Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Πέμπτη 30/11/2023

Νέοι Αντιδημάρχοι Δήμου Λαγκαδά

Ορισμός νέων Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, εξουσιοδότηση υπογραφών».
Απόφαση αρ.: 353/2022
Ο Δήμαρχος Δήμου Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως νέους Αντιδημάρχους
3
του Δήμου Λαγκαδά, με θητεία από 09-04-2022 και έως την 08-04-2023, εντός της
τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες ως εξής :
• Αντιδήμαρχο Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τον κ. Αϊβαζίδη Χαράλαμπο του Αναστασίου ως έμμισθο και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες :
– την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα:
• της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 15
(Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών),
• της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 16
(Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών),
• της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο
13 (Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) και συγκεκριμένα στο
άρθρο 13(γ) (Αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων) και
• του Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Αυτοτελούς Τμήματος
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, όπως αυτά περιγράφονται στο
άρθρο 11(β) (Αρμοδιότητες Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών)
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
– Ειδικότερα για τα θέματα των Οικονομικών Υπηρεσιών :
• Την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
(Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, Τμήμα Εσόδων και
Περιουσίας και Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας).
• Την παρακολούθηση κατάρτισης και εφαρμογής του προϋπολογισμού.
• Τη μέριμνα για τη βεβαίωση οφειλών προς το Δήμο.
• Τη μέριμνα για την είσπραξη όλων των εσόδων και των προστίμων που
επιβάλλονται από το Δήμο.
• Την υπογραφή των αποφάσεων διάθεσης πίστωσης, κατά τις κείμενες διατάξεις.
• Την υπογραφή των πρωτοκόλλων παραλαβής και όλων των εγγράφων,
αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων σχετικών με την Οικονομική Υπηρεσία.
• Την έκδοση των αδειών παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων.
• Την έκδοση πάσης φύσεως φορολογικών στοιχείων και βεβαιώσεων.
• Την έκδοση αδειών υπαίθριας διαφήμισης και την εποπτεία, ευθύνη και
συντονισμό επί των θεμάτων αυτών.
• Τη διαχείριση – αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, την εκμίσθωση
και παραχώρηση δημοτικών ακινήτων και κληροδοτημάτων.
• Την ευθύνη σύνταξης και υπογραφής συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης
ακινήτων προς τρίτους, αγοράς ακινήτων, αποδοχής δωρεών κ.α.
συμβολαιογραφικών πράξεων.
• Την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των προμηθειών του Δήμου και της
δημοτικής αποθήκης υλικών.
• Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον
προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που
εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης.
• Την έγκριση δαπανών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 203 παρ. 2 του Ν.
4555/2018.
• Τον καταλογισμό με πράξη σε αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές σε βάρος
των λαβόντων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 3 Ν.
4354/2015.
• Τις αρμοδιότητες ελέγχου, εποπτείας και καταλογισμού των υπολόγων σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 150 και 152 του Ν. 4270/2014 κατά το μέρος που
ανάγονται στον διατάκτη.
• Την άσκηση αρμοδιότητας του άρθρου 204 παρ. 2 του Ν. 4555/2018.
• και ό,τι επιπλέον προβλέπεται στο άρθρο 16 του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου.
– την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των
ανωτέρω Υπηρεσιών.
• Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού
Τον κ. Μπρατάνη Αστέριο του Ιωάννη ως άμισθο και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες :
– την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 14 (Αρμοδιότητες
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού) του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου
– την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των
ανωτέρω Υπηρεσιών.
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
Την κα. Σαρίκου Αννα του Θεοφίλου ως έμμισθη και της μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες :
– την ευθύνη και εποπτεία στα θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, (εκτός το Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας) και της Διεύθυνσης Πολεοδομίας
(Υ.ΔΟΜ) του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 17 (Αρμοδιότητες Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών) και στο άρθρο 18 (Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Πολεοδομίας) αντίστοιχα,
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
– την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των
ανωτέρω Υπηρεσιών.
Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Τον κ. Τζανή Μιχαήλ του Βασιλείου ως έμμισθο και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες :
– την ευθύνη και εποπτεία στα θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 12 (Αρμοδιότητες Αυτοτελούς
Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήμου, καθώς και την αρμοδιότητα του άρθρου 17 του Ν. 4056/2012 (52 Α’), σχετικά με τη
διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.
– την ευθύνη και εποπτεία και σε όλα τα θέματα του Γραφείου Περιβάλλοντος του Τμήματος
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας , της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αυτά
περιγράφονται στο άρθρο 17 παρ. (ε) περ. (α) (Αρμοδιότητες γραφείου Περιβάλλοντος) του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
– την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των
ανωτέρω Υπηρεσιών.
• Αντιδήμαρχο Πρασίνου
τον κ. Τσαγκαλίδη Ελευθέριο του Χαραλάμπους ως έμμισθο και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
– την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της
Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 13 παρ.
(β) (Αρμοδιότητες Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου
– την εξουσιοδότηση της υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των
Υπηρεσιών αυτών
Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας
τον Δημοτικό Σύμβουλο της Δημοτικής Παράταξης του Δήμου Λαγκαδά «Νέα Αρχή- Ιωάννης
Αναστασιάδης» κ. Αϊβατζίδη Παντελή του Βασιλείου, ως έμμισθο, με θητεία από 09-04-
2022 και έως την 08-04-2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει
τις αρμοδιότητες ως εξής :
– την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, του
Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας , της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 17 παρ. (ε), περ. β (Αρμοδιότητες Γραφείου Πολιτικής
Προστασίας) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
– την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία της
ανωτέρω Υπηρεσίας.
Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά
τον κ. Πατσιαλά Αλέξανδρο του Βασιλείου, ως άμισθο και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες :
– την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα της Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά.
-την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των
ανωτέρω Υπηρεσιών.
Γ. Σε όλους τους ανωτέρω Αντιδημάρχους παρέχεται η εξουσιοδότηση για την υπογραφή
των γνήσιων φωτοαντιγράφων και για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο
Δήμαρχος.
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Αϊβαζίδης Χαράλαμπος του Αναστασίου.
ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και
να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαγκαδά και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Εσωτερική Διανομή :
1) Γραφείο Δημάρχου
2) Ορισθέντες Αντιδημάρχους
3) κ.κ. Προϊσταμένους Υπηρεσιών
4) Δημοτικές Ενότητες
5) Κ.Ε.Π. Δήμου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα

Ο Μητροπολίτης και η νέα Δήμαρχος Λαγκαδά στην Βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη

Σε μια σημαντική προσκυνηματική επίσκεψη, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, κ. Πλάτωνας, συνοδευόμενος από την νεοεκλεγείσα Δήμαρχο Λαγκαδά, κα. Νίκη Ανδρεάδου, και τον