσα το Δήμο Π.Κ.Μ. συνέργησε στο περιγραφόμενο εγχείρημα δια της θέσεως στο αρχείο της προαναφερόμενης αποφάσεως του Δ.Σ. (124/2003 απόφαση) και δια της παραλείψεως των οργάνων της να ελέγξουν τους προϋπολογισμούς του Δήμου {«…. Δεν προϋπολογίστηκε ποσό αφού η απαίτηση του τέλους αυτού από το έτος 2003 και εφεξής με σχετική απόφαση του Δ.Σ. η οποία εγκρίθηκε και από την Π.Κ.Μ. έπαψε να ισχύει…»}, όπως είχαν καθήκον.

Όπως φαίνεται το Δ.Σ. του Δήμου Λαγκαδά αφού ανακάλεσε την 12/1999 απόφαση του με την 344/2005 απόφαση του προχώρησε και λίγο παραπέρα και επιχείρησε να διαγράψει οφειλόμενα τέλη του 2% και 5% και για την περίοδο που ίσχυε το εν λόγω τέλος, ήτοι για τα έτη 2001 και 2002 αλλά έλαβε την απάντηση από την Π.Κ.Μ. ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει και φανταζόμαστε ότι η εν λόγω απόφαση δεν εκτελέσθηκε. Αποδ. Νο 7

Από την ανάγνωση της απόφασης υπ’ αριθ. 12/1999 και της απόφασης 124/2003 προκύπτει ότι εννέα (9) δημοτικοί Σύμβουλοι (συγκεκριμένα οι Ιωάννης Αναστασιάδης, Θωμάς Βλατής, Ευάγγελος Δαργινάκης, Στυλιανός Δεργιανλής, Γεώργιος Δολμάς, Χρήστος Μητσόπουλος, Ιωάννης Μυρώνης, Ντίνα Βαρβάρα Λυκουρέντζου, Παντελεήμων Τσιαπάρας) αν και ψήφισαν στην υπ’ αριθ. 12/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά την επιβολή υπέρ του Δήμου τέλους σε ποσοστό 2% και 5% επί των ακαθάριστων εσόδων καταστημάτων κάποιων κατηγοριών, στην υπ’ αριθ. 124/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά οι ως άνω Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν την κατάργηση της επιβολής υπέρ του Δήμου τέλους σε ποσοστό 2% και 5%!!!

Προφανώς και η διαγραφή οφειλών για τα προηγούμενα έτη θα ήταν και αυτή μία δέσμευση της δημοτικής αρχής προς πολίτες – εκλογικούς πελάτες.

Αφού συνετάχθη έκθεση ελέγχου από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου με απόφαση του Δημάρχου Λαγκαδά Ι. Καραγιάννη επεβλήθη το εν λόγω τέλος μήνα Απρίλιο του έτους 2008.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαγκαδά σε Τακτική Συνεδρίαση την 19η του μηνός Μαρτίου 2003, αποφασίζει ομόφωνα, εγκρίνει την ανάκληση της υπ’ αριθ. 12/1999 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά. (Αριθμός Συνεδρίασης : 8/19-03-2003, Αριθμός Απόφασης : 124/2003, Αριθμός Θέματος Πινακίου : 3)

Απόντα μέλη: Αποστολούδης Αντώνιος, Παπαδόπουλος Μιλτιάδης

Προσελθόντα μέλη: 1. Αναστασιάδης Ιωάννης 2. Βλατής Θωμάς 3. Γκάγκας Σαράντης 4. Γραικού Μαρία 5. Γραμμένος Κωνσταντίνος 6. Γρηγορούδης Φώτιος 7. Δαργινάκης Ευάγγελος 8. Δεργιανλής Στυλιανός 9. Δολμάς Γεώργιος 10. Δρούγκας Ιωάννης 11. Ηλιάδης Ηλίας 12. Κρικοπούλου – Τσιαπάρα Μαρία 13. Κυρμπάτσης Βασίλειος 14. Μητσόπουλος Χρήστος 15. Μιλιάνης Αλέξανδρος 16. Μόσχου Αλέκος 17. Μυρώνης Ιωάννης 18. Νετκίδης Κωσταντίνος 19. Ντίνα Βαρβάρα 20. Πετρίδης Χαράλαμπος 21. Πολίτη Αικατερίνη 22. Τράκας Αντώνιος 23. Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος 24. Τσιαπάρας Παντελεήμων 25 Χατζηπαντελής Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ.

Την ανάκληση της υπ’ αριθ. 12/1999 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά, με την οποία έχει επιβληθεί το τέλος 2% και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων.

Ο Πρόεδρος: Δαργινάκης Ευάγγελος

Τα μέλη: 1. Αναστασιάδης Ιωάννης 2. Αποστολούδης Αντώνιος 3. Γκάγκας Σαράντης 4. Γρηγορούδης Φώτιος 5. Δεργιανλής Στυλιανός 6. Δολμάς Γεώργιος 7. Δρούγκας Ιωάννης 8. Ηλιάδης Ηλίας 9. Κρικοπούλου – Τσιαπάρα Μαρία 1. Κυρμπάτσης Βασίλειος 11. Μητσόπουλος Χρήστος 12. Μιλιαούνης Αλέξανδρος 13. Μόσχου Αλέκος 14. Μυρώνης Ιωάννης 15. Νετκίδης Κωσταντίνος 16. Ντίνα Βαρβάρα 17. Παπαδόπουλος Μιλτιάδης 18. Πετρίδης Χαράλαμπος 19. Πολίτη Αικατερίνη 20. Τράκας Αντώνιος 21. Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος 22. Τσιαπάρας Παντελεήμων 23. Χατζηπαντελής Γεώργιος.

Ο κος Δήμαρχος Ιωάννης Θ. Καραγιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται.

Από την αντιπαραβολή των προσελθόντων, των απόντων και των Συμβούλων που αποφάσισαν την ανάκληση με αριθ. 12/1999 απόφασης προκύπτει ότι : ο Αποστολούδης Αντώνιος και ο Παπαδόπουλος Μιλτιάδης που εμφανίζονται ως απόντες φαίνεται να ψηφίζουν την υπ’ αριθ. 124/2003 απόφαση!

Από τα προσελθόντα μέλη οι Βλατής Θωμάς, Γραικού Μαρία, Γραμμένος Κωνσταντίνος φαίνεται ότι δεν ψήφισαν την υπ’ αριθ. 124/2003 «ομόφωνη» απόφαση! Αποδ. Νο 2

Στις 05-04-2008 εκλήθη από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε απολογία σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), ο πρώην Δήμαρχος Λαγκαδά κος Βλάσιος Κωνσταντινίδης του Δημητρίου διότι δεν εκτελούσε τα καθήκοντά του όπως επιβάλλει ο Νόμος. Αποδ. Νο 4

Κατά την απολογία του προς το Γεν. Γραμ. της Π.Κ.Μ. ανέφερε ότι ο λόγος της αποχής του από τα καθήκοντά του, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ήταν ότι στο Δήμο Λαγκαδά δεν εφαρμόζονται οι νόμοι.
Ο κος Βλάσιος Κωνσταντινίδης καταγγέλλει ‘’…την παντελή απουσία ελέγχου από την Προϊστάμενη Αρχή ακόμα και για τις αποφάσεις του Δ.Σ. καταφανώς παράνομες π.χ. μη είσπραξη του τέλους 2% (απώλεια για το Δήμο 1,5 εκ. ευρώ τουλάχιστον). Υπάρχει ο Νόμος 2539/97 άρθρο 20 που υποχρεώνει τους Δήμους να εισπράττουν το 2% επί του τζίρου από ορισμένα είδη καταστημάτων και 5% όταν έχουν ζωντανή μουσική. Μετά τις εκλογές του 2002, με την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής σταμάτησε η είσπραξη του τέλους – ήταν και προεκλογική εξαγγελία- μέχρι τους πρώτους μήνες του 2007. Επί 4 και πλέον χρόνια. (Προϋπολογισμός 2007 Κωδικός 06.00.2 Έσοδα παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά) Αποδ. Νο 6

Για την νομιμοποίηση της μη είσπραξης ελήφθη και απόφαση υπ’ αριθ. 124/19-03-2003 από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατάργησε το Νόμο!!!

Αναζητήσαμε τον Αύγουστο του 2006, την απόφαση στην Περιφέρεια. Μας πληροφόρησαν ότι χάθηκε ο φάκελος!!!

Σε γραπτό αίτημα μας – υπάρχει η σχετική αλληλογραφία – μας κοινοποίησαν έγγραφο απάντηση προς τον Δ. Λαγκαδά επί άλλης αποφάσεως, την 344/2005, με την οποία ο Δήμος διέγραφε χρέη ιδιώτη, οφειλές του τέλους 2% των ετών 2001 και 2002!!!

Ακόμη, ο κος Βλάσιος Κωνσταντινίδης, καταγγέλλει πλήρη απραξία, καταστρατήγηση των Νόμων και Κανονισμών, παράνομες προσλήψεις, βόλεμα ημετέρων, υποαπασχολούμενοι αντιδήμαρχοι, πρόεδροι κ.λ.π. που συμβαίνει να είναι δημόσιοι υπάλληλοι και λαμβάνουν 2 μισθούς και κυρίως απουσία κάθε ουσιαστικού ελέγχου από εντεταλμένα όργανα και υπηρεσίες. Αποδ. Νο 4

Διερωτάται κανείς γιατί η ευθύνη θα πρέπει να βαρύνει τους επαγγελματίες και το Δ.Σ. του Δήμου Λαγκαδά, από τη στιγμή που η εν λόγω απόφαση τέθηκε στο αρχείο από την, εποπτεύουσα το δήμο, Αρχή, η οποία εκτός των άλλων θα έπρεπε να ελέγχει και τους προϋπολογισμούς του Δήμου και να υποδεικνύει τις σχετικές ελλείψεις σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν. 3463/2006, το οποίο στην παράγραφο 3 αναφέρει «… τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη…».

Για να γίνω λίγο σαφής το άρθρο 20 Ν. 2539/1997 αναφέρει ότι το εν λόγω τέλος 2% δεν βαρύνει τους επαγγελματίες, αλλά βαρύνει τον πελάτη και εισπράττεται από αυτόν που εκδίδει το λογαριασμό, ο οποίος στη συνέχεια υποχρεούται να το αποδώσει στο Δήμο.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα των καταστηματαρχών αυτοί μετά την 124/2003 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λαγκαδά, κατόπιν ενημερώσεως τους από το Δήμο σταμάτησαν να εισπράττουν το εν λόγω τέλος, βασιζόμενοι στην απόφαση του Δ.Σ. και τις διαβεβαιώσεις πάντα των υπευθύνων του Δήμου.

Όπως προκύπτει από τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. σε ερώτηση της αντιπολιτεύσεως (κος Πετρίδης και κος Τσιαπάρας) για το πώς θα καταργηθεί με απόφαση του Δ.Σ. Νόμος τους Κράτους σε ισχύ, ο Δήμαρχος Λαγκαδά αναφέρει ότι «Ένα θέμα το οποίο ταλαιπωρεί μια μεγάλη μερίδα επαγγελματιών του Δήμου μας, υπάρχει δέσμευση για την κατάργησή του, άλλωστε το ποσό το οποίο προϋπολογίζεται στον φετινό προϋπολογισμό είναι γύρω στις 20.000 ευρώ και θεωρώ ότι σε σχέση με το πρόβλημα που δημιουργεί στις επιχειρήσεις είναι δυσανάλογο, γνωρίζω ότι είναι ένας κεφαλικός φόρος επί των ακαθαρίστων εσόδων και με βάση αυτή τη λογική προτείνω, έτσι απλά, να προχωρήσουμε στην ανάκληση της προηγούμενης απόφασης και το λέω αυτό εδώ για λόγους καθαρά τεχνικούς, για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό εδώ, θα ζητήσουμε να ανακληθεί η προηγούμενη απόφαση. Και ζητώ τη συναίνεση του Σώματος να προχωρήσουμε στην ψήφισή της».

………………..

«Υπάρχει στο Δήμο μας σήμερα, αντικειμενικός προσδιορισμός, υπάρχει μόνο στο δημοτικό διαμέρισμα του Λαγκαδά. Δεν είναι τυχαίο που μετρώ τις λέξεις που λέω σήμερα. Γιατί έχω καταστρώσει μια συγκεκριμένη στρατηγική για να το ξεπεράσουμε. Γιατί όντως είναι ένας φόρος ο οποίος μπορεί να μας πουν αύριο γιατί τον καταργείτε. Η στρατηγική η δική μας είναι ότι είχαμε βγάλει μια απόφαση ως δημοτικό συμβούλιο και την ανακαλούμε. Και για να μην ξεχνιόμαστε, και εδώ είναι και οι επαγγελματίες, ήταν μια δέσμευση από ότι θυμάμαι όλων των παρατάξεων».

………………..

«Να διευκρινίσουμε, ανακαλούμε την παλιά μας απόφαση».

Ο Δήμαρχος, δικηγόρος είναι, μάλλον κάτι παραπάνω θα ήξερε από τους δημοτικούς συμβούλους που άλλος είναι αγρότης, άλλος μπακάλης, άλλος έμπορος κ.λ.π.

Είναι άγνωστο ποια ήταν η στρατηγική που επικαλείται και είχε καταστρώσει ο δήμαρχος για να ‘’ξεπεράσει’’ το Νόμο. Η ουσία είναι ότι ο Δήμος έχασε πάνω από 1 εκατ. ευρώ, χρήματα που εμπεριέχονται στις τιμές των προϊόντων υπέρ του Δήμου! Μας φταίει το γαϊδούρι χτυπάμε το σαμάρι δηλαδή και ζητούν τώρα να πληρώσουν οι μόνοι που δεν ευθύνονται δηλ. οι επαγγελματίες και υποδεικνύουν και τους υπεύθυνους για την συμφορά που τους βρήκε….. πολιτικούς τους αντιπάλους.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Χαρ. Πετρίδης αναφέρει: «Κ. Πρόεδρε, αυτό που ήθελα να ρωτήσω επειδή από ότι μας διαβάσατε υπάρχει μια υποχρέωση του Δήμου όπου υπάρχει ο αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας των ακινήτων να επιβληθεί ο φόρος. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω κ. Δήμαρχε πως θα το ξεπεράσουμε; Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση στην πρότασή σας αλλά πως θα το ξεπεράσουμε αυτό το μέτρο, αυτή τη δέσμευση. Ευχαριστώ».

Ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Τσιαπάρας αναφέρει: «Συμφωνούμε με τον κ. Δήμαρχο, δεν είπαμε ότι δεν ήταν και δική μας δέσμευση, να ξεπεραστούν βέβαια τα τυπικά και τα διαδικαστικά και να συνεκτιμήσουμε και τους δύσκολους καιρούς που περνάει η αγορά, που είναι ότι χειρότερο και από κει και πέρα ο Δήμος, μέσα στο πλαίσιο της βοήθειας που προσφέρει, και όπως αναφέραμε και μέσα από τη διαδικασία των Δημοτικών Επιχειρήσεων να ψωνίζουν από όλα τα μαγαζιά, να βοηθήσουμε τους Λαγκαδιανούς επαγγελματίες γιατί τα χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Συμφωνούμε Δήμαρχε. Να περάσει ομόφωνα.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της συμπολίτευσης κ. Φ. Γρηγορούδης αναφέρει: « Θέλω και εγώ με τη σειρά μου, και να ευχηθώ να το χειριστούμε με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο, ούτως ώστε α επιτευχθεί αυτή η κατάργηση του φόρου του 2% και 5% γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, οι επαγγελματίες και ίσως ειδικά της περιοχής μας δεν περνάνε και τις πιο ανθηρές μέρες, ιδίως αυτά τα μαγαζιά δουλεύουν το λιγότερο μόνο Σάββατο. Και από ότι γνωρίζω, γιατί έχω επαφή με πολλούς επαγγελματίες αντεπεξέρχονται πολύ δύσκολα. Άρα, είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να καταργήσουμε αυτό το 2% και το 5% για να τους ελαφρύνουμε. Οι επαγγελματίες είναι ευγνώμονες και θα το αναγνωρίζουν αύριο μεθαύριο αυτό, όταν καλεστούν οπουδήποτε να στηρίξουν τη Δημοτική Αρχή, θα τη στηρίξουν με μεγάλη ευχαρίστηση αλλά πρώτα, κι εμείς πρέπει να δείξουμε το καλό μας πρόσωπο προς αυτούς. Ευχαριστώ».

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Ι Αναστασιάδης αναφέρει : «Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε κι εγώ με τη σειρά μου επειδή λόγω της δουλειάς μου αντιμετωπίζω το πρόβλημα συχνά, συμφωνώ με την πρόταση του Δημάρχου να ανακαλέσουμε την απόφαση και ελπίζω να κινηθεί αισιόδοξα η διαδικασία».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρει : «…. Ομόφωνα απόφαση. Ανακαλούμε…. Δεν μπορεί όλες οι αποφάσεις πάνε στην Περιφέρεια, παραπάνω δεν πάνε, δεν υπάρχει απόφαση που δεν πάει στην Περιφέρεια… δεν το ξέρω. Ο κ. Δήμαρχος είπε το εξής και ήταν σαφέστατος στην τοποθέτηση του και στην εισήγηση του. Είπε ανακαλούμε την προηγούμενη απόφαση. Έτσι γράψτε κ. Μπάρμπα, ομόφωνα, ομόφωνα. Αποδ. Νο 8

ΕΠΕΙΔΗ, ενώ οι εκλεγμένοι ήταν αρμόδιοι για τον προσδιορισμό και την είσπραξη των δημοτικών τελών «εν γνώσει τους επεχείρησαν να ελαττώσουν την περιουσία του Δήμου Λαγκαδά» η διαχείριση της οποίας ήταν εμπιστευτική και «να ζημιώσουν κατά το ποσό του 1.137.126,85 ευρώ με αντίστοιχο περιουσιακό όφελος επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος».

ΕΠΕΙΔΗ, οι τότε δημοτικοί Σύμβουλοι «από και κοινού και με κοινό δόλο» ψήφισαν υπέρ της εισήγησης της ανάκλησης της υπ’ αριθ. 12/1999 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά.

ΕΠΕΙΔΗ, το δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαγκαδά κατάργησε το Ν. 2539/1997 Άρθρο 20

Παρακαλώ για τις δικές Σας ενέργειες.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα

Δράσεις ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς στο δυτικό παράκτιο μέτωπο

Δράσεις ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς στο δυτικό παράκτιο μέτωπο από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας             Δράσεις  ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς για την προστασία, τη φροντίδα και