Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Πέμπτη 29/02/2024

ΟΧΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
ΟΛΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η
ΟΧΙ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 – ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΧΙ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ-ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ
Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η Τ Ο Υ Χ Ρ Ε Ο Υ Σ Τ Ω Ρ Α!!!
ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Στο δημοψήφισμα της Κυριακής 5 Ιουλίου 2015, οι
εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ο Ελληνικός
λαός καλούνται να πουν για μια ακόμη φορά ένα μεγάλο
«ΟΧΙ» σε κάθε νέα συμφωνία-μνημόνιο που θα εντείνει
και θα παρατείνει την εξαθλίωση, τη φτώχια και την κατα-
δυνάστευση των Ελλήνων.
Καλούνται να πουν «ΟΧΙ» και να απορρίψουν με αυ-
τόν τον τρόπο τους εκβιασμούς και τα τελεσίγραφα των
Βρυξελλών και του Βερολίνου, των ξένων και εγχώριων
οικονομικών συμφερόντων που θέλουν να ταπεινώσουν
έναν ολόκληρο λαό χρησιμοποιώντας την Ελλάδα ως πα-
ράδειγμα για τη συνέχιση των πολιτικών της λιτότητας σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Σε μία Ευρώπη που η αλληλεγγύη
είναι ανύπαρκτη πλέον και κυριαρχούν οι γύπες των αγο-
ρών με εκφραστές τύπου Σόιμπλε.
Μετά από πέντε (5) χρόνια μνημονιακής εξαθλίωσης
οι θεσμοί (τρόικα) βάζουν για μια ακόμη φορά στο στό-
χο μία χώρα και έναν ολόκληρο λαό γιατί φοβούνται την
ετυμηγορία του που θα υπερβαίνει κόμματα και κομματι-
κές γραμμές γιατί πλέον γνωρίζει. Γνωρίζει πως τα μνη-
μόνια είτε των 8 είτε των 9, 10, 11 δις ευρώ θα είναι μία
ακόμη θηλιά στο λαιμό του!!!
Οι πολιτικές των μνημονίων που εφαρμόστηκαν έως
σήμερα, άφησαν πίσω τους 1.500.000 ανέργους, χιλιά-
δες «λουκέτα» επιχειρήσεων, χιλιάδες αυτοκτονίες συ-
νανθρώπων μας που έμειναν χωρίς δουλειά, φαγητό, στέ-
γη και μέλλον, τεράστιες μειώσεις σε μισθούς και συντά-
ξεις, ισοπέδωσαν το σύστημα υγείας και ασφάλισης κ.α.
Αυτές ζητούν να συνεχίσουμε. Αυτές θα απαιτήσουμε να
σταματήσουν.
Στη χώρα που γεννήθηκε η Δημοκρατία και οι αξί-
ες σύμφωνα με τις οποίες οικοδομήθηκε η Ευρώπη κά-
ποιοι θέλουν να καταστρέψουν την Ελλάδα και να καταλύ-
σουν τη Δημοκρατία.
Έφτασε λοιπόν η ώρα να πούμε ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!! Απαι-
τούμε διαγραφή του παράνομου χρέους, άμεση κατάρ-
γηση των μνημονίων και όλων των εφαρμοστικών Νό-
μων, απαιτούμε το δικαίωμα στη ζωή και στην αξιοπρέ-
πεια. Δεν θέλουμε άλλα μέτρα, δεν πρόκειται να συνηγο-
ρήσουμε σε άλλα μέτρα.
Αυτό είναι και το μήνυμα προς την κυβέρνηση που
πρότεινε μέτρα 8 δισ. ευρώ στους δανειστές, έχοντας
προηγουμένως, στις 20 Φεβρουαρίου 2015, υπογράψει
την παράταση του μνημονίου αναγνωρίζοντας το σύνολο
του Δημοσίου χρέους και πληρώνοντας τις δόσεις, δίδο-
ντας έτσι το δικαίωμα στους τοκογλύφους πιστωτές να πι-
στεύουν ότι μπορούν να υποτάξουν τον Ελληνικό λαό.
ü Ψηφίζουμε ΟΧΙ, γιατί ο Ελληνικός λαός δεν αντέχει
άλλο πολιτικές που τον έχουν λυγίσει, τον έχουν εξα-
θλιώσει, τον έχουν εξοντώσει, τον έχουν ταπεινώσει.
ü Ψηφίζουμε ΟΧΙ, γιατί μόνο με την ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΧΡΕΟΥΣ μπορεί να υπάρξει ελπίδα για το λαό και προ-
οπτική διεξόδου από την κρίση.
ü Ψηφίζουμε ΟΧΙ, γιατί η επικράτηση του ΝΑΙ θα σημά-
νει την επόμενη ημέρα την συνέχιση και επιβολή των
πιο ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών που θα έχει
γνωρίσει ποτέ η χώρα και μάλιστα χωρίς πισωγύρισμα.
ü Ψηφίζουμε ΟΧΙ, γιατί η αξιοπρέπεια δεν μετριέται με
τα δις ευρώ, βάσει ενός ή άλλου προγράμματος εγχώ-
ριου ή μη.
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
ΟΛΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΑΡΟΛΟΥ 24 I 104 37 I ΑΘΗΝΑ I ΤΗΛ.: 210 5229512 I FAX: 210 5247633
http://www.poeota.gr I e-mail: [email protected]
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η
ΟΧΙ
ΚΑΡΟΛΟΥ 24 I 104 37 I ΑΘΗΝΑ I ΤΗΛ.: 210 5229512 I FAX: 210 5247633
http://www.poeota.gr I e-mail: [email protected]
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 – ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΧΙ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ-ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ
Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η Τ Ο Υ Χ Ρ Ε Ο Υ Σ Τ Ω Ρ Α!!!
ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα