Connect with us

Ειδήσεις Λαγκαδάς

Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Λαγκαδά

Published

on

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις της περίπτωσης ι) της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και τηςΑποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 3 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ
138/16-06-2011 τ.Α’), περί δυνατότητας του Δημάρχου να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την
εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
2)Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114), περί
εξουσιοδότησης υπογραφών από το Δήμαρχο και σε δημοτικούς συμβούλους,
3) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαγκαδά (ΦΕΚ 2925/01-11-2012
τ. Β’ και 830/29-03-2016 τ.Β’),
4) Τις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου ανάθεσης της εποπτείας και του
συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Ορίζουμε :
Α. τον κ. Μπίζπο Κωνσταντίνο εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για την εποπτεία και
συντονισμό στα θέματα ασφάλειας – οδοποιίας – δημοτικού φωτισμού της Δ.Ε. Ασσήρου.
Β. τον κ. Πατλιάκα Εμμανουήλ εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για την εποπτεία και
συντονισμό στα θέματα ασφάλειας – οδοποιίας – δημοτικού φωτισμού της Δ.Ε.
Κορώνειας
Γ. τον κ. Τσιόκα Χρήστο εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για την εποπτεία και
συντονισμό στα θέματα ασφάλειας – οδοποιίας – δημοτικού φωτισμού της Δ.Ε.
Βερτίσκου
2.Έκαστος εκ των ανωτέρω, εξουσιοδοτείται για τη θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής.
3.Οποιαδήποτε προηγούμενη σχετική απόφασή μας, περί ορισμού εντεταλμένων
Δημοτικών Συμβούλων για όλες τις Ενότητες του Δήμου Λαγκαδά, παύει να ισχύει.
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ :
1.Ορισθέντες εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους
2. Δημοτικές Ενότητες
3. κ.κ. Αντιδήμαρχοι
4. Προϊστάμενοι Δ/νσεων και Τμημάτων
5. ΚΕΠ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ 

Continue Reading