Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

info@gfd.gr

Σάββατο 10/12/2022

Σε λειτουργία το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ελέγχων

Σε λειτουργία το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ελέγχων και Έρευνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σε λειτουργία τίθεται το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ελέγχων και Έρευνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με πόρους από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στη χάραξη και την άσκηση της πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα όχι μόνο διεξαγωγής ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά και διενέργειας εξειδικευμένων εργαστηριακών αναλύσεων σε οστρακοκαλλιέργειες, καθώς και σε αγροτικά προϊόντα.

Στη χθεσινή της συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έδωσε το «πράσινο φως» για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του ΑΠΘ/ΕΛΚΕ, για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Επιλογή Ερευνητικών κατευθύνσεων και διαπίστευση παραμέτρων και μεθόδων του χημικού και βιολογικού τομέα του Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

«Μετά από πολλές προσπάθειες και εξέταση πολλών σεναρίων, πιστεύω ότι προκρίναμε το καλύτερο και επωφελέστερο τόσο για τη δημόσια υγεία, όσο και για το κοινωνικό σύνολο, με την αναγνωρισμένη επιστημονική εγγύηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ελέγχων και Έρευνας είναι ένα πραγματικό κόσμημα που θέσαμε σε προτεραιότητα και πολύ σύντομα θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την απρόσκοπτη προστασία των οστρακοκαλλιεργειών, των αγροτικών καλλιεργειών και του περιβάλλοντος γενικότερα στην Κεντρική Μακεδονία. Η συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες του Εργαστηρίου και στον τομέα της έρευνας με πολλαπλά οφέλη και για την επιστημονική κοινότητα και για την Κεντρική Μακεδονία», υπογράμμισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας.

Tο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ελέγχων και Έρευνας θα εγκατασταθεί σε ένα άρτια εξοπλισμένο κτίριο, εντός του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, που δημιουργήθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το 2013.

Οι λόγοι και οι ανάγκες που επέβαλλαν τη δημιουργία του ήταν και είναι η κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε χημικές αναλύσεις στο πλαίσιο των ελέγχων των αρμόδιων υπηρεσιών της σε υδάτινους πόρους (ποτάμια, λίμνες, θάλασσα), αλλά και σε χερσαίες εκτάσεις και αγροτικές καλλιέργειες.

Επίσης, στους σκοπούς της ίδρυσης του Εργαστηρίου ήταν και είναι η πραγματοποίηση ερευνών και ελέγχων ευρύτερου ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κυρίως για τη διαβίωση των οστρακοειδών, καθώς και σε χερσαία εδάφη.

Αξίζει να επισημανθεί ότι το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ελέγχων και Έρευνας, εκτός των χώρων των γραφείων και των χώρων του προσωπικού, που είναι πλήρως εξοπλισμένοι (μοντέρνα έπιπλα γραφείου, υπολογιστές, ντουλάπες, βιβλιοθήκες κ.ά.) διαθέτει Χημικό και Βιολογικό τομέα (εργαστήρια), που είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρονα μηχανήματα, έτοιμα να τεθούν σε λειτουργία.

Για την ορθή και αποδεκτή λειτουργία του επιβάλλεται η διαπίστευσή του, που περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, το προσωπικό και τις μεθόδους σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν διαθέτει επαρκώς διαπιστευμένο ή με δυνατότητα επιστημονικής διαπίστευσης προσωπικό για την διαπιστευμένη λειτουργία του.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας, επικέντρωσε την προσοχή του στην αξιοποίηση και λειτουργία του Εργαστηρίου και, μετά από προσεκτική επεξεργασία αρκετών εναλλακτικών σχεδίων, εισηγήθηκε τη συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης, που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί από το Αναπτυξιακό της Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών με το ποσό των 200.000 ευρώ έως το 2022, σε πρώτη φάση, θα προχωρήσει η στελέχωση του Εργαστηρίου με εξειδικευμένους επιστήμονες και η πιστοποίησή του (διαπίστευση των μεθόδων, του προσωπικού και των εγκαταστάσεων), ώστε να παρέχονται πιστοποιημένα υψηλής ποιότητας και επιστημονικής ακρίβειας υπηρεσίες.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών διαπίστευσης, το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ελέγχων και Έρευνας, θα μπορεί, όπως προβλέπεται και στην προγραμματική σύμβαση με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης:

1) Να διεξάγει έρευνα με σκοπό την κατανόηση και επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, που αφορούν στη βελτίωση των παραγωγικών παραμέτρων καθώς και τους απαιτούμενους ελέγχους, κυρίως σε παραγωγικές κατηγορίες γεωργικών καλλιεργειών, εκτροφή οστρακοειδών. Επίσης θα μπορεί να διεξάγει έρευνα σχετικά με την αλιεία και την ποιότητα των επιφανειακών νερών άρδευσης, που αφορούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας.

2) Να καλύπτει σε χημικές αναλύσεις τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

3) Να υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους ή από ιδιώτες.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα

Δράσεις ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς στο δυτικό παράκτιο μέτωπο

Δράσεις ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς στο δυτικό παράκτιο μέτωπο από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας             Δράσεις  ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς για την προστασία, τη φροντίδα και