Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Δευτέρα 15/04/2024

Σχολικά Γεύματα σε ποια σχολεία του Δήμου Λαγκαδά και Βόλβης

Υλοποίηση προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» σε σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης .

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ – ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ , ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ,ΜΑΔΥΤΟΥ, ΝΕΩΝ ΒΡΑΣΝΩΝ, ΣΤΑΥΡΟΥ 1ο , ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 2ο
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ , ΑΣΚΟΥ, ΑΣΣΗΡΟΥ, ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ, ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ, ΚΟΛΧΙΚΟΥ , ΚΡΙΘΙΑΣ , ΛΑΓΚΑΔΑ 1ο , ΛΑΓΚΑΔΑ 2ο, ΛΑΓΚΑΔΑ 3ο , ΛΑΓΥΝΩΝ , ΟΣΣΑΣ , ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ , ΣΟΧΟΥ , ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ, ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ/Σ ΞΥΛΟΠΟΛΗΣ

ΟΛΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ .

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» σε σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1/8-8-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 3508Β’/21-8-2018), η Υπηρεσία μας
προβαίνει σε οδηγίες ως προς την εφαρμογή του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα».
Συγκεκριμένα, σας ενημερώνουμε ότι το εν λόγω πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σταδιακά εντός του διδακτικού έτους
2018-2019 για όλους τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του Πίνακα 1 και 2 (συν. 1). Η ημερομηνία έναρξης
του προγράμματος θα ανακοινώνεται σε κάθε σχολική μονάδα εγκαίρως από το Ανάδοχο.
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών των επιλεγμένων σχολείων, με τη σύμφωνη γνώμη των
γονέων-κηδεμόνων αυτών (συν. 2, υπόδειγμα υπεύθυνων δηλώσεων).
Το μενού του προγράμματος αφορά και στις πέντε (5) εκπαιδευτικές ημέρες της εβδομάδας και είναι ειδικά
σχεδιασμένο από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των μαθητών,
στo πλαίσιο της υγιεινής μεσογειακής διατροφής.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού
Σχολείου (Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ 109/Α’/01-08-2017)) ως ακολούθως:
Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» μεταβαίνουν στις οριζόμενες από το Σύλλογο
Διδασκόντων αίθουσες. Ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» διαρκεί ως τις 13.45 για τους
μαθητές που δεν παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, οπότε και αποχωρούν από το σχολείο. Για τους
μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» λήγει, όπως
προβλέπεται από το ισχύον πρόγραμμα του Ολοημέρου, στις 14.00.
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΑ Δ. ΣΧ.
ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 4/ΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
08.00 – 08.15 15΄ Υποδοχή μαθητών
08.15 – 09:40 85΄ 1η διδακτική περίοδος
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
—–
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ B’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ : ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
2
09:40 – 10:00 20΄ Διάλειμμα
10:00 – 11:30 90΄ 2η διδακτική περίοδος
11:30– 11:45 15΄ Διάλειμμα
11:45 – 12:25 40΄ 5η διδακτική ώρα
12:25 – 12:35 10΄ Διάλειμμα
12.35– 13:15 40΄
6η διδακτική ώρα
(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
13.15-13.20 5’
Μετάβαση μαθητών που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα σίτισης στην-στις αίθουσες σίτισης
13.20-13.45 25’
Σίτιση για τους μαθητές που δεν παρακολουθούν
το Ολοήμερο Πρόγραμμα και συμμετέχουν στο
πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα»
13.20-14.00 40’
1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Σίτιση-χαλάρωση για τους μαθητές που
παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα
Οι Σύλλογοι Διδασκόντων όλων των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα, σε ειδική
συνεδρίασή τους, κατά την έναρξη του προγράμματος, αποφασίζουν α) τον καθορισμό των απαραίτητων
αιθουσών που κατά περίπτωση κρίνονται αναγκαίες για την υλοποίηση του προγράμματος β) τις ειδικότερες
λεπτομέρειες που αφορούν στην οργάνωση και υλοποίηση της όλης διαδικασίας και γενικότερα τη ρύθμιση
όλων των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος, λαμβάνοντας
υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας.
Όσον αφορά τα ολιγοθέσια σχολεία και ειδικότερα τα 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια και λόγω των ιδιαιτεροτήτων
τους, δίνεται στο σχολείο, με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, η δυνατότητα επιλογής του χρόνου
εφαρμογής του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» κατά τη διάρκεια της ημέρας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ


Σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα διατροφής των σχολικών γευμάτων και υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την
παρ. α3, του άρθρου 1, της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1/8-8-18 Υ.Α. (ΦΕΚ 3508Β’/21-8-2018), οι Διευθυντές
των συμμετεχόντων Δημοτικών Σχολείων οφείλουν να συγκεντρώσουν τις Υπ. Δηλώσεις συμμετοχής των μαθητών
στο πρόγραμμα (συν. 2 ), όπου θα αναφέρονται τυχόν αλλεργίες – δυσανεξίες αυτών και να τις αποστείλουν
στο/στους Συντονιστή/ές του προγράμματος στην οικεία Δ/νση Π.Ε. μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.
3
Τα σχολικά γεύματα έχουν παρασκευαστεί για να μοιράζονται στην/στις αίθουσα/ες ακριβώς πριν την έναρξη της
σίτισης, ώστε να παραμένουν στις ασφαλείς θερμοκρασίες συντήρησης. Σε όποιες τυχόν περιπτώσεις η
κατανάλωση του γεύματος δε γίνεται εντός του σχολείου και βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών (π.χ.
έκτακτη πρόωρη αποχώρηση μαθητή από το σχολείο), εφιστάται η προσοχή στην τήρηση των όρων που θέτει το
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών:
Τα γεύματα να διατηρηθούν υπό ψύξη, με την προϋπόθεση ότι η θερμοκρασία τους θα φτάσει τους 4 βαθμούς
Κελσίου εντός 2 ωρών από το σερβίρισμα. Σε αυτή την περίπτωση τα γεύματα μπορούν να αποθηκευτούν στο
ψυγείο και να καταναλωθούν, αφού ξαναζεσταθούν στους 74 βαθμούς Κελσίου για 15 δευτερόλεπτα.
Σε κάθε περίπτωση, ουδεμία ευθύνη προκύπτει για τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του προγράμματος και το
σχολείο η κατανάλωση των γευμάτων εκτός σχολικού πλαισίου.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ –ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
Το κάθε προσφερόμενο γεύμα είναι ατομικά συσκευασμένο ανά είδος (ζεστό φαγητό και σαλάτα) σε πλαστικούς
περιέκτες μιας χρήσεως (C-PET, A-PET & PP), που κλείνουν αεροστεγώς, ώστε να μην επιτρέπουν τις διαρροές
κατά τη μεταφορά και να προστατεύουν τα τρόφιμα από σκόνη, έντομα και άλλες ρυπάνσεις. Το ψωμί είναι
συσκευασμένο σε κλειστές ατομικές συσκευασίες.
Κάθε συσκευασία συνοδεύεται από χαρτοπετσέτες και κατάλληλα πλαστικά πιρούνια ή κουτάλια – κατά
περίπτωση – καθώς και μαχαίρια (χωρίς προεξοχές και ανωμαλίες) μιας χρήσεως.
Σε κάθε συσκευασία αναγράφεται η ημερομηνία παρασκευής και τα συστατικά του γεύματος (π.χ. σαλάτα εποχής
και κυρίως ζεστό πιάτο).
Τα γεύματα είναι τοποθετημένα σε ειδικούς θερμοθαλάμους μεταφοράς τροφίμων με τον ασφαλή ενδεδειγμένο
τρόπο. Οι σαλάτες μεταφέρονται σε ψυκτικούς θαλάμους.
Τα γεύματα παραδίδονται στα σχολεία εντός του χρονικού διαστήματος 10:00 -13.00. Ο ανάδοχος υποχρεούται να
αφήσει τις μερίδες των γευμάτων σε θερμοθαλάμους και τις σαλάτες σε ψυκτικούς θαλάμους, τους οποίους
παραλαμβάνει την επόμενη σχολική ημέρα.
ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
4
Α. Σε κάθε σχολική μονάδα που συμμετέχει στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα», είναι απαραίτητη η σύσταση
τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής των γευμάτων, με τη διαδικασία που προβλέπεται στις με αρ. πρωτ.
Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/25-10-2017 (ΦΕΚ 3870 B’/3-11-2017), Φ.14/ΦΜ/42448/14-3-2018 (ΦΕΚ 1022 Β’/21-3-2018)
και Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1/8-8-2018 (ΦΕΚ 3508Β’/21-8-2018) Υ.Α. Πρόεδρος της Επιτροπής αναλαμβάνει ο
Διευθυντής/Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, ενώ τις άλλες δυο θέσεις καταλαμβάνουν ο Υποδιευθυντής της
σχολικής μονάδας, όπου προβλέπεται η θέση ευθύνης και ένας εκπαιδευτικός. Ο ορισμός των δυο (2)
εκπαιδευτικών γίνεται με εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και με απόφαση του οικείου Δ/ντή Π.Ε.
Μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος κάθε σχολικής μονάδας οφείλει να
αποστείλει γραπτώς προς τον/τους Συντονιστή/ές του προγράμματος στην οικεία Διεύθυνση Π.Ε. τα ονόματα και
τα λοιπά στοιχεία των μελών που απαρτίζουν την Επιτροπή Παραλαβής.
Β. Το έργο και τα καθήκοντα των Επιτροπών Παραλαβής ορίζονται στο άρθρο 1 της με αρ. πρωτ.
Φ.14/ΦΜ/42448/14-3-2018 (ΦΕΚ 1022 Β’/21-3-2018) και στο άρθρο 1β της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1/8-
8-2018 (ΦΕΚ 3508Β’/21-8-2018) Υ.Α.
Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στον έλεγχο των μακροσκοπικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των
γευμάτων, τα οποία πρέπει να είναι χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών, απαλλαγμένα
από ξένες ύλες και το χρώμα, η υφή, η οσμή και η γεύση τους να είναι χαρακτηριστικά του είδους και των
συστατικών τους. Γεύματα τα οποία παρουσιάζουν σημάδια σήψης, ευρωτίασης (μούχλας) ή άλλης αλλοίωσης
πρέπει να αποκλείονται από την κατανάλωση.
Ο ως άνω έλεγχος διενεργείται καθημερινά κατά τη διαδικασία παραλαβής, μπορεί δε να καλείται να παραστεί
και ο ανάδοχος.
Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως
στους όρους της Σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις
που διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών και
συνεπώς η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών
της Σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
Η Επιτροπή Παραλαβής αποστέλλει μια φορά την εβδομάδα πρακτικό παραλαβής, καθώς και τα σχετικά
παραστατικά (δελτίο αποστολής στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα και η ώρα παράδοσης) στον/στους
Συντονιστή/ές του προγράμματος στην οικεία Δ/νση Π.Ε.
Υπενθυμίζεται ότι σε ειδικές περιπτώσεις (τοπικές αργίες, απεργίες, εκλογές κλπ) όπου η σχολική μονάδα δε
λειτουργεί, η Επιτροπή Παραλαβής ενημερώνει αμμελητί εγγράφως τον/τους Συντονιστή/ές της οικείας Δ/νσης
Π.Ε. τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν, ώστε να ενημερώνεται εγκαίρως και ο Ανάδοχος και να μη
δημιουργούνται δυσλειτουργίες στην υλοποίηση του προγράμματος.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ»
Το έργο και τα καθήκοντα των Συντονιστών του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» ορίζονται στην παρ.α2, του
άρθρου 1, της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1/8-8-2018 (ΦΕΚ 3508Β’/21-8-2018) Υ.Α. Εφεξής, κάθε Δ/νση
Α/θμιας Εκπ/σης δύναται να ορίζει τόσους Συντονιστές όσους κρίνει απαραίτητους, για την αποτελεσματική
υλοποίηση του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν σε
αυτό.
Ο/οι Συντονιστής/ές συγκεντρώνει/ουν όλες τις Υπ. Δηλώσεις συμμετοχής των μαθητών στο πρόγραμμα από όλα
τα σχολεία περιοχής ευθύνης του/τους και τις αποστέλλει/ουν μέχρι την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 στην
αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ [Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδομάτων, Τμήμα Παροχών Κοινωνικής Στήριξης
Οικογενειών, υπόψη κας Βρακατσέλη Θωμαής (e-mail: [email protected]) και κας Παππά Αλεξίας (e-mail:
[email protected]), τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 1519 265 και 213 1519 266].
5
Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στο λεπτομερή έλεγχο των πρακτικών παραλαβής που αποστέλλονται εντός του
πρώτου δεκαήμερου κάθε επόμενου μήνα από τις Επιτροπές Παραλαβής των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς
τους καθώς και των λοιπών παραστατικών (δελτία αποστολής κλπ). Μετά τον έλεγχο, οι Συντονιστές διαβιβάζουν
στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ [Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδομάτων, Τμήμα Παροχών Κοινωνικής
Στήριξης Οικογενειών, υπόψη κας Βρακατσέλη Θωμαής (e-mail: [email protected]) και κας Παππά Αλεξίας (e-mail:
[email protected]), τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 1519 265 και 213 1519 266] εντός του δεύτερου δεκαήμερου
κάθε επόμενου μήνα τα ανωτέρω πρακτικά καθώς και τα λοιπά παραστατικά (δελτία αποστολής, κλπ…) του
προηγούμενου μήνα υλοποίησης για όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του/τους, συνοδευόμενα από
υπολογιστικά φύλλα (excel), στα οποία αναφέρεται ο ακριβής αριθμός σχολικών γευμάτων που παρελήφθησαν
ανά βδομάδα από κάθε Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας, ανά Δήμο, Ανάδοχο και μήνα αναφοράς.
Στα ίδια υπολογιστικά φύλλα, σε ξεχωριστή στήλη, αναγράφονται οι αριθμοί των δελτίων αποστολής κατ’
αντιστοιχία με τα εβδομαδιαία πρακτικά παραλαβής (συν. 3 συνοδευτική φόρμα σε excel).
Συν.1 : σαράντα έξι (46) σελίδες, Πίνακες 1 και 2 συμμετεχόντων σχολικών μονάδων
Συν.2 : μια (1) σελίδα, Υπεύθυνες Δηλώσεις
Συν.3: ένα (1) φύλλο Excel, Συνοδευτική Φόρμα Συντονιστών

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα

Κατάμεστο το Κλειστό Γυμναστήριο Ζαγκλιβερίου για το 1ο Φεστιβάλ Πολεμικών Τεχνών

Κατάμεστο το Κλειστό Γυμναστήριο Ζαγκλιβερίου για το 1ο Φεστιβάλ Πολεμικών Τεχνών

Το Κλειστό Γυμναστήριο Ζαγκλιβερίου φιλοξένησε μια εντυπωσιακή εκδήλωση την Κυριακή 14 Απριλίου, το 1ο Φεστιβάλ Πολεμικών Τεχνών Ζαγκλιβερίου. Η διοργάνωση, υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας