Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Πέμπτη 29/02/2024

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Μέσα από το νέο Μισθολόγιο που με συνοπτικές διαδικασίες νομοθέτησε η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. αλλά και τον νέο τρόπο Αξιολόγησης και επιλογής Προϊσταμένων διαφαίνεται ξεκάθαρα η λογική της για τη δομή και λειτουργία του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η συγκυβέρνηση στα βήματα των προκατόχων της προωθεί την λογική του επιτελικού κράτους, όπου τον πλήρη έλεγχο θα έχουν… οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)!!!
Πως αλλιώς θα μπορούσε να «εκτιμηθεί» η εξόφθαλμη και προκλητική πριμοδότηση των αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. σε σχέση με όλους εκείνους που είτε έχουν εξαντλήσει όλα τα σκαλοπάτια του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, είτε έχουν αποκτήσει 25ετή και πλέον εμπειρία στο χώρο εργασίας και της Δημόσιας Διοίκησης.
Σας παραθέτουμε μόνο κάποιες από τις προκλητικές διατάξεις πριμοδότησης των αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. που πολλές φορές «προσφέρουν» στην Δημόσια Διοίκηση, μέσα από Βουλευτικά ή Υπουργικά Γραφεία στα οποία είτε εργάζονται ως αποσπασμένοι μετακλητοί υπάλληλοι, είτε λειτουργούν ως «αφανείς σύμβουλοι» και εισηγητές όλων των αντεργατικών μέτρων της τελευταίας πενταετίας… αδιαφορώντας συνολικά για τα προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό πως κάποια Μέλη της ηγεσίας του Συλλόγου Αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. αφού «κόλλησαν ένσημα» σε Βουλευτικά και Υπουργικά γραφεία αναβαθμίστηκαν περαιτέρω «συμβάλλοντας» στη λειτουργία του Πρωθυπουργικού γραφείου!!!
1. Το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο των «αποφοίτων» είναι το Μ.Κ. 6 που αποκτά ένας εργαζόμενος μετά από 10 χρόνια εργασιακής εμπειρίας. Με την ίδια ρύθμιση όσοι αποφοιτήσουν με βαθμό άριστα «κερδίζουν» επιπρόσθετα ένα ακόμη έτος κατά την κατάταξή τους. Δηλαδή, με 1,5 χρόνο φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ένας υπάλληλος αναγνωρίζει ως πλασματικό χρόνο το 1/3 του εργασιακού του βίου.
2. Σε ότι αφορά στην βαθμολογική τους κατάταξη εισαγωγικός βαθμός των «αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ.Α.» είναι ο Β΄ με πλεονάζον χρόνο τον χρόνο φοίτησης, δηλαδή 18 μήνες και οι «άριστοι» με επιπλέον ένα έτος.
3. Σε ότι αφορά στις κρίσεις Προϊσταμένων απαξιώνονται και εκμηδενίζονται οι βασικοί τίτλοι σπουδών που μοριοδοτούνται με 100 μόνο μόρια, τη στιγμή που ο «απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.» με 1,5 χρόνο φοίτησης, μοριοδοτείται με 250 μόρια, δηλαδή με 2,5 βασικά πτυχία σπουδών.
4. Τα 4 σεμινάρια στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μοριοδοτούνται περισσότερο από τον 2ο βασικό τίτλο σπουδών ή από δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο.
5. Με 4 σεμινάρια επίσης στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. παρακολούθησης το μέγιστο 4 εβδομάδων μοριοδοτούνται με 40 μόρια, υπερκεράζοντας την μοριοδότηση της άριστης γνώσης ξένης γλώσσης που μοριοδοτείται με μόλις 30 μόρια. Με 2 μάλιστα σεμινάρια διάρκειας το πολύ δύο εβδομάδων ισοσκελίζεται η πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσης. Ξεκάθαρος στόχος η εκμηδένιση των τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων μέσω της υποβάθμισης των Πανεπιστημιακών τίτλων.
6. Ως προϋπηρεσία ο απόφοιτος (18 μήνες) της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ισοσκελίζει είκοσι (20) χρόνια υπηρεσίας. Ο αυριανός απόφοιτος έχει την ίδια αφετηρία με έναν υπάλληλο με 20 έτη προσφορά και εμπειρία, στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης.
7. Είναι τουλάχιστον παρήγορο που οι κάτοχοι διδακτορικού, αφού εξαντλήσουν κάθε εκπαιδευτική μορφωτική δυνατότητα θα ανταμείβονται με επιπλέον 50 μόρια έναντι των αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (18 μήνες).
Είναι μόνο κάποια από τα παραδείγματα που υποδεικνύουν την βούληση της συγκυβέρνησης να υποβαθμίσει στην Δημόσια Διοίκηση όσους μόχθησαν στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και όχι μόνο.
Επισημαίνουμε πως το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εποπτευόμενο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, επιλαμβάνεται για την κατάρτιση και επιμόρφωση των Δημοσίων Υπαλλήλων και δεν συγκαταλέγεται καν στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα που έως τώρα σε συνδυασμό με την εργασιακή εμπειρία αποτελούσε τους πυλώνες αξιολόγησης και ανάδειξης υπαλλήλων για θέσεις ευθύνης.
Είναι επίσης χαρακτηριστικό πως και η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. δεν λαμβάνει καν υπόψη της τα όσα ισχύουν για τη σχολή της Γαλλικής Ε.Ν.Α. (Ecole Nationale d’ Administration) στα πρότυπα της οποίας δημιουργήθηκε η Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ή της αντίστοιχης Γερμανικής (German University of Administraitive Sciences Speyer), οι οποίες είναι ενταγμένες και ενσωματωμένες στο εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε χώρας. Επιπλέον, στην Γερμανία (προφανώς και σε άλλες χώρες) οι ήδη Δημόσιοι Υπάλληλοι που φοιτούν μετά την αποφοίτηση, επιστρέφουν στις θέσεις τους. Οι υπόλοιποι απόφοιτοι (που δεν είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι) ΔΕΝ προσλαμβάνονται στο Δημόσιο Τομέα όπως γίνεται στην Ελλάδα. Είναι άλλο να πριμοδοτείσαι με κάποια μόρια σε κάποιο διαγωνισμό και άλλο με την αποφοίτηση να σε περιμένει «προσωποπαγής θέση» σε Υπουργείο όπως γίνεται στην Ελλάδα. Στρέβλωση που ενισχύεται από το γεγονός πως οι «απόφοιτοι» έχουν την δυνατότητα ακόμη και να επιλέξουν… Υπουργείο!!!
Είναι εμφανές πως εφεξής η Δημόσια Διοίκηση θα «αλωθεί» από απόφοιτους της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Προωθείται με ξεκάθαρο τρόπο η περαιτέρω κομματικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης, με στοχευμένη υποβάθμιση του εκπαιδευτικού-μορφωτικού επιπέδου των Δημοσίων Υπαλλήλων. Δημιουργείται ένα δήθεν «επιτελικό κράτος» με «εξειδικευμένα στελέχη» αλλά που θα καθοδηγούν και θα ελέγχουν τους «εργολάβους» διεκπεραίωσης Δημοσίων υπηρεσιών. Δηλαδή στην ουσία προετοιμάζεται η διάλυση της Δημόσιας Διοίκησης και η εκχώρηση βασικών αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες.
Ποιος αλήθεια θα απαντήσει στο εξής απλό ερώτημα; Πως οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. μετά από 18 μήνες φοίτησης αναγορεύονται σε «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΦΩΣΤΗΡΕΣ» της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης όταν στη σχολή πολλές φορές τα μαθήματα τα διδάσκουν «απλοί» υπάλληλοι Υπουργείων; Χρέος όλων μας είναι η αποκάλυψη και η ανατροπή όλων αυτών των μεθοδεύσεων και γι΄ αυτό θα πρέπει τόσο η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. όσο και οι Ομοσπονδίες να πάρουν άμεσα ανάλογες πρωτοβουλίες.

Αθήνα, Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016
Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα