Ποιες συντάξεις και πόσο θα μειωθούν από 01-01-2019

Περικοπές σε 900.000 κύριες συντάξεις το 2019 θα γίνουν από 01-01-2019 (από Δεκέμβριο 2018 καθόσον οι συντάξεις προκαταβάλλονται) .

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών (19-07-2018) για την κατάρτιση του προϋπολογισμού για το έτος 2019, οι δαπάνες για χορήγηση συντάξεων τοποθετούνται στα 25,4 δισ. ευρώ, όσο δηλαδή προβλέπει και το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα από 28,9 δις. ευρώ φέτος.

Δηλαδή προβλέπεται μια μείωση της συνολικής συνταξιοδοτικής δαπάνης του δημοσίου κατά 3,23 δισ. ευρώ, που σημαίνει ότι οι περικοπές των συντάξεων εμφανίζονται και επίσημα στον προϋπολογισμό του 2019.

Το αναπόφευκτο των περικοπών των κύριων συντάξεων παραδέχθηκε σε συνέντευξη του και ο αρμόδιος Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης

Συγκεκριμένα:

Ο Υφυπουργός δήλωσε πως από 1 Ιανουαρίου 2019 (από Δεκέμβριο 2018 καθόσον οι συντάξεις προκαταβάλλονται) 900.000 καταβαλλόμενες συντάξεις θα μειωθούν έως και 18% σε σύνολο 2,9 εκατομμυρίων συντάξεων, όπως προκύπτει από το πρώτο δείγμα επανυπολογισμού των συντάξεων.

Συνεπώς – όπως διευκρίνισε ο ίδιος – η μείωση δεν θα αφορά όλους τους συνταξιούχους, αλλά 25% έως 30% των καταβαλλόμενων συντάξεων.

Περαιτέρω ανέφερε πως οι περικοπές από την 1η Ιανουαρίου του 2019 θα αφορούν και συντάξεις κάτω από τα 1.000 ευρώ, καθόσον αιτία των περικοπών, που έχουν ήδη από την κυβέρνηση τον Μάιο του 2017, θα είναι η –προσωπική διαφορά– που θα προκύψει από τον επανυπολογισμό των κύριων συντάξεων με βάση τις διατάξεις του ψηφισθέντος και λεγόμενου νόμου Κατρούγκαλου.

Ο επανυπολογισμός θα αφορά τις κύριες συντάξεις οι οποίες καταβάλλονταν ή τις είχαν αιτηθεί ασφαλισμένοι κατά τη 12η Μαΐου 2016.

Με τον όρο –προσωπική διαφορά– νοείται η διαφορά μεταξύ επανυπολογισθείσας και καταβαλλομένης σύνταξης.

Αν αυτή η προσωπική διαφορά είναι αρνητική – δηλαδή αν η επανυπολογισθείσα σύνταξη είναι χαμηλότερη από την καταβαλλομένη -, τότε η σύνταξη θα περικοπεί.

Ωστόσο η περικοπή δεν θα ξεπερνά το 18% της καταβαλλομένης σύνταξης.

Αν η προσωπική διαφορά είναι θετική – δηλαδή η επανυπολογισθεία σύνταξη είναι υψηλότερη της καταβαλλομένης – τότε η καταβαλλόμενη σύνταξη θα αυξηθεί μέχρι του σημείου να φτάσει την επανυπολογισθείσα.

Ωστόσο αυτή η αύξηση θα γίνει σταδιακά, σε πέντε ετήσιες δόσεις.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό η μείωση έως του 18% των συντάξεων εμπεριέχει και τα επιδόματα και, έτσι δεν υπάρχει πρόσθετη περικοπή επιδομάτων, ενώ θα υπάρξουν συντάξεις που θα μειωθούν έως και 200 ευρώ το μήνα. Σε κάθε περίπτωση τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους 2018, θα συγκεκριμενοποιηθούν οι περικοπές στις συντάξεις

Ωστόσο επειδή το πλεόνασμα στην κοινωνική ασφάλιση εκτιμάται ότι θα ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ το 2018, θα υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο ελάφρυνσης ορισμένων πλευρών των  συνεπειών .

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών (19-07-2018) για την κατάρτιση του προϋπολογισμού για το έτος 2019, οι δαπάνες για χορήγηση συντάξεων τοποθετούνται στα 25,4 δισ. ευρώ, όσο δηλαδή προβλέπει και το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα από 28,9 δις. ευρώ φέτος.

Δηλαδή προβλέπεται μια μείωση της συνολικής συνταξιοδοτικής δαπάνης του δημοσίου κατά 3,23 δισ. ευρώ, που σημαίνει ότι οι περικοπές των συντάξεων εμφανίζονται και επίσημα στον προϋπολογισμό του 2019.

Το αναπόφευκτο των περικοπών των κύριων συντάξεων παραδέχθηκε σε συνέντευξη του και ο αρμόδιος Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης

Συγκεκριμένα:

Ο Υφυπουργός δήλωσε πως από 1 Ιανουαρίου 2019 (από Δεκέμβριο 2018 καθόσον οι συντάξεις προκαταβάλλονται) 900.000 καταβαλλόμενες συντάξεις θα μειωθούν έως και 18% σε σύνολο 2,9 εκατομμυρίων συντάξεων, όπως προκύπτει από το πρώτο δείγμα επανυπολογισμού των συντάξεων.

Συνεπώς – όπως διευκρίνισε ο ίδιος – η μείωση δεν θα αφορά όλους τους συνταξιούχους, αλλά 25% έως 30% των καταβαλλόμενων συντάξεων.

Περαιτέρω ανέφερε πως οι περικοπές από την 1η Ιανουαρίου του 2019 θα αφορούν και συντάξεις κάτω από τα 1.000 ευρώ, καθόσον αιτία των περικοπών, που έχουν ήδη από την κυβέρνηση τον Μάιο του 2017, θα είναι η –προσωπική διαφορά– που θα προκύψει από τον επανυπολογισμό των κύριων συντάξεων με βάση τις διατάξεις του ψηφισθέντος και λεγόμενου νόμου Κατρούγκαλου.

Ο επανυπολογισμός θα αφορά τις κύριες συντάξεις οι οποίες καταβάλλονταν ή τις είχαν αιτηθεί ασφαλισμένοι κατά τη 12η Μαΐου 2016.

Με τον όρο –προσωπική διαφορά– νοείται η διαφορά μεταξύ επανυπολογισθείσας και καταβαλλομένης σύνταξης.

Αν αυτή η προσωπική διαφορά είναι αρνητική – δηλαδή αν η επανυπολογισθείσα σύνταξη είναι χαμηλότερη από την καταβαλλομένη -, τότε η σύνταξη θα περικοπεί.

Ωστόσο η περικοπή δεν θα ξεπερνά το 18% της καταβαλλομένης σύνταξης.

Αν η προσωπική διαφορά είναι θετική – δηλαδή η επανυπολογισθεία σύνταξη είναι υψηλότερη της καταβαλλομένης – τότε η καταβαλλόμενη σύνταξη θα αυξηθεί μέχρι του σημείου να φτάσει την επανυπολογισθείσα.

Ωστόσο αυτή η αύξηση θα γίνει σταδιακά, σε πέντε ετήσιες δόσεις.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό η μείωση έως του 18% των συντάξεων εμπεριέχει και τα επιδόματα και, έτσι δεν υπάρχει πρόσθετη περικοπή επιδομάτων, ενώ θα υπάρξουν συντάξεις που θα μειωθούν έως και 200 ευρώ το μήνα. Σε κάθε περίπτωση τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους 2018, θα συγκεκριμενοποιηθούν οι περικοπές στις συντάξεις

Ωστόσο επειδή το πλεόνασμα στην κοινωνική ασφάλιση εκτιμάται ότι θα ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ το 2018, θα υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο ελάφρυνσης ορισμένων πλευρών των συνεπειών

Πέραν αυτών αναπροσαρμογών, η κυβέρνηση, έχει ψηφίσει:

– Το πάγωμα των ονομαστικών αυξήσεων σε όλες τις κύριες συντάξεις από το 2019 έως και το 2022.

– Τη μείωση των προσωπικών διαφορών στις επικουρικές συντάξεις έως 18% το 2019.

– Τη συνέχιση των μειώσεων στις συντάξεις, τις οποίες αιτήθηκαν ασφαλισμένοι μετά τη 12η Μαΐου 2016.

Για τις αιτήσεις που έγιναν το 2017, ο ΕΦΚΑ θα καλύπτει το 1/3 της -προσωπικής διαφοράς- αν αυτή ξεπερνά το 20%, για τις αιτήσεις του 2018 θα καλύπτει το 1/4, ενώ για τις αιτήσεις του 2019 δεν θα καλύπτεται καθόλου η -προσωπική διαφορά-.

– Την παραπέρα μείωση του ΕΚΑΣ για τους συνταξιούχους το 2019 και την πλήρη κατάργηση το 2020

Η κατάργηση του ΕΚΑΣ από 01-01-2020 προβλέπεται από το άρθρο 92 του νόμου 4387/2016, που στην πρώτη παράγραφο αναφέρει ότι το ΕΚΑΣ θα καταβάλλεται μέχρι την 31-12-2019.

ΠΗΓΗ 

livelagadas

Ιωάννης Γιάννογλου Εκδότης - Live Lagadas News Έχει διατελέσει ρεπόρτερ στις εφημερίδες της Θεσσαλονικης κι έχει εργαστεί σε διάφορα ηλεκτρονικά μέσα. Το 2012 δημιούργησε την πρωτη Ιστοσελίδα καταγγελιών σε συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες η αναζήτηση για νέα πράγματα τον οδήγησε στην ίδρυση του livelagadas.gr σε συνεργασία με μεγάλα ειδησεογραφικά για μια πιο αξιόπιστη πηγή ειδήσεων με σοβαρότητα .Έχει εργαστεί επίσης στο παρελθόν ως μουσικός παραγωγός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς όπως ο Ράδιο Γαλαξίας και ο FM. Eιναι δημοσιογραφικό μέλος της ΕΣΔ .

Με την περιήγησή σας στο https://livelagadas.gr/ αποδέχεστε την χρήση cookies. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο