Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

info@gfd.gr

Δευτέρα 27/03/2023

Το χρόνιο σκάνδαλο των Λουτρών Λαγκαδά μέσα από μια καταγγελία

Την απομάκρυνση του τείχους του Βερολίνου από το χώρο των Λουτρών ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Λαγκαδά
Το χρόνιο,σκάνδαλο,Λουτρών Λαγκαδά,καταγγελία ,

Το χρόνιο σκάνδαλο των Λουτρών Λαγκαδά μέσα από μια καταγγελία .

ΠΡΟΣ:

1. Υπουργείο Εσωτερικών

Γραφείο κ. Υπουργού

Σταδίου 27

Αθήνα Τ.Κ. 101 83

2. Υπουργείο Οικονομικών

Διεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων επί των Οικονομικών

Νίκης 5-7

Αθήνα 105 63

3. Υπουργείο Τουρισμού

Λεωφόρος Αμαλίας 12

Αθήνα Τ.Κ. 105 57

4. Εισαγγελέας Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Διαφθοράς

26ης Οκτωβρίου 5

Δικαστικό Μέγαρο

Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 546 2

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Εισαγγελία Αρείου Πάγου

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 12

Αθήνα Τ.Κ. 115 22

2. Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92

Αθήνα, Τ.Κ. 118 53

3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης

Καθηγητού Ρωσσίδου 11

Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 546 55

4. ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

Ελεγκτικού Συνεδρίου

Δημαρχείο Καλαμαριάς

Κομνηνών 58 Τ.Κ. 551 32

Καλαμαριά Θεσσαλονίκη

5. Δήμος Λαγκαδά

Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

Ν. Παπαγεωργίου 1

Λαγκαδάς Τ.Κ. 57 200

ΛΑΓΚΑΔΑΣ 18/04/2019

ΑΝΑΦΟΡΑ

Του Θεόδωρου Σαββίδη του Παναγιώτη, κάτοικου Λαγκαδά, Τ.Κ. 57200, οδός Παύλου Μελά 22

ΚΑΤΑ

1. Της συμπεριφοράς, ενεργειών και παραλείψεων:

Α) Του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά

Β) Του Δ.Σ. της ‘’Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.)’’ Μονοπρόσωπη Α.Ε.

2. Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την κύρωση των υπ’ αριθ. 214/2012 ποσού 600.000 ευρώ και υπ’ αριθ. 42/2016 ποσού 750.000 ευρώ αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά.

Κύριοι,

Έχω την τιμή να Σας αναφέρω τα παρακάτω:

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ

Στις 7 Νοεμβρίου του 1956 και με το Τεύχος πρώτο (Αριθμός Φύλλου 269) δημοσιεύτηκε το Βασιλικό Διάταγμα του Βασιλιά Παύλου των Ελλήνων που σχετίζεται με την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά στο Δήμο Λαγκαδά. Στο άρθρο 1 του σχετικού Διατάγματος αναφέρεται ότι παραχωρείται στο Δήμο Λαγκαδά για είκοσι πέντε (25) χρόνια η εκμετάλλευση των Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά με τους όρους που αναφέρονται στην υπ’ αριθμόν 26, της 11 Ιουνίου 2006 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. Η χρονική διάρκεια της εκμετάλλευσης των Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά πήρε παράταση για άλλα είκοσι δύο (22) χρόνια με Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 219/14-12-1978). Ιδιαίτερα αναφέρεται πως ποσοστό 30% επί των πραγματοποιημένων ακαθάριστων εισπράξεων θα καταβάλλεται στο Ε.Ο.Τ. για την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεών του. Αποδ. Νο 9.

Η Δημοτική Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά εδρεύει στο Δήμο Λαγκαδά, ιδρύθηκε στις 25/05/1956, δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 11129/56 τ. Α’ 25 Μαΐου 1956 Β, Διάταγμα. Αποδ. Νο 6

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΑΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στην Αθήνα την 5η Ιανουαρίου του έτους 2005, η εταιρία με την επωνυμία ‘’Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρία’’ που αποκαλείται για λόγους συντομίας Ε.Τ.Α. και αφετέρου ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία ‘’Δήμος Λαγκαδά’’ του Νομού Θεσσαλονίκης και εκ Τρίτου της δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ‘’ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ’’ που εδρεύει στα Λουτρά Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Ιωάννη Καραγιάννη, Πρόεδρο Δ.Σ. της Επιχείρησης δυνάμει της υπ’ αριθ. 37/08-12-2004 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, δυνάμει της υπ’ αριθ. 328/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά, υπογράφουν ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣΣ (ξενοδοχείο, υδροθεραπευτήριο, πισίνα, κτίριο Φίλιππος, κτίριο αναπήρων, κτίριο ΕΚΑΒ, Κεντρική Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων) ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ που αποκαλείται για λόγους συντομίας ‘’Παραχωρησιούχος’’.

Το Συγκρότημα αυτό παραχωρήθηκε το έτος 1956 στον Δήμο Λαγκαδά, χωρίς αντάλλαγμα, για αξιοποίηση και εκμετάλλευση για 25 χρόνια, ο δε χρόνος παραχώρησης παρατάθηκε στη συνέχεια δυνάμει του Π.Δ. της 09/11/1978 μέχρι την 31/12/2002.

Ήδη η Ε.Τ.Α., με την παρούσα παρατείνει εκ νέου την παραχώρηση προς τον Παραχωρησιούχο του Συγκροτήματος χωρίς αντάλλαγμα. Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται μέχρι 31/12/2024.

Ο Δήμος θα παραμείνει αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος με την εκ τρίτου συμβαλλόμενη Δημοτική Επιχείρηση για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή.

Όλα τα έργα που θα απαντηθούν θα εκτελούνται πάντοτε μετά από προηγούμενη σχετική έγκριση της Ε.Τ.Α. (η δε ολοκλήρωση τους θα πιστοποιείται από την Τεχνική Διεύθυνση της Ε.Τ.Α.), οι δε απαιτούμενες άδειες θα εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές, με ευθύνη και δαπάνη του Παραχωρησιούχου, στο όνομα του ιδιοκτήτη Ε.Ο.Τ. ή της Ε.Τ.Α.

Τα παραπάνω έργα θα περιέχονται από της κατασκευής τους στην κυριότητα του ιδιοκτήτη του ακινήτου Ε.Ο.Τ. θα παραμείνουν δε επ’ ωφέλεια του Συγκροτήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης και μετά τη λήξη ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λύση αυτής θα περιέρχονται στη διοίκηση και διαχείριση της Ε.Τ.Α., χωρίς ο Παραχωρησιούχος να δικαιούνται να ζητήσει οποιοδήποτε αποζημίωση γι’ αυτά, για οποιαδήποτε αιτία, ούτε και κατά τις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις.

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου αποτελούν ιδιαιτέρως ουσιώδη όρο της παρούσας.

Απαγορεύεται ρητώς η ολική ή μερική μίσθωση ή με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω παραχώρηση του Συγκροτήματος καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της εκμετάλλευσης ή διαχείρισης του ιαματικού νερού ή της εδαφικής έκτασης και των εγκαταστάσεων, ως και η μετατροπή της μορφής της επιχείρησης, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη έγκριση της Ε.Τ.Α.

Πριν την κανονική λήξη του χρόνου διάρκειας της, η σύμβαση λύεται στις περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, λόγω παράβασης οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι και συμφωνήθηκαν όλοι ως ουσιώδεις ή τις διατάξεις του Α.Κ. ή άλλων νόμων.

Την εν λόγω Σύμβαση υπογράφουν : 1) για την Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.) ο Διευθύνων Σύμβουλος, 2) για το Δήμο Λαγκαδά ο Δήμαρχος Λαγκαδά, 3) για τη Δημοτική Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά ο Πρόεδρος Δ.Σ. που είναι και ο Δήμαρχος Λαγκαδά.

Η παραπάνω Σύμβαση βρίσκεται στην Ε.Τ.Α., στη Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά και στο Δήμο Λαγκαδά.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ (Δ.Ε.Ε.Ι.Π.Λ.) ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

Το αρχικό κεφάλαιο της Επιχείρησης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62345/22-11-1988 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 887/Β/09-12-1988) ορίστηκε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου δραχμών (1.000.000δρχ.) το οποίο διέθεσε ο Δήμος Λαγκαδά.

Με την υπ’ αριθ. Ε.Σ. 50483/18-12-1991 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης συμπληρώνονται οι σκοποί της Επιχείρησης.

Με την υπ’ αριθ. Ε.Σ. 7348/24-09-1996 (Φ.Ε.Κ. 328/Β/13-05-1996 ) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Θεσσαλονίκης, αυξάνεται το ύψος του κεφαλαίου της Επιχείρησης κατά 5.000.000 δραχμές και το οποίο καθορίζεται πλέον στα 6.000.000 δραχμές.

Με την υπ’ αριθ. 31042/10-10-2000 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ. 1403/Β’/ 17-11-2000) αυξάνεται εκ νέου το ύψος του κεφαλαίου της Επιχείρησης με σχετική τροποποίηση της συστατικής πράξης κατά 100.000.000 δραχμές.

Το κεφάλαιο που διαθέτει ο Δήμος ο Δήμος Λαγκαδά στη Δημοτική Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά ανέρχεται στα 106.000.000 δραχμές. (311.078,50 ευρώ)

Με την υπ’ αριθ. 46198/11-12-2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ. 1955/Β’/31-12-2003) επέρχεται νέα αύξηση του κεφαλαίου της Επιχείρησης κατά 200.000 ευρώ το οποίο και καθορίζεται πλέον στις 511.078,50 ευρώ.

Με την υπ’ αριθ. 15057/11-04-2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ. 521/Β’/19-04-2005) τροποποιείται εκ νέου η συστατική πράξη της Επιχείρησης με αύξηση του κεφαλαίου της κατά 500.000 ευρώ. Το κεφάλαιο που διαθέτει ο Δήμος Λαγκαδά στη Δ.Ε.Ε.Ι.Π.Λ. είναι 1.011.078,50 ευρώ.

Η Δημοτική Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά στις 28 Δεκεμβρίου 2009 εμφανίζει σωρευτικές ζημιές – 2.067.793,62 ευρώ, αν προσθέσουμε και τις χρηματοδοτήσεις που έλαβε από το έτος 2002 (300.000 + 200.000 + 500.000) 1.000.000 ευρώ με τις αντίστοιχες αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ 1403/Β’/17-11-2000, 46198/11-12-2003, 15057/11-4-2005) εμφανίζει πραγματικές ζημιές – 3.067.793,62, αν υπολογιστεί και ο κύκλος εργασιών, που είναι απολύτως μετρητοίς, και μεγάλος, τότε η πραγματική ζημιά της Επιχείρησης από το έτος 2002 μέχρι το έτος 2009 υπερβαίνει τα 6.000.000 ευρώ. Αποδ. Νο 8.

Η Δημοτική Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά μετατρέπεται στις 29 Δεκεμβρίου 2009 σε Ανώνυμη Εταιρία, με τον διακριτικό τίτλο ‘’Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.) Μονοπρόσωπη Α.Ε. λειτουργεί στην ίδια έκταση και τις εγκαταστάσεις που είναι περιουσία της Ε.Τ.Α., εκμεταλλεύεται το ιαματικό νερό χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη έγκριση της Ε.Τ.Α.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…..

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα