Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Σάββατο 15/06/2024

Δεν ήταν Σεξιστική η επίθεση του Δημάρχου Λαγκαδά προς την Ν. Ανδρεάδου

ΟΧΙ είναι  η επίσημη μας θέση σε Σεξιστική επίθεση του Δημάρχου Λαγκαδά προς την Ν. Ανδρεάδου όπως μας περιγράφουν δικηγορικοί κύκλοι μετά την αναφορά της κ. Ανδρεάδου για σεξιστική επίθεση από τον δήμαρχο Λαγκαδά στο Δημοτικό Συμβούλιο .

Μπήκαμε στην διαδικασία μετά από τα δημοσίευματα περί Σεξιστικής Επίθεσης να ενημερωθούμε από δικηγόρους και έμπειρους ανθρώπους στέλνοντας το βίντεο από το Δημοτικό Συμβούλιο να μας πουν την γνώμη τους για το επίμαχο σημείο της κόντρας μεταξύ του Δημάρχου Λαγκαδά Ιωάννη Ταχματζίδη και της Επικεφαλής με την αντιπολίτευση  Νίκης Ανδρεάδου .

Οι απόψεις δυο γυναικών δικηγόρων ήταν ότι είναι στα όρια στης Σεξιστικής επίθεσης και οι απόψεις αντρών δικηγόρων ήταν ότι δεν υπάρχει σεξιστική επίθεση .

Σύμφωνα με τα παραπάνω το ψάξαμε ποιο βαθιά το θέμα και ρωτήσαμε επιστήμονα Συνταγματικού δικαίου για να είμαστε σίγουροι οτι δεν πρόκειτε να αδικήσουμε κανέναν και συμφώνησε ότι δεν είναι Σεξιστική η επίθεση αλλά είναι έκφυλη διάκριση και ανισότητες και μας παράπεμψε στο Άρθρο 03 – Ορισμοί και στο Gender mainstreaming  ……

Τι είναι όμως όλα αυτά που είναι άγνωστες λέξεις για το κοινό … 

Έμμεση διάκριση – έκφυλη διάκριση και ανισότητες υφίσταται όταν μία διάταξη, ένα κριτήριο ή μία πρακτική εκ πρώτης όψεως ουδέτερη θίγει ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ατόμων του ενός φύλου, εκτός εάν αυτή η διάταξη, το κριτήριο ή η πρακτική είναι κατάλληλη και αναγκαία και μπορεί να δικαιολογηθεί από αντικειμενικούς λόγους άσχετους προς το φύλο –

Άρθρο 03 – Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος ορίζονται τα κάτωθι:
1. Ένταξη της Διάστασης του Φύλου σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming): Για το σκοπό της επίτευξης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, η διάσταση του φύλου εντάσσεται σε όλους τους τομείς του ιδιωτικού και δημοσίου βίου και ιδίως στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική της χώρας. H ένταξη της διάστασης του φύλου στους τομείς του προηγουμένου εδαφίου, αποτελεί μέθοδο για τη βελτίωση του σχεδιασμού, της άσκησης και αξιολόγησης των ασκούμενων πολιτικών και της αποτίμησης των συνεπειών κάθε προγραμματισμένης δράσης, συμπεριλαμβανόμενης της νομοθετικής.
2. Θετικά μέτρα: Πράξεις και αποφάσεις που λαμβάνονται από τη διοίκηση οι οποίες αποσκοπούν στην εξάλειψη των ανισοτήτων των φύλων, σύμφωνα με το άρθρο 116 παρ.2 του Συντάγματος. Για τη λήψη των μέτρων του προηγουμένου εδαφίου, λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά χαρακτηριστικά και καταστάσεις που συνδέονται με το φύλο, υπέρ του οποίου λαμβάνονται τα σχετικά μέτρα, καθώς και η ενδεχόμενη συρροή τους με άλλες αιτίες διάκρισης, όπως ιδίως η εθνική ή και κοινωνική προέλευση, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η αναπηρία, ο σεξουαλικός ή γενετήσιος προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου, οι θρησκευτικές, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις.
3. Θετικές δράσεις: H ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας των αρμόδιων κρατικών ή αιρετών οργάνων για την πρόληψη των ανισοτήτων των φύλων και για την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε σχέση με αυτές.
4. Ουσιαστική Ισότητα: Η εκ των πραγμάτων (de facto) ισότητα των φύλων, μέσω της οποίας διευρύνεται και κατοχυρώνεται στην πράξη η τυπική νομική ισότητα και η προστατευτική και διορθωτική ή επανορθωτική διάσταση της ισότητας των φύλων. Μέσω της ουσιαστικής ισότητας των φύλων διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες σε κάθε έκφανση του ιδιωτικού και δημόσιου βίου, αίρονται οι διακρίσεις και ανισότητες πολλαπλών μορφών και βελτιώνονται ουσιαστικά οι συνθήκες διαβίωσης του γυναικείου φύλου.
5. Σχέδια Ισότητας: Σύνολο ολοκληρωμένων και αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων, τα οποία εκπονούνται από εμπορικές επιχειρήσεις, εφαρμόζονται μετά από ανάλυση της υφιστάμενης κοινωνικής πραγματικότητας και θέτουν συγκεκριμένους στόχους, στρατηγικές και πρακτικές για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. Στα σχέδια ισότητας συμπεριλαμβάνονται προβλέψεις για την υιοθέτηση αποτελεσματικών συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης των καθορισμένων στόχων.
6. α) Άμεση διάκριση με βάση το φύλο : Κάθε πράξη ή παράλειψη που θέτει εμφανώς σε μειονεκτική θέση τα πρόσωπα λόγω φύλου ή εντολή ή παρότρυνση ή και συστηματική ενθάρρυνση των προσώπων σε δυσμενή ή άνιση μεταχείριση λόγω φύλου, καθώς και κάθε πράξη δυσμενούς ή και άνισης μεταχείρισης του γυναικείου φύλου, ιδίως λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας.
β) Έμμεση διάκριση με βάση το φύλο : Κάθε πράξη ή παράλειψη που θέτει σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση τα πρόσωπα λόγω φύλου δυνάμει μιας ουδέτερης εκ πρώτης όψεως διάταξης, κριτηρίου ή πρακτικής.
7. Πολλαπλή διάκριση με βάση το φύλο: Κάθε πράξη ή παράλειψη που θέτει σε μειονεκτική θέση τα πρόσωπα λόγω φύλου σε συνδυασμό με ένα ή περισσότερα άλλα χαρακτηριστικά, όπως ιδίως η εθνική ή και κοινωνική προέλευση, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η αναπηρία, ο σεξουαλικός ή γενετήσιος προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου, οι θρησκευτικές, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις.
8. Βία στην εργασία: Συνιστά επίθεση, σωματική, ψυχολογική ή λεκτική εντός εργασιακού χώρου και γενικότερα σε συνθήκες που σχετίζονται με την εργασία.
9. Σεξισμός : Πρακτική μέσω της οποίας υποβαθμίζονται τα άτομα με βάση το φύλο τους.
10. Γλωσσικός σεξισμός ή σεξιστική γλώσσα: Η χρήση της γλώσσας η οποία αποτυπώνει τις σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα φύλα και λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να διαιωνίζεται και να νομιμοποιείται η εξουσία του ανδρικού φύλου επί του γυναικείου.
11. Παρενόχληση : Κάθε ανεπιθύμητη συμπεριφορά συνδεόμενη με το φύλο ενός προσώπου, με σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειάς του και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με την περ. γ του άρθρου 2 του ν.3896/2010.
12. Σεξουαλική παρενόχληση : Οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα με αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος γύρω από αυτό, σύμφωνα με την περ. δ του άρθρου 2 του ν.3896/2010.
13. Σήμα Ισότητας : Tίτλος που χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στις εμπορικές επιχειρήσεις ως επιβράβευση για την εφαρμογή πολιτικών ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών των εργαζομένων γυναικών και ανδρών.
14. Δίκτυο δομών : Για τις ανάγκες του παρόντος, τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών, οι Ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και η 24άωρη πανελλαδική τηλεφωνικής γραμμής SOS 15900 καλούνται «Δίκτυο Δομών».

Τι είναι το Gender mainstreaming

Ο συντονισμός της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται επί του παρόντος υπό την κεντρική ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, με επικεφαλής την Επίτροπο για την Ισότητα, Helena Dalli.

Μέσα στη ΓΔ JUST υπάρχει μια ειδική Μονάδα Ισότητας των Φύλων (Μονάδα Δ.2) για το συντονισμό των εργασιών της Επιτροπής, καθώς και μια Διυπηρεσιακή Ομάδα για την Ισότητα των Φύλων (ISG), με μέλη από όλες τις ΓΔ και τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Το ISG συντονίζει την υλοποίηση δράσεων για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στις πολιτικές και τα ετήσια προγράμματα εργασίας για τους αντίστοιχους τομείς πολιτικής τους.

Η Μονάδα Ισότητας των Φύλων ασχολείται με: νομικές πτυχές (παρακολούθηση του κεκτημένου για την ισότητα των φύλων και τη νέα νομοθεσία) και ζητήματα πολιτικής, όπως η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, η ευαισθητοποίηση και η χρηματοδότηση.

Γίνεται επίσης διαβούλευση, τόσο επίσημα όσο και ανεπίσημα, όταν προτείνεται νέα νομοθεσία. Στο πλαίσιο της διυπηρεσιακής διαβούλευσης, η Μονάδα Φύλων μπορεί να κάνει προτάσεις για να αντικατοπτρίζονται θέματα ισότητας των φύλων σε προτάσεις.

Η Μονάδα έχει έναν υπεύθυνο επικοινωνίας για κάθε ΓΔ, που τους υποστηρίζει ώστε να συμπεριλάβουν την προοπτική του φύλου στις δραστηριότητες και τις διαδικασίες τους, και υποστηρίζει επίσης τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), ως εμπειρογνώμονες κατά τις διαβουλεύσεις και τον δημόσιο διάλογο.

Προσδίδει στις ΟΚΠ της ΕΕ έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τόσο μέσω επίσημων όσο και ανεπίσημων διαδικασιών.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των πολιτικών, η ΓΔ JUST και η Μονάδα Ισότητας των Φύλων διοργανώνουν δημόσιες διαβουλεύσεις και σεμινάρια με κοινωνικούς εταίρους για συγκεκριμένα θέματα για τη συγκέντρωση πληροφοριών από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων.

Στις 5 Μαρτίου 2020, η Επιτροπή παρουσίασε τη στρατηγική της για την ισότητα των φύλων 2020-2025.

Η στρατηγική καθορίζει στόχους πολιτικής και δράσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων για την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη και «επιδιώκει να συμπεριλάβει την προοπτική του φύλου σε όλους τους τομείς πολιτικής, σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα στάδια χάραξης πολιτικής».

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα