Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Παρασκευή 08/12/2023

Καταγγελία κατά του Δήμου Λαγκαδά και Λουτρά Λαγκαδά

Πρός

1) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

    ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2) ΤΑΙΠΕΔ

    ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 & ΣΤΑΔΙΟΥ 105 62

    ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ

3) ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

    ΒΟΥΛΗΣ 7 Τ.Κ 105 62 – ΑΘΗΝΑ

4) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

    ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ

    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

    ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

    ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 2

    ΤΚ: 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

 

ΕΕΙΠΛ ΜΑΕ ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

 

  1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ – ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
  2. ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑ
  3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ – ΝΕΑ ΑΡΧΗ
  4. ΤΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ
  5. ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

  1. ΣΑΜΟΥ ΧΡΥΣΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
  2. ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

 

ΛΑΓΚΑΔΑΣ 13/2/2023

ΑΝΑΦΟΡΑ

Του Ιωάννη Γιάννογλου του Δημητρίου ,κάτοικου Λαγκαδά Τ.Κ 57200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ.

 

Λαμβάνω την τιμή να Σας αναφέρω τα παρακάτω:

Κατά εφαρμογή των άρθρων 266,269 του Κ.Ν 3463/2006 η Ε.Ε.Ι.Π.Λ ΜΑΕ ΛΟΥΤΡΑ

ΛΑΓΚΑΔΑ με ΑΦΜ 090084052 ΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ με αριθμό ΜΑΕ 69121/62/β/09/140 δραστηριοποιείται από τις 29 Δεκεμβρίου 2009 με έδρα τα Λουτρά Λαγκαδά , αφου προηγούμενα έλαβε την άδεια για δραστηριοποίηση από την ιδιοκτήτρια του ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ “” ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (ΕΤΑ) “” .

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πάγων Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε είναι διορισμένο απο το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης .

Η Επιχείρηση Εμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (  Ε.Ε.Ι.Π.Λ ΜΑΕ ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ) Μονοπρόσωπη Α.Ε εδρεύει στα Λουτρά Λαγκαδά και έχει αφενός μεν την αποκλειστική χρήση ανάπτυξη , αξιοποίηση , διοίκηση , διαχείριση , λειτουργίας , συντήρησης και εμπορικής εκμετάλλευσης του συγκροτήματος των Λουτρών , αφετέρου δε του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του Ιαματικού Φυσικού Πόρου κυριότητας της εταιρίας με την επωνυμία < Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρία > (πρώην < Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία > ).

Σύμφωνα με την ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ της Πέμπτης  (5ης) Ιανουάριου του 2005 . Το συγκρότημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εγκαταστάσεις ; Iαματικες Πηγές Τουριστικής Σημασίας Λαγκαδά , το Υδροθεραπευτήριο , το ξενοδοχείο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ,  Αθλητικές εγκαταστάσεις και δυο κολυμβητήρια . Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται μέχρι τις 31-12-2024 .

 Το ΑΡΘΡΟ 10 μεταβίβασης εκμετάλλευσης ορίζει ότι : < Απαγορεύεται ρητώς η ολική η μερική μίσθωση η με οποιονδήποτε τρόπο  περαιτέρω παραχώρηση του Συγκροτήματος καθώς και με οποιονδήποτε τρόπο της εκμετάλλευσης η διαχείρισης των Ιαματικών Νερών η της Εξωτερικής έκτασης και των εγκαταστάσεων , ως και η μετατροπή της μορφής της επιχείρησης , χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη έγκριση της ΕΤΑ . >

Το Δ.Σ της  Ε.Ε.Ι.Π.Λ ΜΑΕ ΛΟΥΤΡΑ  ΛΑΓΚΑΔΑ αποφασίζει ( ΑΠΟΦΑΣΗ 81//14-12-2020 ) ετήσια παράταση των δύο (2) εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίηση μίσθωσης

( ΑΠ 1060 / 18-12-2020 ) σε εκτέλεση της απόφασης 81/14-12-2020 προστίθενται αυθαίρετα το κυλικείο και τα αποδυτήρια που παραχωρούνται στο Δημήτρη Βλαχίδη με δωρεαν ηλεκτροδότηση όλου του συγκροτήματος της πισίνας με ανυπολόγιστο κόστος και οδηγώντας τα Λουτρ;a Λαγκαδά σε χρεωκοπία και δέσμευση των λογαριασμών .

Σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν. 4555/2018 παρ.1,2,3 ( Υποχρεωτικός Έλεγχος Νομιμότητας Αντικατάσταση του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ αποστέλνονται προς Έλεγχο και οι αποφάσεις και των Μονομετοχικων Ανωνύμων Εταιριών ΟΤΑ που αφορούν την Μίσθωση ακινήτων από τρίτους , η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο Νομιμότητας συνοδευόμενη από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και από τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για την Νόμιμη Έκδοσης της , μέσα σε προθεσμία (15 ) ημερών από την Συνεδρίαση του Συλλογικού Οργάνου .

Ο Επόπτης ΟΤΑ Ελέγχει την Νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ( 30 ) ημερών από την παρέλευση της στην ΑΥΕ ΟΤΑ και εκδίδει Υποχρεωτικά ειδική πράξη . Η Μη εκδοσή της ειδικής πράξης του προηγούμενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του Επόπτη ΟΤΑ .

Το κυλικείο δεν περιλαμβάνεται στις εγκαταστάσεις της άνω σύμβασης παραχώρησης της Πέμπτης ( 5ης ) Ιανουαρίου 2005   ( άρθρο 1.2 ) δεν περιήλθε απο την κατασκευή του στην κυριότητα των ιδιοκτητών ΕΟΤ ( άρθρο 5.4 ) . Δεν έχει συνταχθεί μελέτη, πιθανόν δεν έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες άδειες για την εκτέλεση του έργου του Κυλικείου ( η δε ολοκλήρωση του δεν πιστοποιήθηκε από την τεχνική διεύθυνση της ΕΤΑ ) (άρθρο 5.2,5.3 ).

Άρθρο 5.2 Όλες οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για την σύνταξη των μελετών , την έκδοση απαραίτητων αδειών , ως και την εξέλιξη την έργων ανακαίνισης και αναβάθμισης του Συγκροτήματος , βαρύνουν αποκλειστικά των Παραχωρησιούχο .

Αρθρο 5.3 Όλα τα έργα που απαιτήθηκαν για την υλοποίηση των ανωτέρω μελετών (άρθρο 5.1) θα εκτελούνται πάντοτε μετά την προηγούμενη σχετική έγκριση της ΕΤΑ . ( Η δε ολοκλήρωση τους θα πιστοποιείται από την Τεχνική Διεύθυνση της ΕΤΑ .

Με αποκλειστική φροντίδα ,ευθύνης και έξοδα του Παραχωρησιούχου και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία .

Οι δε απαιτούμενες άδειες θα εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές με ευθύνη και δαπάνες του Παραχωρησιούχου στο όνομα του ιδιοκτήτη ΕΟΤ η της ΕΤΑ .

Άρθρο 5.4 τα παραπάνω έργα θα περιέρχονται από της κατασκευής τους στην κυριότητα της ιδιοκτησίας των ακίνητων ΕΟΤ . Θα παραμένουν δε επί ωφελεία του Συγκροτήματος καθόλη την διάρκεια της παραχώρησης και μετά την λήξη η οποιαδήποτε τρόπο λύση αυτής θα περιέχονται στην διοίκηση και διαχείριση της ΕΤΑ χωρίς ο Παραχωρησιούχος να δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση για αυτά , για οποιαδήποτε αιτία , ούτε κατά τις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις .

Άρθρο 5.5 οι ανωτέρω υποχρεώσεις των παραχωρησιούχων αποτελούν ιδιαιτέρως ουσιώδη όρο της παρούσας .

Άρθρο 3ο Μορφές εκμετάλλευσης : O Δήμος Λαγκαδά θα παραμείνει αλληλέγγυος και ολόκληρον υπεύθυνος  με την Δημοτική Επιχείρηση για την ολοκλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύμβαση αυτή . Αντίγραφα της ως άνω Σύμβασης Παραχώρησης βρίσκονται στην ΕΤΑ στον Δήμο Λαγκαδά και στην ΔΟΥ Λαγκαδά .

Το Δ.Σ της Ε.Ε.Ι.Π.Λ ΜΑΕ ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ( απόφαση 64/14-9-2020 εγκρίνει την Δωρεάν Παραχώρηση χρήσης του Ξύλινου Διώροφου οικίσκου Εξωτερικού χώρου των Ιαματικών Πηγών , στην Εθελοντική Ομάδα ΕΣΕΠΑ Λαγκαδά . Ο ξύλινος διώροφος οικίσκος βρίσκεται εντός της έκτασης 87.808,168 τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας της ΕΤΑ  .

Δεν περιήλθε από της κατασκευής του στην κυριότητα του ιδιοκτήτου ΕΟΤ ( άρθρο 5.4) . Δεν έχει συνταχθεί μελέτη , δεν έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες άδειες , για την εκτέλεση των έργων του ξύλινου οικίσκου η δε ολοκλήρωση τους δεν πιστοποιήθηκε απο την Τεχνική Διεύθυνση της ΕΤΑ ( άρθρα 5.2 , 5.3 ) .

 Το κυλικείο , τα αποδυτήρια , ο Ξύλινος οικίσκος πρέπει να περιέρχονται από τις κατασκευής τους στην κυριότητα του ιδιοκτήτη των ακινήτων ΕΟΤ , και μετά την λήξη η κάθε οποιοδήποτε τρόπο λύση αυτής περιέρχονται στην Διοίκηση της ΕΤΑ ( άρθρο 5.4) .

ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΞΥΛΙΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ( ΑΠ 820/ 30-9-2020 ) ΣΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ αναφέρεται : ¨΄ Η παρούσα σύμβαση λύεται :

Α: Mε την πάροδο της άνω συμφωνημένου χρόνου διάρκειας της .

Β: Mε την παραβίαση έστω και ενός όρου συμφωνητικού ( Π.Χ παραχώρηση χρήσης σε τρίτο πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση Ε.Ε.Ι.Π.Λ ΜΑΕ ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ .

Παρατήρηση : Ε.Ε.Ι.Π.Λ ΜΑΕ ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ παραβιάζει την σύμβαση με την ΕΤΑ .

Δεν εχει την ρητή και έγγραφη έγκριση της Ε.Τ.Α για την Παραχωρηση  των δυο (2) κολυμβητικών δεξαμενών του Κυλικείου των αποδυτηρίων και του Ξύλινου Οικίσκου .

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ι.Π.Λ ΜΑΕ ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ για την έγκριση των αποφάσεων του ΔΕΝ φαίνεται να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 7 Ν 4257/2014 και του άρθρου 116 < Υποχρεωτικός ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 225 Ν 3852/2010 > του Ν.4555/2018  ( ΦΕΚ 133Α/ 19-07-2018 ) . Δεν αναφέρεται < η αποστολή της απόφασης του διοικητικού Συμβουλίου κατακύρωσης για τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης > ενδεχομένως , δεν διαβιβάστηκαν οι αποφάσεις αναφορικά με  την μερική μίσθωση των δεξαμενών κολύμβησης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.

Παρατήρηση : Eιναι πρωτόγνωρο σε επίσημο Έγγραφο να αναφέρεται ο Μισθωτής μόνο με τα αρχικά του . Ενδεχομένως ο Μισθωτής δεν είναι συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις το προηγούμενο διάστημα .

 Την υπ.αριθμ. 34/ 2021 απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ι.Π.Λ ΜΑΕ ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ

Εγκρίνει τοποθέτηση παιδικών φουσκωτών παιχνιδιών και τραμπολίνο στο πλαϊνό μπροστινό χώρο εισόδου των δυο κολυμβητικών δεξαμενών για την περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2019 – 2020 -2021 μεχρι το 2022 με δωρεάν ρευμα και νερό πάνω απο 120,000,00 ευρώ ζημία για τους δημότες  .

Η έκταση ειναι ιδιοκτησία της ΕΤΑ .

Η Ε.Ε.Ι.Π.Λ ΜΑΕ ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ παραβιάζει ουσιώδεις όρους της Σύμβασης Παραχώρησης με την ΕΤΑ , παραχωρεί εξωτερική έκταση της ΕΤΑ χωρις την ρητή έγγραφη έγκριση της ΕΤΑ . ( άρθρο 10 ).

Το ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΝΑΔΑΣΩΤΩΝ ( ΕΣΕΠΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ) αναγνωρισθηκε από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με αριθμό Μητρώου Α.Μ 10130 /11-01-2018 .

Το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ι.Π.Λ ΜΑΕ ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ συζητά και λαμβάνει απόφαση ( Αρ.Αποφασης 64/14-09-2018 ) επι της υ𨨠αριθμ. 760/8-09-2020 αιτησης του ΕΣΕΠΑ Λαγκαδά .

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη των μελών του Σώματος την υπ.αριθμ, 760/8-09-2020 το περιεχόμενο της οποίας έχει ως ακολούθως :

< ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΘΕΜΑ : < Παραχώρηση χρήσης χώρου εντός των Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά >

Η εθελοντική ομάδα  ΕΣΕΠΑ ΛΑΓΚΑΔΑ σας ενημερώνει για την μορφή της τοπικής ομάδας αφού έχουμε συσταθεί σαν τοπικός σύλλογος με ΑΦΜ και έδρα στην Πόλη του Λαγκαδά με αριθμό μητρώου πολιτικής προστασίας 22/2019 .

Είκοσι πέντε εκπαιδευόμενοι εθελοντές , δυο οχήματα παντός εδάφους 4χ4  , ένας αυτόματος απινιδωτής και 6 πλήρως εξοπλισμένα φαρμακεία και 3 φορεία , πλήθος σωστικών και πυροσβεστικών εργαλείων είναι ο εξοπλισμός που βοηθάει εμάς και τους συμπολίτες μας τόσο σε καθημερινές ανάγκες όσο και σε έκτακτες φυσικών καταστροφών

Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις δράσεις μας , και τις εκπαιδεύσεις στον τομέα των πρώτων βοηθειών , φυσικών καταστροφών , ζητούμε την παραχώρηση χρήσης στεγασμένου χώρου εντός της έκτασης των ιαματικών πηγών Λουτρών Λαγκαδά για την συνεχή εξάσκηση των μελών μας και για την αποθήκευση εξοπλισμού

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη βοήθεια σας που θα μας κάνει καλύτερους και περισσότερους .

Με Εκτίμηση

Για την εθελοντική ομάδα ΕΣΕΠΑ ΛΑΓΚΑΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Το Διορισμένο απο το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ι.Π.Λ  Μ.Α.Ε εγκρινει ( Απόφαση 74/11-10-21 ) την ανανέωση της Δωρεάν παραχώρησης χρησης του Ξύλινου Διώροφου Οικίσκου στην Εθελοντική Ομάδα ΕΣΕΠΑ Λαγκαδά περιορισμένης διάρκειας ( με ανανέωση μέχρι και σήμερα σε ετήσια βάση ) με τετευταια συμβαση Στο Λαγκαδά, σήμερα, την 28/12/2022, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:
Α) Της μονοπρόσωπης Δημοτικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ», που εδρεύει στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης (περιοχή Λουτρά Λαγκαδά), με Α.Φ.Μ 090084052 της Δ.Ο.Υ Λαγκαδά και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Πρόεδρο του Δ.Σ αυτού, κ.Βασίλειο Ε. Τσούμαρη σε εκτέλεση της υπ΄αρίθ.73/2022 (ΑΔΑ:61ΦΡΟΚΕ1-2Ι9) η οποία θα καλείται εφεξής χάριν συντομίας «Ε.Ε.Ι.Π.Λ Μ.Α.Ε» και Β) Του Συλλόγου «Εθελοντικό Σώμα Ελλήνων Πυροσβεστών Αναδασωτών» (ΕΣΕΠΑ – Λαγκαδά) που εδρεύει στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 9ΧΧΧΧΧΧΧ4 της Δ.Ο.Υ Λαγκαδά και εκπροσωπείται στο παρόν από τον Πρόεδρο ΔΣ, κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΠΑΣΧΑΛΗ
του Αστέριου μετά και το από 05/02/2018 πρακτικό Δ.Σ. περί συγκροτήσεως σε Σώμα και θα
καλείται εφεξής χάριν συντομίας «β΄συμβαλλόμενος», χωρίς να έχει την ρητή και έγγραφη έγκριση της ιδιοκτήτριας Εταιρίας Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε ( ΕΤΑ) χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 7 Ν 4257 / 2014 και του Αρθρου 116 < υποχρεωτικός έλεγχος – Νομιμοτητας – Αντικατάσταση του άρθρου 255 Ν 3852/2010 > του Νόμου 4555/2018 ( ΦΕΚ 133Α /19-07-2018).

Το Δ.Σ της Ε.Ε.Ι.Π.Λ. αναθέτει ( απόφαση 70/11-10-2021) στην Δικηγόρο κ.α Ελένη Λιανου ( Α.Μ 6737 ) τη σύνταξη και παροχή γνωμοδότησης προς την Επιχείρηση επι του 658/23-09-2021 αιτηματος του μισθωτή των δυο ανοιχτών κολυμβητικών Δεξαμενών στο κ.Δ.Β περί παράτασης της διάρκειας μίσθωσής κατα ενα (1) έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Νομου 4790/2021 ( ΦΕΚ 48Α/31-03-2021 ) .

Στην αίτηση της , η Εθελοντική Ομάδα ΕΣΕΠΑ ΛΑΓΚΑΔΑ αναφέρει μεταξύ άλλων < δυο οχήματα παντός εδάφους 4χ4  >  είναι εξοπλισμός που βοηθάει τους ίδιους και όλους τους συμπολίτες της τόσο σε καθημερινές ανάγκες όσο και σε έκτακτες φυσικές καταστροφές .

Τα δυο αναφερόμενα οχήματα ( επισύναψη φώτο ) είναι ιδιοκτησίας του ΕΣΕΠΑ με ΑΦΜ 099389706 με έδρα τα Ριζώματα Ημαθίας . Ο ΕΣΕΠΑ είναι ανενεργός απο το 2015 καθώς δεν έχει διοικητικό συμβούλιο συνεπώς δεν μπορεί να γίνει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει για την μεταβίβαση των οχηματων . Τα οχήματα κυκλοφορούν από το ΕΣΕΠΑ ΛΑΓΚΑΔΑ που είναι άλλος Σύλλογος με διαφορετικό ΑΦΜ 997171844 της ΔΟΥ Λαγκαδά το ένα μάλιστα είχε συμμετοχή στη Εθνική Παρέλαση του Λαγκαδά το 2019 χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας με τις ευλογιες του Δημάρχου Λαγκαδά Ιωάννη Ταχματζίδη  , χωρίς ασφαλιστική κάλυψη ούτε έχει περάσει ΚΤΕΟ , τα ελαστικά φθαρμένα είναι ανασφαλή με την αστυνομια σε ρόλο παρατηρητή . Το ένα όχημα κινείται και είναι παρκαρισμένο στο χώρο του συγκροτήματος τών Λουτρών Λαγκαδά .

Σημειώνεται ότι το χώρο επισκέπτονται γονείς με τα παιδιά τους και άτομα που αθλούνται και πολλά σχολεία .

Ο αυτόματος απινιδωτής τα έξι πλήρως εξοπλισμένα φαρμακεία , τα τρία φορεία, πλήθος σωστικών και πυροσβεστικών εργαλείων είναι επίσης εξοπλισμός του ΕΣΕΠΑ που εδρεύει στα Ριζώματα Ημαθίας με ΑΦΜ 099389706 και είναι ανενεργός από ετών . 

 

Θέματα έμφασης 2o ΘΕΜΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 

 

Ο  Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής ΑΡ. Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 35481 στις 7 Μαΐου 2015  απευθυνόμενος προς τον Μέτοχο της < Επιχείρησης  Ε.Ε.Ι.Π.Λ ΜΑΕ ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε δηλωνει :

1 . Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στην γνώμη μας , εφιστούμε την προσοχή σας στην σημείωση που παρατίθεται στην παρ.13 στο προσάρτημα της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας .

  1. Επειδή τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας είναι μικρότερα του ημίσεως ½ του μετοχικού κεφαλαίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του Άρθρου 47 Κ.Ν 2190/1920 και συνεπώς επιβάλλεται η εταιρία να λάβει τα προσήκοντα μέτρα ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου αυτού >.

Ο Οικονομολόγος Λογιστής Α’ της < Ε.Ε.Ι.Π.Λ ΜΑΕ ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε > στην από 01/09/2015 Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750.000 ευρώ μετά και από το 23/07/2015 υπόμνημα του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Λαγκαδά αναγνωρίζει  ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν 2190/1920 .

Με με το υπ.Αριθμ. 6687/ 2-3-2017 διαβιβαστικό Δήμου Λαγκαδά Προς την Αποκεντρωμενη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης αναφορικά με την διενέργεια Ελεγχου Νομιμοτητας των δυο αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαγκαδά κατόπιν Ελέγχου επιστράφηκε με τις ενδείξεις < ΑΡΧΕΙΟ 27-03-2017 . με εντολη Γενικού Γραμματέα ο Διευθυντής Διοίκησης στο Δήμο Λαγκαδά λαμβάνοντας τον υπ.αριθμ 11977/13-4-2017 αριθμό Πρωτοκόλλου .

Αν και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Ε.Ε.Ι.Π.Λ. Μ.Α.Ε έγινε κατώτερο απο το ½ του μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ε.Ι.Π.Λ. Μ.Α.Ε δεν συγκαλούν ως οφείλουν την Γενική Συνέλευση μέχρι και σήμερα που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας η των υιοθέτηση άλλων μέτρων ( Άρθρο 47 του Κ.Ν 2190/1920 ) .

Όπως αποτυπώνεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την 31-12-2020 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας , υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων

του ενεργητικού της κατά το ποσό 912.519.47 ευρώ, με συνολικό ύψος ζημιών ύψους 3.177.427.46 ευρώ .

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε 126.224.76 ευρώ έναντι 227.420.12 ευρώ της προηγούμενης χρήσης .

Επίσης τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης ανήλθαν σε ζημίες 102.966.03 ευρώ έναντι ζημιών 123.788.72 ευρω της προηγούμενης χρήσης .

< Δ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

  1. Ενσώματα και άυλα πάγια ( παρ.8 Αρθρο 29 )

Ποσό 1.341.913.54 ευρω ( αναπόσβεστη αξία ) από τα άυλα στοιχεία της εταιρίας αφορά υπεραξία των ακινήτων της Επιχείρησης που προέκυψε από αποτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν 2190/1920 κατά την μετατροπή της εταιρίας σε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ .

Τα άυλα στοιχεία αποσβένονται με συντελεστή 2,5% , καθως με τον Νομο 4049/23-2-2012 άρθρο 39 & 2 το δικαίωμα της εταιρίας για εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων είναι από έναρξη ισχύος του Νόμου για 40 χρόνια .

Τα λοιπά άυλα στοιχεία αφορούν λογισμικά προγράμματα που αποσβένονται με συντελεστή απόσβεσης 20%>

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Η  Ε.Ε.Ι.Π.Λ ΜΑΕ ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε δεν διαθέτει ακίνητα σύμφωνα και με την την 5 Ιανουαριου 2005 Σύμβαση εκμετάλλευσης μεταξύ της ΕΤΑ και του Δήμου Λαγκαδά .

Στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( 31-12-2020 )  η  Ε.Ε.Ι.Π.Λ ΜΑΕ ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε δηλώνει : < Στην χρήση 2015 με απόφαση της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΝ 1812-2015 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 750.000.00 ευρώ με καταβολή μετρητών.

Η εν λόγω αύξηση εγκρίθηκε απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης . Η γενική Συνέλευση αποφάσισε όπως η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου καταβληθεί σε δόσεις , γεγονός που δεν συνέβη και κατά συνέπεια θα πρέπει να ακυρωθεί η αύξηση >.

Το άρθρο 252 Ν 3463 ορίζει ότι δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση των Ανωνύμων Εταιριών ΟΤΑ άμεσα η έμμεσα από του ΔΗΜΟΥΣ .

Η απόφαση 42/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαγκαδά για την χρηματοδότηση της  Ε.Ε.Ι.Π.Λ ΜΑΕ ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε κατα 750.000.00 ευρώ τέθηκε στο αρχείο από την Αποκεντρωμένη  Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης .

Δεν εγκρίθηκε όπως ψευδώς δηλώνει η  Ε.Ε.Ι.Π.Λ ΜΑΕ ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε

Στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις  της η  Ε.Ε.Ι.Π.Λ ΜΑΕ ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε δηλώνει για τα έτη  2016 , 2017 , 2018 , κεφάλαιο ποσού 750.000.00 ευρώ που δεν καταβλήθηκε στην Α.Ε Εταιρία , πρόκειται για Εικονική Εγγραφή και πέρασε της 5ετιας. .

6 Παρά ταύτα προκειμένου να συνεχιστεί η μισθοδοσία τους – δεν τους ενδιαφέρει η ζημιογόνος πορεία της εταιρίας δηλαδή η ζημιά που προκαλείται στο Δημόσιο – δεν αποφασίζουν την λύση της εταιρίας και το διορισμό εκκαθαριστή .

Ακόμη θέλουν να αποφύγουν στην περίπτωση που κλείσει η εταιρία ότι θα εκπέσουν οι διακανονισμοί της Εταιρίας με το Δημόσιο και το ΙΚΑ και θα υποχρεωθούν  με την προσωπική  εξόφληση των οφειλομένων διακανονισμών .

<< 7. Έσοδα και έξοδα ιδιαίτερου ύψους η ιδιαίτερης συχνότητας η σημασίας ( παρ.17 αρθρο 29 ) .

Τα σημαντικότερα ποσά εξόδων της κλειόμενης χρήσης αφορούν σε αμοιβές προσωπικού 87.705.79 ευρώ οι αποσβέσεις παγίων / άυλων 73.153.61 ευρώ και έκτακτα και ανόργανα έξοδα 51.928.25 ευρώ .

Ο κύκλος Εργασιών αφορά στο σύνολο του την κύρια δραστηριότητα της εταιρίας και ανήλθε σε 126.224.76 ευρώ >>.

Συμπέρασμα : Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά ( Ε.Ε.Ι.Π.Λ. ) Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Παραβιάζει ιδιαιτέρως ουσιώδεις όρους της Σύμβασης Παραχώρησης Υδροθεραπευτικού και Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος των Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά – ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ – Ν. Θεσσαλονίκης με την Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης , Παραβιάζει τον υποχρεωτικό έλεγχο Νομιμότητας απο την Αυτοτελή Υπηρεσία Επιτρόπου , ΔΕΝ συγκαλεί Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρίας αν και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν 2190 / 1920 του ( μείωση Κεφαλαίου κάτω του ημίσεως ½  ) καταχωρίζει εικονικές εγγραφές στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις Επιτρέπει την κυκλοφορία αυτοκινήτου ανασφάλιστου χωρίς αριθμό κυκλοφορίας και τέλη κυκλοφορίας εντός του Συγκροτήματος των Λουτρών . Την ζημια απο το ρεύμα τόσων χρόνων ποιος θα την πληρώσει που ξεπερνάει τις 120,000,00 ευρώ σύμφωνα με τις μελέτες  περί λειτουργίας πισίνας ολυμπιακών διαστάσεων που οδήγησε τα Λουτρά Λαγκαδά στην καταστροφή  .

 

Παρακαλώ για τις δικές Σας Ενέργειες

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα

Aδεια προστασίας μητρότητας σε όλες τις μισθωτές

Με διατάξεις στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών

Εργασίες ασφαλτόστρωσης και συντήρησης οδών

Εργασίες ασφαλτόστρωσης και συντήρησης θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα εξής σημεία του οδικού δικτύου: A. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην