Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Τετάρτη 29/05/2024

Νερό Ζαγκλιβερίου: Νέες αποκαλύψεις υπό μορφή ντόμινο με έντονο προβληματισμό

Πραγματοποιήθηκε προχθές 16-8-2022, έκτακτη συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ζαγκλιβερίου με θέμα την ποιότητα πόσιμου ύδατος του οικισμού Ζαγκλιβερίου, παρουσία του Προέδρου και τοπικών συμβούλων της Κοινότητας, εκπροσώπων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), κατοίκων του οικισμού και της δικής μου.

Εκ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος περί της ποιότητας πόσιμου ύδατος και την διακοπή λειτουργίας μίας συγκεκριμένης υδρευτικής γεώτρησης (από τις 4 συνολικά που λειτουργούν), δόθηκε η διαβεβαίωση ότι το νερό, κατέστη εκ νέου κατάλληλο προς πόση και τις λοιπές χρήσεις του, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας δειγματοληψίας με περίοδο ανάλυσης της ιδίας ημέρας (16-8-2022), η τιμή των νιτρικών μειώθηκε σε σημαντικό βαθμό έναντι της ανώτερης προβλεπόμενης νομοθετικώς (20,2 mg/l έναντι της ανώτερης προβλεπόμενης των 50 mg/l), ενώ ταυτόχρονα έγινε γνωστό ότι η γεώτρηση αυτή θα παραμείνει για το επόμενο χρονικό διάστημα εκτός λειτουργίας.

Ως εδώ, το αυτονόητο συμπέρασμα που εξάγεται και σύμφωνα με τα αναφερόμενα εκ των εκπροσώπων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., υποδηλώνει ότι η σχεδόν ταυτόχρονη με τη δημοσιοποίηση του όλου θέματος της ποιότητας του πόσιμου νερού θέση εκτός λειτουργίας μίας συγκεκριμένης υδρευτικής γεώτρησης, συνέβαλε τα μέγιστα στη σημαντική μείωση των νιτρικών.

Από το σημείο αυτό όμως και έπειτα, προκύπτει η εξής εύλογη απορία και το αντίστοιχο ερώτημα:

Αν εν τέλει, η αύξηση των νιτρικών θεωρείται ότι οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στη λειτουργία μίας συγκεκριμένης υδρευτικής γεώτρησης, για ποιο λόγο αυτή να μην τεθεί εκτός λειτουργίας στο όλο προηγούμενο χρονικό διάστημα;..

Η απορία αυτή εντείνεται εκ του γεγονότος ότι, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα δειγματοληψίας που πραγματοποιήθηκε επί της συγκεκριμένης αυτής γεώτρησης την 4-1-2022 και μας κοινοποιήθηκαν από εκπρόσωπο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. κατά την διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης, ανιχνεύθηκε η ύπαρξη νιτρικών σε τιμή 58 mg/l έναντι της ανώτερης προβλεπόμενης νομοθετικώς των 50 mg/l.

Στο σημείο αυτό και για να γίνεται κατανοητό, σύμφωνα και με έγγραφο που κοινοποιήθηκε σε προηγούμενη ανάρτηση μου, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε αντίστοιχη υπέρβαση των νιτρικών, κατά τον Νοέμβριο του 2021, έστω και κατά μίας (1) μονάδας (51 έναντι 50), γνωστοποίησε στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ. την ρητή υποχρέωση απαγόρευσης χρήσης του νερού από τους κατοίκους, όχι μόνο για πόση αλλά και για απλή μαγειρική χρήση, ενώ σύμφωνα με παλαιότερη μέτρηση η ανίχνευση τιμής κατώτερης των 50 mg/l αλλά πλησίον αυτής (47,8 mg/l), είχε ως αποτέλεσμα, η ίδια Υπηρεσία της Περιφέρειας να γνωστοποιήσει αντίστοιχα στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ. την υποχρέωση της τελευταίας να προβεί σε επανορθωτικά μέτρα για την αποκατάσταση της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, αξιοσημείωτο τυγχάνει το γεγονός ότι την ίδια ημέρα (4-1-2022), κατά την οποία η δειγματοληψία επί της ανωτέρω γεώτρησης ανέδειξε τιμή ανώτερης της προβλεπόμενης νομοθετικώς (50 mg/l), πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία σε άλλη γεώτρηση εκ της οποίας τροφοδοτείται το δίκτυο ύδρευσης Ζαγκλιβερίου, βάσει της οποίας προέκυψε τιμή πλησίον των 50 mg/l, ήτοι 45 mg/l..

Περαιτέρω, σε συνέχεια της πρώτης μου ανάρτησης επί του θέματος της ποιότητας πόσιμου νερού Ζαγκλιβερίου και με τη σημείωση ότι δε μου έχει γνωστοποιηθεί άλλο αποτέλεσμα δειγματοληπτικής εξέτασης στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από αυτό που θα περιγράψω κατωτέρω, αναδεικνύεται μία εμφανή και επαναλαμβανόμενη επιβάρυνση του ύδατος με νιτρικά, καθώς και κατά χρονολογική σειρά, αναδείχθηκε η ύπαρξη των εξής τιμών σύμφωνα και με τα αποτελέσματα που μας κοινοποιήθηκαν από εκπρόσωπο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. κατά την διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης:

α) Σεπτέμβριος του 2021 (δείγμα δικτύου) – τιμή 51,1 mg/l,

β) Ιανουάριος του 2022: i) (δείγμα γεώτρησης) – τιμή 58 mg/l και ii) την ίδια ημέρα του Ιανουαρίου του 2022 (δείγμα άλλης γεώτρησης) – τιμή 45 mg/l,

γ) Φεβρουάριος του 2022 (δείγμα δικτύου) – τιμή 46 mg/l και δ) Ιούνιος του 2022 (δείγμα δικτύου) – τιμή 56,2 mg/l.

Ως προς την υπόλοιπη Δημοτική Ενότητα Καλλινδοίων, ήτοι Καλαμωτό, Αδάμ, Πετροκέρασα, Σαρακήνα, Άγιο Χαράλαμπο, Μεσόκωμο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχω έως τώρα στην κατοχή μου, δεν προκύπτει επιβάρυνση στην ποιότητα του πόσιμου νερού.

Τέλος, κατόπιν υποβολής σχετικού μου αιτήματος την 8-8-2022 ενώπιον της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε από αρμοδίους υπαλλήλους της τελευταίας, χθες 17-8-2022, νέα δειγματοληψία εκ του πόσιμου ύδατος οικισμού Ζαγκλιβερίου, τα αποτελέσματα της οποίας, όπως ενημερώθηκα θα εξαχθούν σε περίπου 15 ημέρες και θα μου κοινοποιηθούν.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα

Λαγκαδάς: Ο Γιάννης Καραγιαννίδης Αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Κεντρικής Μακεδονίας

Ο δημοτικός σύμβουλος Λαγκαδά, Γιάννης Καραγιαννίδης, αναλαμβάνει νέα καθήκοντα ως αντιπρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΣΠΚΜ). Η εκλογή του έγινε