Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Σάββατο 25/05/2024

Λαγκαδάς παραλίγο θύματα θα είχαμε στην παιδική χαρά στο Μπίλλειο

Λαγκαδάς παραλίγο θύματα θα είχαμε στην παιδική χαρά στο Μπίλλειο καθώς αποκολλήθηκαν τα σίδερα από το σκίαστρο με αποτέλεσμα εάν υπήρχε κόσμος  η παιδιά να κινδυνεύσουν με θανάσιμους τραυματισμούς .

Ευτυχώς γρήγορη ήταν η παρέμβαση της εταιρίας και έκοψαν τα σίδερα του σκίαστρου με τροχό για να μην κινδυνέψουν αθώες ψυχές  .

Να θυμίσουμε η συγκεκριμένη παιδική χαρά έχουν ενημερωθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμαρχος Λαγκαδά από τον Ιούλιο του 2022 και για παρατυπίες σχετικά με την ανάθεση καθώς και ο Γραμματέας του Υπουργού Ευάγγελος Κωνσταντίνου από το  Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου που χρηματοδοτήθηκε το έργο για την << Λεηλασία της Παιδικής χαράς στο Μπίλλειο >>.

Ενστάσεις προς το έργο είναι το δάπεδο από δείγματα που προέκυψαν το μεγαλύτερο ποσό που βρέθηκε στην αγορά ξεκινούσαν οι τιμές από 7 ευρώ μέχρι 18 και είναι χρεωμένο 64,30 ευρώ το τμ. και το κιόσκι όπως θα δείτε στις αποφάσεις της διαύγειας είναι χρεωμένο 100 τμ και είναι 26 τμ μέτρα χωρίς ασφάλεια όπως προέκυψε  με το χτεσινό γεγονός .

Επίσης κάτω από τα καινούρια παιχνίδια βρέθηκαν σε αυτοψία μας παρουσία του Δημάρχου Λαγκαδά μετά από κάλεσμα μας τον Ιούλιο του 2022 προέκυψαν σκουριασμένα σίδερα και ρουλεμάν σε καινούρια παιδική χαρά με αποτέλεσμα την άλλη ημέρα να τοποθετηθούν τα παιχνίδια για να μην φαίνονται όπως επίσης και για την σκόνη που έριξαν για να μην παίρνει φωτιά για πιθανές αλλεργίες και ανθυγιεινή για τα παιδιά  .

Επίσης ελέγχεται κατά πόσο η παιδική χαρά είναι πάνω από 500τμ δηλαδή 800τμ τις προδιάγραφες του νόμου 1905 αριθμός φύλλου κυβέρνησης 1354 περι προσβάσεων για ΑΜΕΑ απαιτήσεις ασφαλείας καθώς το υψηλότερο σημείο είναι 2,20 μ και ότι συνεπάγεται με την επικείμενη νομοθεσία του ΕΛΟΤ για διασφάλιση τραυματισμών των παιδιών .

Εμείς υπενθυμίζουμε προς όλους του δημοτικούς συμβούλους να ελέγξουν τα κριτήρια καθώς και την αρτιότητα της συγκεκριμένης παιδικής χαράς γιατί στο μέλλον θα είναι αργά .

Τα στοιχεία υπάρχουν όλα στα χέρια μας και μπορούμε όποιος πραγματικά ενδιαφέρεται να ενημερωθεί όπως θα ενημερώσουμε και τις αρμόδιες αρχές.

Η παιδική χαρά εξοφλήθηκε στην εταιρία κατά βιασύνη από τον Δήμο Λαγκαδά τον Δεκέμβριο του 2022 και δεν έχει παραδοθεί επίσημα μέχρι και σήμερα καθώς είναι ελλιπείς . 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 800Τ.Μ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 64,35 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ 51.480,00 ΕΥΡΩ
Η επιτροπή αναθέτει στον Πρόεδρο να διαβιβάσει το Πρακτικό διενέργειας του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού στην οικονομική επιτροπή του δήμου Λαγκαδά για την λήψη της σχετικής απόφασης ΑΔΑ:9ΒΡΓΩΛΛ- ΙΥΠ
Η οικονομική επιτροπή αποφασίζει
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (5 προς 2) ΑΔΑ : ΩΔΥΨΩΛΛ-Τ0Θ
(Μειοψήφισαν οι κ. Μπάσιας Σταύρος και Πετρίδης Αναστάσιος) διότι η προσφορά του ήταν η μοναδική που υποβλήθηκε στον διαγωνισμό και αφού ελέγχθηκε και αξιολογήθηκε, κρίθηκε συμφέρουσα από οικονομικής άποψης, βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας για τον Δήμο, ορίζοντάς τον ως «Προσωρινό Ανάδοχο».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 35/2022.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αϊβατζίδης Παντελής Αντιδήμαρχος Λαγκαδά

2. Αναστασιάδης Νικόλαος

3. Μπάσιας Σταύρος
4. Πετρίδης Αναστάσιος
5. Σαρίκου Άννα
6. Τζανής Μιχαήλ

Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

 

 

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα