Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Κυριακή 19/05/2024

Ο Ιερός Ναός Ταξιαρχών Όσσας

Η εκκλησία των Ταξιαρχών βρίσκεται στο παλαιό τμήμα του χωριού. Σύμφωνα με επιγραφή εντοιχισμένη στη νότια πλευρά της ανακαινίσθηκε το 1804 και σαφώς, εάν δεν έχει η ίδια βυζαντινή φάση, βρίσκεται στη θέση παλαιότερου μεταβυζαντινού ναού.

Στην υφιστάμενή της μορφή διακρίνονται πολλές φάσεις ανακαίνισης αλλά ταυτόχρονα και τα στοιχεία της παλαιότητας και της συνακόλουθης σπουδαιότητάς της.
Τυπολογικά, πρόκειται για τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική, με ξυλόστεγη στοά έως το μέσον περίπου της νότιας πλευράς της και ημικυκλική προεξέχουσα κόγχη Ιερού Βήματος.
Η τοιχοδομία της είναι από αργολιθοδομή και περιλαμβάνει κατά σημεία στη βόρεια, την ανατολική και τη νότια πλευρά της εντοιχισμένα ανάγλυφα του 19ου αιώνα. Εσωτερικά, έχει ευρύ σχετικά χώρο, απολήγοντας ανατολικά σε πολύκογχο Ιερό Βήμα, μια ένδειξη ότι πιθανόν ο ναός ήταν τρισυπόστατος.
Από την αρχική της φάση διατηρεί τους κίονες που διακρίνουν το χώρο σε τρία ευρέα κλίτη και αποτε­λού­νται από ενιαία ξύλινα στοιχεία, συνιστώντα τον πυρήνα κυλινδρικού συνόλου από μίγμα ασβεστοκονιάματος και γύψου.
Ως τη δεκαετία του 1960 ενδεχομένως σωζόταν και ο παλαιότερος γυναικωνίτης στη δυτική πλευρά, από τον οποίο σήμερα απέμεινε, ως ένδειξη της ύπαρξής του, η διαφορά στάθμης του δαπέδου από το νάρθηκα προς τον κυρίως ναό.
Ο εσωτερικός διάκοσμός του περιλαμβάνει το ξυλόγλυπτο τέμπλο, το δεσποτικό θρόνο, τον άμβωνα, τους χορούς των ψαλτών, τα προσκυνητάρια με τις εικόνες του ναού και τα στασίδια.
Στο τέμπλο, το δεσποτικό θρόνο και τα προσκυνητάρια, σώζονται αξιόλογες ει­κόνες του 17ου, 18ου και 19ου αιώνα, ορισμένες από τις οποίες είναι έργο κο­λα­κιω­τών ζωγράφων.
Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι χάρτινες εικόνες με πα­ραστάσεις κυ­ρίως αγιορειτικών μονών και ορισμένων αγίων, οι οποίες εντοπίστηκαν τυχαία στη σκεπή του ναού και προσφέ­ρουν πολύτιμη μαρτυρία για τη θέση ενός οικισμού της περιφέρειας, όπως η Βησώκα, στη σχέση του με τις πολυπληθείς πόλεις και τα μοναστηριακά καθιδρύματα της εποχής. (Δρ Μάγδα Παρχαρίδου-Αναγνώστου, αρχαιολόγος, 9η Ε.Β.Α.)

Στον ναό των Ταξιαρχών τη 12-09-2011 ευρέθησαν στο ιερό βήμα, δεξιά της αγ.τραπέζης τα χαριτόβρυτα ιερά λείψανα της Αγίας Νεομάρτυρος Κυράννας και τη 8-02-2012 ευρέθησαν τα κατά θαυμαστό τρόπο έξω από την θύρα του ιερού βήματος δεξιά τα χαριτόβρυτα ιερά λείψανα της Αγίας Νεομάρτυρος Ακυλίνας-Αγγελίνας της εκ Ζαγγλιβερίο καταγομένης και τα οποία φυλάσσονται στο ναό.

Το σημείον όπου ευρέθησαν τα ιερά λείψανα
της
Αγίας Νεομάρτυρος Κυράννας
το σημείον όπου ευρέθησαν τα ιερά λείψανα
της
Αγίας Νεομάρτυρος Ακυλίνας
Ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών πανηγυρίζει στης 12 Σεπτεμβρίου εορτή της ανευρέσεως των ιερών λειψάνων της Αγίας Νεομάρτυρος Κύραννας, 27 Σεπτεμβρίου μνήμη της Αγίας Νεομάρτυρος Ακυλίνας-Αγγελίνας της εκ Ζαγγλιβερίο καταγομένης, 8 Νοεμβρίου μνήμη της συνάξεως των αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ, 8 Φεβρουαρίου μνήμη της ανευρέσεως των ιερών λειψάνων Αγίας Νεομάρτυρος Ακυλίνας-Αγγελίνας .

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα