Connect with us

Ειδήσεις Λαγκαδάς

Ορισμός νέων Αντιδημάρχων Δήμου Λαγκαδά

Published

on

Ο Δήμαρχος Δήμου Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως νέους Αντιδημάρχους
του Δήμου Λαγκαδά, με θητεία από 09-04-2021 και έως την 08-04-2022, εντός της
τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες ως εξής :

 Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Τον κ. Αϊβαζίδη Χαράλαμπο του Αναστασίου ως έμμισθο και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες: – την ευθύνη και εποπτεία στα θέματα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 13 (Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, εκτός του Τμήματος
Συντήρησης Πρασίνου.
– την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των
ανωτέρω Υπηρεσιών.
 Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού
Τον κ. Αναστασιάδη Νικόλαο του Ιωάννη ως έμμισθο και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
– την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 14 (Αρμοδιότητες
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού) του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου
– την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των
ανωτέρω Υπηρεσιών.
 Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Την κα Κοτσώνη Ελισσάβετ του Αριστείδη ως έμμισθη και της μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες :
-την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου και του Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Αυτοτελούς
Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, όπως αυτά περιγράφονται στα
άρθρα 16 (Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών) και 11(β) (Αρμοδιότητες
Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) αντίστοιχα, του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
– Ειδικότερα για τα θέματα των Οικονομικών Υπηρεσιών :
 Την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
(Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, Τμήμα Εσόδων και
Περιουσίας και Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας).
 Την παρακολούθηση κατάρτισης και εφαρμογής του προϋπολογισμού.
 Τη μέριμνα για τη βεβαίωση οφειλών προς το Δήμο.
 Τη μέριμνα για την είσπραξη όλων των εσόδων και των προστίμων που
επιβάλλονται από το Δήμο.
 Την υπογραφή των αποφάσεων διάθεσης πίστωσης, κατά τις κείμενες διατάξεις.
 Την υπογραφή των πρωτοκόλλων παραλαβής και όλων των εγγράφων,
αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων σχετικών με την Οικονομική Υπηρεσία.
 Την έκδοση των αδειών παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων.
 Την έκδοση πάσης φύσεως φορολογικών στοιχείων και βεβαιώσεων.
 Την έκδοση αδειών υπαίθριας διαφήμισης και την εποπτεία, ευθύνη και
συντονισμό επί των θεμάτων αυτών.
 Τη διαχείριση – αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, την εκμίσθωση
και παραχώρηση δημοτικών ακινήτων και κληροδοτημάτων.
 Την ευθύνη σύνταξης και υπογραφής συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης
ακινήτων προς τρίτους, αγοράς ακινήτων, αποδοχής δωρεών κ.α.
συμβολαιογραφικών πράξεων.
 Την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των προμηθειών του Δήμου και της
δημοτικής αποθήκης υλικών.
 Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον
προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που
εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης.
 Την έγκριση δαπανών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 203 παρ. 2 του Ν.
4555/2018.
 Τον καταλογισμό με πράξη σε αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές σε βάρος
των λαβόντων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 3 Ν.
4354/2015.
 Τις αρμοδιότητες ελέγχου, εποπτείας και καταλογισμού των υπολόγων σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 150 και 152 του Ν. 4270/2014 κατά το μέρος που
ανάγονται στον διατάκτη.
 Την άσκηση αρμοδιότητας του άρθρου 204 παρ. 2 του Ν. 4555/2018.
 και ό,τι επιπλέον προβλέπεται στο άρθρο 16 του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου.
– την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των
ανωτέρω Υπηρεσιών.
 Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
Τον κ. Πατσιαλά Αλέξανδρο του Βασιλείου ως άμισθο και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες :
– την ευθύνη και εποπτεία στα θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, (εκτός του
Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας) και της Διεύθυνσης Πολεοδομίας
(Υ.ΔΟΜ) του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 17 (Αρμοδιότητες Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών) και στο άρθρο 18 (Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Πολεοδομίας) αντίστοιχα,
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 606ff0c0da5ff52cd975518a στις 09/04/21 10:12
5
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
– την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των
ανωτέρω Υπηρεσιών.
Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Τον κ. Τζανή Μιχαήλ του Βασιλείου ως έμμισθο και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες :
– την ευθύνη και εποπτεία στα θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 12 (Αρμοδιότητες Αυτοτελούς
Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήμου, καθώς και την αρμοδιότητα του άρθρου 17 του Ν. 4056/2012 (52 Α’), σχετικά με τη
διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.
– την ευθύνη και εποπτεία και σε όλα τα θέματα του Γραφείου Περιβάλλοντος του Τμήματος
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας , της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αυτά
περιγράφονται στο άρθρο 17 παρ. (ε) περ. (α) (Αρμοδιότητες γραφείου Περιβάλλοντος) του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
– την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των
ανωτέρω Υπηρεσιών.
 Αντιδήμαρχο Πρασίνου
τον κ. Τσαγκαλίδη Ελευθέριο του Χαραλάμπους ως έμμισθο και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες
– την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της
Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 13 παρ.
(β) (Αρμοδιότητες Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου
– την εξουσιοδότηση της υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των
Υπηρεσιών αυτών
Β. Ορίζει νέο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας
τον Δημοτικό Σύμβουλο της Δημοτικής Παράταξης του Δήμου Λαγκαδά «Νέα Αρχή- Ιωάννης
Αναστασιάδης» κ. Αϊβατζίδη Παντελή του Βασιλείου, ως έμμισθο, με θητεία από 09-04-
2021 και έως την 08-04-2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει
τις αρμοδιότητες ως εξής :
– την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, του
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 606ff0c0da5ff52cd975518a στις 09/04/21 10:12
6
Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας , της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 17 παρ. (ε), περ. β (Αρμοδιότητες Γραφείου Πολιτικής
Προστασίας) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
– την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία της
ανωτέρω Υπηρεσίας.
Γ. Ορίζει νέο Αντιδήμαρχο Δημοτικών Ενοτήτων
τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μπρατάνη Αστέριο του Ιωάννη, ως άμισθο, με θητεία από 09-
04-2021 και έως την 08-04-2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του
μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες ως εξής :
– την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα των Δημοτικών Ενοτήτων Ασσήρου, Βερτίσκου,
Καλλινδοίων, Κορώνειας, Λαχανά και Σοχού, όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 20 έως
25 αντίστοιχα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
-την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των
ανωτέρω Υπηρεσιών.
Δ. Σε όλους τους ανωτέρω Αντιδημάρχους παρέχεται η εξουσιοδότηση για την υπογραφή
των γνήσιων φωτοαντιγράφων και για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Ε. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο
Δήμαρχος.
ΣΤ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Αϊβαζίδης Χαράλαμπος του Αναστασίου.
Ζ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαγκαδά και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Εσωτερική Διανομή :
1) Γραφείο Δημάρχου
2) Ορισθέντες Αντιδημάρχους
3) κ.κ. Προϊσταμένους Υπηρεσιών
4) Δημοτικές Ενότητες
5) Κ.Ε.Π. Δήμου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Συνεργασίες

Διαπιστευμένο Μέλος στο