Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Δευτέρα 15/04/2024

Συνέντευξη με τον Θεολόγο Κοπαράνη υποψήφιο Περιφερειακό σύμβουλο

Συνέντευξη με τον Γεωπόνο Θεολόγο Φ. Κοπαράνη με μια μακρόχρονη θητεία στο τμήμα Λειτουργίας κ Αξιοποίησης έργων του ΓΟΕΒ Πεδιάδος Θεσσαλονίκη – Λαγκαδά και υποψήφιο Περιφερειακό σύμβουλο του θέτουμε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα  ” Οικοδομώντας τη γεωργία του μέλλοντος ”

Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι αδυναμίες της χώρας στον αγροτικό τομέα και πώς νομίζετε ότι μπορούν να ξεπεραστούν;

Οι συνθήκες έλλειψης ανταγωνιστικότητας, το μεγάλο κόστος παραγωγής, η έλλειψη σύγχρονων συνθηκών ανάπτυξης στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα και η έλλειψη διαπραγματευτικής ικανότητας κυρίως λόγω μικρού κλήρου έχουν οδηγήσει τα εξαιρετικά προϊόντα που παράγουμε στην Ελλάδα να μην έχουν τα απαραίτητα οικονομικά αποτελέσματα για τους Έλληνες παραγωγούς. Πρέπει, λοιπόν, να οδηγηθούμε σε ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο εκσυγχρονισμού της αγροτικής οικονομίας, το οποίο αφορά από τη μια πλευρά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις προς αυτή την κατεύθυνση και από την άλλη την ανταπόκριση και την αλλαγή νοοτροπίας των παραγωγών, ώστε να οδηγηθούν σε πιο σύγχρονες και περισσότερο συνεργατικές δομές, που μειώνουν το κόστος και αυξάνουν την ποιότητα. Καθοδήγηση και εκπαίδευση και από το κράτος για τη δημιουργία σύγχρονων δομών, όπως οι έξυπνες και σωστά δομημένες ομάδες παραγωγών και διεπαγγελματικών ενώσεων, ώστε ο παραγωγός να αυξήσει τη διαπραγματευτική του ικανότητα και να οδηγηθεί σε οικονομίες κλίμακας. Σημαντική συμβολή στη μείωση του κόστους παραγωγής θα επιφέρει και η μεγαλύτερη χρήση της τεχνολογίας στις καλλιέργειές μας όπως η ψηφιακή γεωργία, η ευφυής γεωργία και η γεωργία ακριβείας.

Πως μπορεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να συμβάλλει στη τόνωση του πρωτογενούς τομέα;

Κατά την άποψή μου, η κεντρική διοίκηση θα πρέπει να αντιμετωπίσει ριζικά τα χρόνια προβλήματα της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, αλλά και τα ζητήματα που προέκυψαν τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Το υψηλό κόστος παραγωγής, τα ζητήματα ρευστότητας και η έλλειψη διαπραγματευτικής ικανότητας, η ενίσχυση της φήμης των ελληνικών προϊόντων, είναι για μένα τα σημαντικότερα. Έχω την ισχυρή πεποίθηση ότι η ελληνική αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η πεποίθησή μου αυτή προέρχεται από τις εξαιρετικές δυνατότητες που μας δίνουν οι ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες για την παραγωγή υψηλής ποιότητας και ποικιλίας προϊόντων.

Σίγουρα η χρηματοδότηση στα πλαίσια της ΚΑΠ και του Ταμείου Ανασυγκρότησης για την περίοδο 2021-2028 αποτελεί τη βασική γραμμή και είναι απαραίτητη για την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας και την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα στη Ελλάδα. (από τα 72 δις ευρώ, τα 30 δις φαίνεται να αφορούν τον πρωτογενή τομέα). Για να γίνει αυτό, πρέπει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της επόμενης δεκαετίας (2020-2030) ναεπεκταθεί ώστε να καλύψει την επόμενη εικοσαετία και να περιλάβει ορισμένες επιπρόσθετες αλλά κρίσιμες αποφάσεις και ενέργειες σε εθνικό επίπεδο, ώστε να μπορέσει η ελληνική γεωργία να σταθεί στα πόδια της σήμερα αλλά κυρίως στο μέλλον.

Ποια είναι η γνώμη σας για τους συνεταιρισμούς στη χώρα μας;

Ο συνεργατισμός, λοιπόν, έρχεται να μετριάσει και να θεραπεύσει αυτή τη διαρθρωτική αδυναμία, μετατρέποντας το ατομικό μικρό «εγώ» στο «πολλοί μαζί». Μετατρέπει την αδυναμία αυτή σε στρατηγική πρόκληση. Σήμερα, στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, ο συνεργατισμός (η συνεργασία) ανοίγει δρόμους που έχουν ξεχαστεί στην πατρίδα μας για σειρά ετών.Μπορούμε έτσι να μειώσουμε το κόστος παραγωγής, να έχουμε αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των συντελεστών παραγωγής, να παρέχονται επιστημονικές συμβουλές στους παραγωγούς μέλη χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση, να υπάρχει συμβολαιακή γεωργία για τη διάθεση του προϊόντος, να «ακούει» ο παραγωγός τον εξαγωγέα και τονκαταναλωτή. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο συνεργατισμός / συνεταιρισμός αποτελεί μία ιερή παρακαταθήκη που έχει συμβάλει στην ανάπτυξη του ανθρώπου. «Η ισχύς εν τη ενώσει» είναι η βασική ιδέα του «συνεταιρίζεσθαι».

Η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τη πρωτογενή παραγωγή ;

Η αλλαγή του κλίματος έχει ήδη επηρεάσει αρνητικά τον γεωργικό τομέα τόσο στην Ευρώπη όσο και στη χώρα μας. Οι μεταβολές στη θερμοκρασία και τις βροχοπτώσεις, καθώς και τα ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα έχουν επηρεάσει ήδη την απόδοση των καλλιεργειών και την παραγωγικότητα της κτηνοτροφίας στην Ευρώπη. Ως φυσικό επακόλουθο της κατάστασης αυτής, οι καιρικές και οι κλιματικές συνθήκες επηρεάζουν επίσης τη διαθεσιμότητα του νερού, που χρειάζεται για την άρδευση, τις πρακτικές ποτίσματος των ζώων, τη μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων, καθώς και τις συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης. Η λειψυδρία, τα κύματα καύσωνα, οι έντονες βροχοπτώσεις και τα άλλα ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα αναμένεται να οδηγήσουν σε

χαμηλότερες γεωργικές αποδόσεις. Οι αλυσιδωτές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δύνανται επίσης να επηρεάσουν την τιμή, την ποσότητα και την ποιότητα των προϊόντων και, κατά συνέπεια, τις εμπορικές ροές, οι οποίες με τη σειρά τους ενδέχεται να επηρεάσουν το γεωργικό εισόδημα όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο υφιστάμενος κανονισμός ασφάλισης των ζημιών από τον ΕΛΓΑ είναι ξεπερασμένος και ο τρόπος καταβολής των αποζημιώσεων επίσης.

Χρειάζεται αλλαγή του κανονισμού για να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να υπάρξει ενεργή, επιπλέον της σημερινής χρηματοδότηση για την ασφάλιση των εισοδημάτων των αγροτών, ώστε να μπορούν να ανακάμπτουν παραγωγικά μετά από ζημιές.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  Θεολόγος Φ. Κοπαράνης Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με τον Απόστολο Τζιτζικώστα στις Εκλογές Οκτωβρίου 2023  

Ο Γεωπόνος, Θεολόγος Φ. Κοπαράνης με μακρόχρονη θητεία ως επικεφαλής στο τμήμα Λειτουργίας κ Αξιοποίησης έργων του ΓΟΕΒ Πεδιάδος Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά.
Μεταξύ άλλων, είναι υπεύθυνος για την άρδευση 500.000 στρ. διαφόρων καλλιεργειών στο Νομό Θεσνικης σε συνεργασία με τους κατά τόπους ΤΟΕΒ, δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.
Η συμβολή του είναι καθοριστική και για την ύδρευση του Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσνικης σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ.
Είναι Πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων ΤΟΕΒ – ΓΟΕΒ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οργανισμών ΤΟΕΒ – ΓΟΕΒ, ενεργό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, εκλεγμένο μέλος στους ΤΟΕΒ Αγ. Αθανασίου και Χαλάστρας Καλοχωρίου, εισηγητής στη Νομαρχιακή επιτροπή Λαικής Επιμόρφωσης, μέλος του Β Συνσμου Χαλάστρας και Αγρότης Ορυζοπαραγωγός.
Είναι απόφοιτος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, πτυχιούχος Γεωπόνος ΑΠΘ και κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος στην “Αειφορική Γεωργική Ανάπτυξη” του ΑΠΘ.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Χαλάστρα όπου και κστοικεί με την οικογένεια του.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα

Κατάμεστο το Κλειστό Γυμναστήριο Ζαγκλιβερίου για το 1ο Φεστιβάλ Πολεμικών Τεχνών

Κατάμεστο το Κλειστό Γυμναστήριο Ζαγκλιβερίου για το 1ο Φεστιβάλ Πολεμικών Τεχνών

Το Κλειστό Γυμναστήριο Ζαγκλιβερίου φιλοξένησε μια εντυπωσιακή εκδήλωση την Κυριακή 14 Απριλίου, το 1ο Φεστιβάλ Πολεμικών Τεχνών Ζαγκλιβερίου. Η διοργάνωση, υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας